1. Menüye atla
 2. İçeriği geç
 3. Alt bilgiyi geç

Sınıf Öğretmenliği Ders Programı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI
 
I.YARIYIL II.YARIYIL
 
DERSİN ADI
T
U
K
   
DERSİN ADI
T
U
K
SÖA101
Temel Matematik I
2
0
2
 
SÖA102
Temel Matematik II
2
0
2
SÖA103
Genel Biyoloji
2
0
2
 
SÖA104
Genel Kimya
2
0
2
SÖA105
Uygarlık Tarihi
2
0
2
 
SÖA106
Türk Tarihi ve Kültürü
2
0
2
SÖA107
Genel Coğrafya
2
0
2
 
GNK102
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
2
GNK101
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
2
 
GNK104
Türkçe II: Sözlü Anlatım
2
0
2
GNK103
Türkçe I: Yazılı Anlatım
2
0
2
 
GNK106
Yabancı Dil II
3
0
3
GNK105
Yabancı Dil I
3
0
3
 
GNK108
Bilgisayar II
2
2
3
GNK107
Bilgisayar I
2
2
3
 
EMB102
Eğitim Psikolojisi
3
0
3
EMB101
Eğitim Bilimine Giriş
3
0
3
           
TOPLAM
20
2
21
 
TOPLAM
18
2
19
III.YARIYIL IV.YARIYIL
 
DERSİN ADI
T
U
K
   
DERSİN ADI
T
U
K
SÖA201
Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgisi
2
0
2
 
SÖA202
Türk Dili II: Cümle ve Metin Bilgisi
2
0
2
SÖA203
Genel Fizik
2
0
2
 
SÖA204
Çocuk Edebiyatı
2
0
2
SÖA205
Müzik
1
2
2
 
SÖA206
Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği
3
0
3
SÖA207
Beden Eğitimi ve Spor Kültürü
1
2
2
 
SÖA208
Sanat Eğitimi
1
2
2
SÖA209
Fen ve Teknoloji Lab. Uyg.-1
0
2
1
 
SÖA210
Fen ve Teknoloji Lab. Uyg-.2
0
2
1
GNK201
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
2
0
2
 
SÖA212
Müzik Öğretimi
1
2
2
GNK203
Felsefe*
2
0
2
 
SÖA214
Beden Eğt. ve Oyun Öğretimi
1
2
2
GNK205
Türk Eğitim Tarihi*
2
0
2
 
SÖA216
Güzel Yazı Teknikleri*
1
2
2
EMB201
Öğretim İlke ve Yöntemleri
3
0
3
 
EMB202
Öğretim Tekn. ve Materyal Tasarımı
2
2
3
           
GNK206
Sosyoloji*
2
0
2
TOPLAM
15
6
18
 
TOPLAM
15
12
21
V.YARIYIL VI.YARIYIL
 
DERSİN ADI
T
U
K
   
DERSİN ADI
T
U
K
SÖA301
Fen ve Teknoloji Öğretimi I
3
0
3
 
SÖA302
Fen ve Teknoloji Öğretimi II
3
0
3
SÖA303
İlkokuma ve Yazma Öğretimi
3
0
3
 
SÖA304
Türkçe Öğretimi
3
0
3
SÖA305
Hayat Bilgisi Öğretimi
3
0
3
 
SÖA306
Sosyal Bilgiler Öğretimi
3
0
3
SÖA307
Matematik Öğretimi I
3
0
3
 
SÖA308
Matematik Öğretimi II
3
0
3
SÖA309
Drama
2
2
3
 
GNK302
Topluma Hizmet Uygulamaları
1
2
2
SÖA311
Erken Çocukluk Eğitimi
2
0
2
 
EMB302
Ölçme ve Değerlendirme
3
0
3
EMB301
Sınıf Yönetimi
2
0
2
 
EMB308
Okul Deneyimi
1
4
3
TOPLAM
18
2
19
 
TOPLAM
17
6
20
VII.YARIYIL VIII.YARIYIL
 
DERSİN ADI
T
U
K
   
DERSİN ADI
T
U
K
SÖA401
Görsel Sanatlar Öğretimi
1
2
2
 
SÖA402
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim
2
0
2
SÖA403
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı*
2
0
2
 
SÖA404
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi
2
0
2
SÖA405
Seçmeli
2
0
2
 
SÖA406
Trafik ve İlkyardım
2
0
2
SÖA407
Çevre Eğitimi*
2
0
2
 
GNK408
Etkili İletişim
3
0
3
EMB401
Rehberlik
3
0
3
 
GNK402
İlköğretimde Kaynaştırma
2
0
2
EMB403
Özel Eğitim*
2
0
2
 
EMB402
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
2
0
2
EMB405
Öğretmenlik Uygulaması-I
2
6
5
 
EMB406
Öğretmenlik Uygulaması-II
2
6
5
           
EMB408
Seçmeli
2
0
2
TOPLAM
14
8
18
 
TOPLAM
17
6
20
 
 
SÖA405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMB408
 
 
Seçmeli
 1. Uygulamalı Resim
 2. Takım Sporları
 3. Koro Çalışmaları
 4. Bilim Tarihi
 5. Eğitimde Bilgisayar Uygulaması
 6. Gıdalar ve Sağlıklı Beslenme
 7. Ülkeler Coğrafyası
 8. İlköğretimde Öğrenme Güçlükleri
 9. Diksiyon
 10. Mesleki İngilizce
 11. Dinamik ve Etkileşimli Ortamda Matematik
 Seçmeli
 1. Yetişkin Eğitimi
 2. Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi
 3. Küreselleşme ve Eğitim Sistemine Yansıması
 4. Eğitimin Sosyal ve Kültürel Temelleri
 5. Eğitim Hukuku
 6. İnsan Kaynakları Eğitimi ve Yönetimi
 7. Türkiye’de Eğitim Politikaları ve Uygulamaları
 8. Eğitim ve Kalkınma
 9. Eğitimde Yeni Okur Yazarlıklar
 10. Uzaktan Eğitim
 11. Eğitim Felsefesi
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
DERSLERİN ALANLARA GÖRE DAĞILIMI
GENEL TOPLAM
T
U
K
S
134
44
156
178
T: Teorik, U: Uygulama, K:Kredi, S:Saat
 
 
 
DERS İÇERİKLERİ
I.YARIYIL
 
Temel Matematik I (2-0-2)
Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar, bölünebilme kuralları, “EKOK” ve “EBOB” kavramları ve uygulamaları; oran, orantı, bileşik orantı kavramları ve uygulamaları, reel sayılar, üslü ve köklü çokluklar, kartezyen çarpım, bağıntı, fonksiyon, işlem kavramları ve bunların grafikle gösterimi, denklik ve sıralama bağıntıları, ayrık örtüler ve zincirler. Veri toplama, verilerin özetlenmesi, grafikle gösterme, merkezi eğilim ölçüleri (ortalama, tepe değer, ortanca), dağılım ölçüleri (ranj, mutlak sapma, standart sapma).
 
Genel Biyoloji (2-0-2)
Canlı ve cansız farkı, canlıların çeşitliliği, hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalar, tek hücreliler, mantarlar, canlıların yapısı, hücreler, kalıtımla ilgili genel bilgiler, dokular, organlar ve organ sistemleri, insan vücudu.
 
Uygarlık Tarihi (2-0-2)
Uygarlık kavramı ve bu kavramla ilgili olan temel kavramların tanıtımı, insanın tarih öncesi devirlerde ve tarihi devirlerde hem fiziksel hem de kültürel açıdan geçirdiği değişim ve bu değişim sürecinin günümüze etkileri. Geçmişten günümüze insanlığın ortaya koyduğu uygarlıkların incelenmesi, Akdeniz, Mezopotamya, Mısır, Uzakdoğu, Hint, Orta Amerika (Astek-İnka Medeniyetleri), Orta Asya Bozkır Uygarlıkları ve Batı Uygarlığı(Avrupa, Amerika).
 
Genel Coğrafya (2-0-2)
Coğrafyanın konusu ve ilkeleri, coğrafya biliminin temel kavramları, coğrafyanın diğer bilimler arasındaki yeri, tarihi gelişimi, coğrafya öğretiminin amaçları, doğal sistemler (iklim, yer şekilleri, bitki örtüsü, sular vb.) hakkında genel bilgi, bu sistemler ve gelişim özellikleri, evren ve güneş sistemleri, dünyanın şekli, fiziksel özellikleri, hareketleri ve bu hareketlerin sonuçları, harita kullanma uygulamaları.
 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2)
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.
 
Türkçe I: Yazılı Anlatım (2-0-2)
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dil arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/ reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
 
Yabancı Dil I (3-0-3)
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır
 
Bilgisayar I (2-2-3)
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.
 
Eğitim Bilimine Giriş (3-0-3)
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.
 
II. YARIYIL
 
Temel Matematik II (2-0-2)
Cebirsel ifadeler, denklem ve özdeşlik kavramları, cebirsel ifadelerin çarpanlarına ayrılması, cebirsel ifadelerde işlemler, denklem ve eşitsizlikler, denklem ve eşitsizlik sistemleri, iki değişkenli fonksiyonlar, sürekli ve kesikli fonksiyonların grafikleri. Geometrinin kuruluşu, düzlemsel şekiller, bunların alan ve çevreleri, cisimler, bunların alan ve hacimleri, eşlik ve benzerlik kavramları, dik üçgen, Pisagor Bağıntısı, dik üçgende metrik bağıntılar, temel geometrik çizimler, geometrik yer çizimleri, trigonometrinin temel kavramları, doğru ve çEMBerin analitik incelenmesi.
 
Genel Kimya (2-0-2)
Maddenin özellikleri; etkileşimler, elementler ve bileşikler, çözeltiler ve karışımlar; maddenin halleri, asitler ve bazlar, karbon bileşikleri, zehirli karbon bileşikleri, fiziksel ve kimyasal değişiklikler, çözünürlük ve çökertme, oksitlenme ve redüklenme, yaşamın kimyası, kimyasal tepkimeler, kara maddeleri: kayalar, mineral biçimleri, yeryüzü değişimleri; kara şekilleri ve hareketleri, kimyasal kirlilikler ve insan etkisi.
 
Türk Tarihi ve Kültürü (2-0-2)
Türk Kültür Tarihinin gelişim evreleri, geçmişten günümüze Türk Devletleri ve toplumlarının siyasi ve toplumsal tarihleri; Türklerin İslamiyet’i kabulü, kültürde ve uygarlık alanındaki gelişim evreleri ile felsefe, bilim, edebiyat, güzel sanatlar ve imar faaliyetleri arasındaki ilişkiler.
 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-2)
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.
 
Türkçe II:Sözlü Anlatım (2-0-2)
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme
 
Yabancı Dil II (3-0-3)
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.
 
Bilgisayar II (2-2-3)
Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.
 
Eğitim Psikolojisi (3-0-3)
Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).
 
III. YARIYIL
 
Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgisi (2-0-2)
Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; dil bilim; Türk dilinin gelişim evreleri; ses bilgisi, ünlüler, ünsüzler, ses olayları, Türkçenin ses özellikleri; yabancı sözcüklerin Türkçeleştirilmesi; yapı bilgisi, kök, morfem, basit, türemiş ve birleşik sözcükler; sözcük öbekleri, sözcük türleri, eylem, ad, belirteç, önad, adıl, bağlaç, takı, ünlem. Türkçede kök sözcükler, addan ad ve eylem yapma ekleri, eylemden ad ve eylem yapma ekleri, çekim eklerinin türleri, kalıplaştırma.
 
Genel Fizik (2-0-2)
Mekanik: Hareket, hız ve ivme, kütle ve kuvvet; denge; iş ve enerji korunumu; basit makineler; momentum; yer küre ve uzay sistemleri; yer kürenin hareketleri; gezegenler ve evren; kütle çekimi. Basınç ve sıvılar. Isı ve Sıcaklık: ısının kaynakları, yayılması, yalıtımı, etkileri, genleşme; hal değişimi ve çevreye etkisi. Dalgalar ve Yayılması: ışık kaynakları, maddelerden geçişi, yayılması, yansıma, aynalar, kırılma, mercekler, göz ve görme, göz kusurları, optik araçlar. Ses: meydana gelişi, yayılması, özellikleri, yalıtımı, kaydı. Elektrik: elektriksel kuvvetler, elektriksel alan, elektrik potansiyeli; elektrik akımı, direnç ve değişken direnç, ohm kanunu, elektrik santralleri, elektrik enerjisinin nakli ve kullanımı.
 
Müzik (1-2-2)
Müziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri; nota bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte ritm kavramı, şarkı dağarcığı oluşturulması; Türkiye’de ve dünyada müzik tür ve biçimleri; geleneksel müzikten çağdaş müziğe geçiş, çalgı öğretimi,toplu çalma ve söyleme, eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme.
 
Beden Eğitimi ve Spor Kültürü (1-2-2)
İnsan gelişiminde beden eğitiminin rolü, ilköğretim birinci kademe çocuklarının motor gelişim özellikleri, sağlıklı yaşam için egzersizler hakkında genel bilgi, beden eğitimi derslerinde düzenler, yürüyüşler, dönüşler, sıralanmalar, beden eğitimi ders araç-gereç ve malzemeleri, özellikleri, serbest jimnastik alıştırmaları, bireysel ve eşli jimnastik egzersizleri, araçta ve araçla yapılan alıştırmalar, beden eğitimi derslerinde ve günlük yaşantıda egzersiz esnasında sakatlıklar, yaralanmalar, zorlamalar, ilk yardım, atletizm temel teknikleri ve kuralları, spor ve sağlık, spor ve sosyal hayat, spor ve yaşam, ülkemiz ve spor, olimpiyatlar hakkında genel bilgi.
 
Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları I (0-2-1)
Fen ve Teknoloji öğretiminde Laboratuvarın önemi ve amacı, Yapılandırmacı yaklaşım ve laboratuvar çalışmaları, Laboratuvarda güvenlik. Bilimsel yöntem, bilimsel süreç becerileri ve nasıl kazandırıldıkları, deney çeşitleri. İlköğretim I. kademeye yönelik laboratuvar deneyleri (deneylerin planlanması, yürütülmesi ve deneylerin sonuçlarının değerlendirilmesi).
 
Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2-0-2)
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
 
Türk Eğitim Tarihi* (2-0-2)
Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme.Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.
 
Öğretim İlke ve Yöntemleri (3-0-3)
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.
 
Felsefe* (2-0-2)
Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, başlıca felsefi akımlar; Türkiye’de ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geliştirilmesi, felsefe eğitim ilişkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi, çağdaş felsefe akımları.
 
IV. YARIYIL
 
Türk Dili II: Cümle ve Metin Bilgisi (2-0-2)
Türkçede eylem çatıları ve bunların anlam bakımından incelenmesi; sözcük öbekleri; Türkçe'de cümle türleri; basit cümle, birleşik cümle, koşullu birleşik cümle, içiçe birleşik cümle; değişik metinler üzerinde sözcük ve cümle incelemeleri, Türkçede belirlilik, ad ve eylem cümlelerinde belirlilik; ad tamlamalarının özellikleri; metin çalışmaları (metnin seçimi, metnin yaş grubuna göre güçlük derecesinin belirlenmesi, metnin iç ve dış yapısının incelenmesi).
 
Çocuk Edebiyatı (2-0-2)
Dünya’da ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarını işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin(tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması. Öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar. Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin(destan, masal, şiir, öykü, roman, v.b.) ve dilsel gereçlerin(sayışmaca, tekerleme, bilmece v.b.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi.
 
Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği (3-0-3)
Türkiye'nin yeri ve konumu, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik durumu ve özellikleri, matematiksel konum özellikleri, özel konum özellikleri (komşular), ülke grupları özellikleri (siyasi, askeri, ekonomik, kültürel organizasyonlar). Türkiye’nin fiziki özellikleri(iklimi, hidrografik özellikler, toprak yapısı, bitki örtüsü), sosyo-ekonomik özellikleri (nüfus, yerleşimi, tarım, ormancılık, hayvancılık, enerji, sanayi, ulaşım, turizm).
 
Sanat Eğitimi (1-2-2)
Düşünce tarihi ve felsefede sanat kuramlarına bakış, sanat alanında bilgi ve deneyimlerin kuramsal ve uygulamalı yönünü kavrama, sanat tarihi ve felsefe konusunda eleştirel düşünme, değerlendirme, bilim ve teknolojiden yararlanarak sanat kuramlarını yorumlama, sanatın eğitsel işlevleri, sanat objesiyle sanayi objesini ayırabilme, sanatsal olay ve olgular üzerinden farklı disiplinlere ait yapıtları okuma becerisi kazandırma, sanat eserlerinin sergilendiği ortamlar hakkında bilgi ve yaşantılar edinme, yaratıcılık kavramı, yaratıcı birey ve özellikleri, yaratıcı düşünme, sanatsal yaratma süreçleri.
 
Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları II (0-2-1)
İlköğretim I. kademeye yönelik laboratuvar deneyleri (deneylerin planlanması, yürütülmesi ve deney sonuçlarının değerlendirilmesi). Deney çalışma yaprakları ve deney raporu hazırlama. Basit ve ucuz malzemelerle yapılabilecek deney örnekleri, grup çalışmaları.
 
Müzik Öğretimi (1-2-2)
Müzik öğretim yöntem ve teknikleri, nota öğretimi teknikleri, ritm ve melodiden yararlanarak orf çalgılarıyla çocuklar için şarkıların düzenlenmesi, çalgının şarkı öğretiminde etkili kullanımı, oyun, müzik, dans, drama ve konuşma ilişkisi, müzik-estetik ilişkisi ile müziksel beğeninin geliştirilmesi, müzik dersi etkinliklerinin diğer disiplinlerle ilişkilendirilmesi, İlköğretim müzik programı ile ilgili etkinlik uygulamaları.
 
Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi (1-2-2)
Ilköğretim Beden Eğitimi dersi (1-5. Sınıflar) öğretim programıyla ilgili kuramsal yapı (programın yapısı, temel beceriler, programın temel unsurları, sınıflara göre kazanımlar, öğretim yöntemleri, sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme), ilköğretim birinci kademe Beden Eğitimi Dersi kazanımlarına ilişkin uygulamalar (ders planı, çalışma planları, ölçme araçları hazırlama ve uygulama), eğitsel ve müzikli oyunlar, modern halk dansları ile ilgili örnekler, oyunun tanımı ve genel özellikleri, oyun öğretimi.
 
Güzel Yazı Teknikleri* (1-2-2)
Yazı kavramı, şeklen güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri ve yazılış yönleri, bitişik eğik yazı küçük harfleri ve yazılış yönleri, rakam ve işaretlerin yazılışı, büyük ve küçük temel harflerle bitişik, dik ve eğik el yazısı, dik ve eğik el yazısıyla metinler oluşturma, çeşitli dekoratif, antik vb. yazılar, uygulama çalışmaları, düzgün ve okunaklı yazı uygulamaları.
 
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2-2-3)
Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.
 
Sosyoloji* (2-0-2)
Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimi, Türkiye’de ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi; sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışma örnekleri.
 
V.YARIYIL
 
Fen ve Teknoloji Öğretimi I (3-0-3)
Fen bilimleri ve fen eğitimine ilişkin temel kavramlar. Fen, teknoloji, bilimsel bilgi ve bilimsel yöntemin özellikleri, fen ve teknoloji okuryazarlığı, fen-teknoloji-toplum-çevre ilişkileri, fen alanına yönelik tutumlar, fen öğretiminin amaçları, Fen öğretiminin Türkiye ve Dünya’daki tarihsel gelişimi, yapılandırmacı yaklaşım ve fen öğrenme, bilişsel gelişim ve fen eğitimi, İlköğretim Fen programının özellikleri ve diğer derslerle ilişkisi, bilimsel süreç becerilerini geliştirme ve örnek uygulamalar.
 
İlk Okuma ve Yazma Öğretimi (3-0-3)
Dinleme, konuşma, görsel okuma ve görsel sunu; okuma-yazma öğrenme alanları tanım ve süreçleri ile öğrenme alanları arasındaki ilişki, Türkçenin özellikleri, bu özelliklerin ilk okuma ve yazma öğretimine etkisi; ilk okuma ve yazma öğretiminin amaç ve ilkeleri, birinci sınıf öğretmeninin ve öğrencilerinin temel özellikleri; ilk okuma ve yazma öğretiminde verimsizlik-başarısızlık nedenleri, ilk okuma ve yazma öğretiminde kullanılan araç-gereçler(özellik ve etkileri, bu araçların seçimi, oluşturulması ve kullanımı); ilk okuma ve yazma öğretiminde uygulanan yöntemler (tanımları, özellikleri, sınıflandırılması, uygulamaları, yöntemlerin üstünlük ve sınırlılıkları); ses temelli cümle yöntemi( tanımı, ilkeleri, özellikleri, aşamaları ve uygulaması), ses temelli cümle yönteminin aşamaları doğrultusunda okuma ve yazma öğretimi uygulamaları.
 
Hayat Bilgisi Öğretimi (3-0-3)
Hayat Bilgisi dersinin amaç, kavram ve içeriği, Türkiye’de Hayat Bilgisi dersinin tarihsel gelişimi ve diğer ülkelerdeki Hayat Bilgisi dersi yaklaşımları. Hayat Bilgisi öğretim programının kazanım, beceri, kavram v.b. özellikler yönünden incelenmesi, programda yer alan temalar ve temaların içerdiği kazanımların sınıflara göre dağılımı. Hayat Bilgisi öğretiminde temel öğretim becerileri, öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve tekniklerinin Hayat Bilgisi dersinde kullanımına ilişkin çalışmalar-örnekler, Hayat Bilgisi öğretiminde kaynak ve materyal kullanımı, Hayat Bilgisi dersinde değerler ve demokrasi eğitimi, Hayat Bilgisi Programı’na ilişkin örnek uygulamalar ve sınıf içi etkinliklerin değerlendirilmesi.
 
Matematik Öğretimi I (3-0-3)
Matematik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; matematik öğretiminin tarihçesi (Dünya'da ve Türkiye'de); matematik öğretiminde yararlanılacak öğretme ve öğrenme stratejileri; ilköğretim matematik programının kapsamı, amacı ve özellikleri; belli başlı öğrenme kuramları ve matematik öğrenimi ile ilişkileri; Matematik eğitiminde önemli beceriler, ilişkilendirme, temsiller, iletişim, akıl yürütme, problem çözme (stratejiler, aşamalar, problem türleri, vb.); bilgi teknolojilerini kullanma, çocukta sayı kavramının gelişimi (sayma öncesi gelişmeler, birebir eşleme, kardinal değer, birleştirme, ayırma, karşılaştırma, denklik, azlık, çokluk, vb.); basamak değeri, doğal sayıların oluşumu ve yapısal özellikleri; Aritmetik işlemler, İlköğretim matematik dersi 1. 2. ve 3. sınıf öğretim programındaki ilgili konular, kazanımlar ve bunlara uygun etkinlik örnekleri.
 
Drama (2-2-3)
Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.
 
Erken Çocukluk Eğitimi (2-0-2)
Erken çocukluk kavramı, Türkiye’de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı, ilkeleri, önemi ve yararları, okul öncesi eğitime temel olan görüşler ve okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi, dünyada ve Türkiye’de okul öncesi eğitimin bugünkü durumu, okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri, okul öncesi öğretmeninin özellikleri, okul öncesi eğitim kurumlarının çeşitleri (anaokulu, kreş vb.), okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel, sosyal ve eğitsel ortam özellikleri, okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.
 
Sınıf Yönetimi (2-0-2)
Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).
 
VI. YARIYIL
 
Fen ve Teknoloji Öğretimi II (3-0-3)
Kavram geliştirme süreçleri ve teknikleri, kavram yanılgıları ve kavramsal değişim, öğretim modelleri (probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, öğrenme döngüsü yaklaşımı, çoklu zeka kuramının fen öğretiminde kullanımı vb.), fen öğretiminde ölçme ve değerlendirme: geleneksel ve alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları (gözlem, görüşme, proje, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası vb.), Fen ve teknoloji öğretim programına ilişkin örnek etkinlik geliştirme ve sunma.
 
Türkçe Öğretimi (3-0-3)
Türkçe öğretiminde kullanılabilecek çağdaş yöntem ve teknikler; okuma, yazma, dinleme, konuşma, görsel okuma ve sunu, anlama becerilerinin geliştirilmesi; okuma güçlüklerinin tanılanması ve giderilmesi; okuma metinlerinin yapısı; bilgilendirici ve hikaye edici metinlerin öğretimi, metinler arası okuma ve yazma; metinlerden anlam kurma, metinlerle ilgili sorular ve türleri; okuma ve yazma yoluyla eleştirel düşüncenin geliştirilmesi; hızlı okuma ve teknikleri; ana fikir öğretimi ve yöntemleri; okumanın amaçları, türleri ve kuralları; okuma, yazma, dinleme, konuşma ve anlamanın değerlendirilmesi; İlköğretim Türkçe programının incelenmesi, diğer derslerle ilişkisi, programa ilişkin örnek etkinlik uygulamaları.
 
Sosyal Bilgiler Öğretimi (3-0-3)
Sosyal bilgiler alanı ve özellikleri, Sosyal Bilgiler alanının temel amaçları ve temel beceriler, Sosyal Bilgilerde okuryazarlık, Sosyal Bilgiler alanında temel temalar ve alanlar, Sosyal Bilgiler alanının ilköğretimdeki yeri ve tarihçesi, Sosyal Bilgiler Öğretim programının incelenmesi (kazanım, beceri, tema, v.b.), Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılan strateji, yöntem, teknik ve materyaller, bunlarla ilgili örnek uygulamalar, Sosyal Bilgiler dersinde demokrasi, insan hakları ve değerler eğitimi, Türkiye ve diğer ülkelerdeki Sosyal Bilgiler ders kitaplarından örnekler ve kıyaslamalar.
 
Matematik Öğretimi II (3-0-3)
Kesirler, kesirleri öğrenmede öğrenci güçlükleri, kesirlerin farklı anlamları, kesir modelleri, denklik, karşılaştırma, sıralama, kesirlerle işlemler, ondalık kesirler, ondalık kesirlerle işlemler, program kazanımlarına uygun örnek etkinlikler, Geometri, çocukta geometrik düşüncenin gelişimi, 2 ve 3 boyutlu geometri konuları ve bunların öğretimi, programda bulunan geometri kazanımlarına uygun örnek etkinlikler, Ölçme ve ölçüler, çocukta ölçme fikrinin gelişimi, boyut, alan, hacim, zaman ölçümleri, tartma, paralarımız, programda bulunan ölçme kazanımlarına uygun örnek etkinlikler veri yönetimi, tablo ve grafikler, programda bulunan veri kazanımlarına uygun örnek etkinlikler, Matematik eğitiminde ölçme ve değerlendirme, çoklu ölçme-değerlendirme yöntem ve teknikleri.
 
Topluma Hizmet Uygulamaları (1-2-2)
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.
 
Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3)
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kâğıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, öz değerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.
 
Okul Deneyimi (1-4-3)
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
 
VII. YARIYIL
 
Görsel Sanatlar Öğretimi (1-2-2)
Zihinsel ve duygusal açılardan görsel sanatlar eğitiminin işlevlerini tanıma, grafiksel gelişim basamaklarına göre öğrencilerin gelişim düzeyini saptama, çocuk resmini okuma, programa uygun resim, grafik tasarımı, tekstil tasarımı, mimari tasarım ve geleneksel tasarımları uygulama, resim çizme ve çizim yoluyla görsel, işitsel ve dokunsal algıda farklılaşma, sanat alanıyla öğrenme ve yaratıcılığın gelişimi.
 
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı* (2-0-2)
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın gelişimi, Cumhuriyet dönemine ait Türk Edebiyatı eserlerinin incelenmesi, başlıca yazınsal türler; bu türlere ilişkin öğretici örnekler üzerinde incelemeler; Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetlerinden yazınsal türlere ait örnekler, metin çözümlemesi.
 
Alan Seçmeli (2-0-2)
(Dersin kur tanımı programın sonunda verilmiştir.)
 
Çevre Eğitimi* (2-0-2)
Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaşam ve karşılıklı yaşama, yaşamın devamı, toprak "biome"ları, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki, erozyon, ormanların yok olması, kentsel çevreler, davranış kirliliği, çevre kirlenmesi, bataklıklar ve atık su, duyarlı insanların tepkisi, çevreyle ilgili karar verme, toprak ve su kaynakları ve bunların yönetimi, koruma, kültür ve ilkel yaşam, global bakış, ekolojik konu ve sorunlar, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar, kurum ve kuruluşlar.
 
Rehberlik (3-0-3)
Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.
 
Özel Eğitim* (2-0-2)
Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.
 
Öğretmenlik Uygulaması I (2-6-5)
Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama(planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama), hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili öz değerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama.
 
VIII. YARIYIL
 
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim (2-0-2)
Birleştirilmiş sınıf kavramı, birleştirilmiş sınıflarda eğitimin önemi; birleştirilmiş sınıfları ortaya çıkaran nedenler, birleştirilmiş sınıflarda öğretim programının yapısı, birleştirilmiş sınıflarda sınıf yönetimi, birleştirilmiş sınıflarda öğrenme-öğretme sürecinin planlanması ve değerlendirilmesi.
 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi (2-0-2)
Temel kavramlar (din-kültür-ahlak), müslümanlığın temel ilkeleri, islamiyet ve diğer dinler, ahlak-birey ve toplum ilişkisi, ilköğretim I. kademe 4-5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim programının incelenmesi(kazanım, içerik yöntem, v.b.).
 
Trafik ve İlkyardım (2-0-2)
Ulaştırma politikaları ve Türkiye gerçeği, uzun mesafeli kent içi ulaştırmada çağdaş ulaşım yaklaşımları, trafik sorunu ve çözümleri, trafikle ilgili temel kurallar ve kavramlar, trafik eğitimi, ilköğretimde trafik eğitimi ve etkinlikler, kazalar ve ilkyardım, ilkyardımın temel uygulamaları, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, pansuman ve sargılar, doku ve organ bağışı, kanamalar, yaralanmalar, yanık ve donma, zehirlenmeler, hayvan ısırma ve sokmaları, şok, boğulmalarda ilkyardım.
 
Etkili İletişim (3-0-3)
Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.
 
İlköğretimde Kaynaştırma (2-0-2)
Kaynaştırmanın tanımı ve temel ilkeleri; kaynaştırma öğrencilerinin özellikleri; kaynaştırma öğrencilerinin sınıftaki durumları, diğer öğrencilerle olan sosyal ilişkileri ve öğretim durumları; kaynaştırma uygulamalarında öğretim programları, programın amaçları ve uygulanması; kaynaştırma programının bireyselleştirilmiş eğitim programları ile desteklenmesi; kaynaştırma eğitimine ilişkin yöntem ve teknikler; yarı zamanlı ve tam zamanlı kaynaştırma uygulamaları ve değerlendirme.
 
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0-2)
Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım
 
Öğretmenlik Uygulaması II (2-6-5)
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.
 
Meslek Bilgisi Seçmeli (2-0-2)
(Dersin kur tanımı programın sonunda verilmiştir.)
ALAN BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLERİ :
Uygulamalı Resim
Resim sanatının temel kavramları ve resim teknikleri. Temel Tasarım çalışmaları. Karakalem, sulu boya, yağlı boya, baskı resim çalışmaları.
 
Takım Sporları
Takım sporları ne demektir? Başlıca takım sporları: Basketbol, voleybol, hentbol, futbol; Takım sporlarının her birine özgü oyun kuralları; Oyun sahasıyla ilgili bilgiler; Teknik ve taktik öğretim; Genel antrenman bilgileri.
 
Koro Çalışmaları
Ses ve nefes çalışmaları. Diksiyon çalışmaları. Toplu söyleme ve çalma etkinlikleri. Şarkı dağarcığının zenginleştirilmesi. Çalışmaların sergilenmesi.
 
Bilim Tarihi
Bilimin eski Yakındoğu uygarlıklarından bu yana evrimi. İyonya-Helen, İslam-Türk (Arap, Horasan, Selçuk, Endülüs, Osmanlı) dönemlerinde bilim. Bu dönemlerde ve Rönesanstan bu yana “batıda” Astronomi, Matematik, Fizik, Tıp, Biyoloji vb. bilim dallarının gelişmesi. 20. yüzyıl bilim ve teknoloji devrimleri.
 
Eğitimde Bilgisayar Uygulaması
Eğitimde bilgisayar kullanımının kısa bir tarihi. Bilgisayar destekli eğitime genel bir bakış. Bilgisayar destekli eğitimin amaçları, avantajları, dezavantajları, bir sistem olarak bilgisayar, bilgisayar okur-yazarlığı, bilgisayar yazılımlarına genel bir bakış, eğitim yazılımları, eğitim yazılımlarının değerlendirilmesi, iletişim teknolojileri.
 
Ülkeler Coğrafyası
Kıtalara genel bakış (ülkeleri toplu tanıma); deniz ve okyanusların dağılımı; iklim kuşakları ve bitki örtüsü; kıtalardan örnek ülke incelemeleri, Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ilişkide bulunduğu komşu ülkeler ve Türk Dünyası ülkeleri.
 

İlköğretimde Öğrenme Güçlükleri

Öğrenme güçlüğü nedir? Nedenleri nelerdir? Öğrenme güçlüklerinin görülme sıklıkları, belirtileri, dili anlama, kullanma, okuma, yazma, konuşma, aritmetik alanlardaki zorluklar nelerdir? Öğrenme güçlüklerinin tedavisi.
 

Diksiyon

Güzel ve etkili konuşma, konuşmanın toplumsal iletişimdeki yeri ve önemi, seslerin oluşumu, sesi etkili kullanma, akıcı ve anlaşılır konuşma, tonlama, ezgi, vurgu,ulama,kavşak,durak kuralları, beden dilini etkin kullanma.
 

Mesleki İngilizce

Sınıf Öğretmenliği öğrencilerinin kendi alanlarındaki akademik faaliyetlerde okuma,yazma,konuşma ve dinleme becerilerini belirli bir yetkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

Dinamik ve Etkileşimli Ortamda Matematik

Sayıların dinamik öğrenme ortamları ile keşfi. Denklem ve fonksiyon kavramlarının dinamik öğrenme ortamları ile keşfi. Geometrik kavramların (nokta, doğru, ışın, düzlem, cisim) dinamik öğrenme ortamları ile keşfi. Geometrik kavramların (çember, üçgen, dörtgenler, çokgenler) ve ölçme alanı ile ilgili uygulamaların dinamik öğrenme ortamları ile keşfi. Geometrik kavramların (prizma, piramit, silindir, koni) ve ölçme alanı ile ilgili uygulamaların dinamik öğrenme ortamları ile keşfi.

 

Gıdalar ve Sağlıklı Beslenme
Besin maddelerini anlamak. Besin piramidi ve dengeli beslenme-sağlık ilişkisi. Gıdalardaki gerekli maddeler: Enerji açısından gıdalar, inşa edici moleküller olarak gıdalar, gıdalardaki düzenleyici maddeler. Gıda katkı maddeleri. Gıdalarda ambalaj ve etiketler. Gıdaların korunması. Besin zehirlenmesi. Sağlıklı bir yaşam için hangi gıdalar tercih edilmeli?
 
MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLERİ
 
Yetişkin Eğitimi
Halk eğitiminin tanımı, ilkeleri, alanları ve uygulamaları. Toplum ve iş yaşamında gelişmeler, Geleneksel eğitim sisteminin yetersizlikleri; Yaşam boyu öğrenme ve öğrenmeyi öğrenme; Yetişkin eğitiminin tarihçesi; Dünyada ve Türkiye’de yetişkin eğitimi; Yetişkin öğrenme kuramları; Yetişkin öğrenme ilkeleri; Yetişkin öğrencinin özellikleri; Yetişkin eğitiminin geleceği.
 
 
 
 
Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi
Toplam kalite yönetimi tarihçesi ve ilkeleri, Eğitim örgütlerinde TKY, Sürekli gelişme, Üretimin her aşamasında denetim, Liderlik, vizyon ve misyon. Kalite çemberleri. TKY’de sıfır hatalı üretim, İşbirliği, Gelişme kontrol araçları. Sınıf içinde toplam kalite yönetimi
 
Küreselleşme ve Eğitim Sistemine Yansıması
Küreselleşmenin tanımı ve tarihsel gelişimi. Küreselleşmenin eğitim sistemi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri; Küreselleşmeyi yönlendiren ve küreselleşmeye maruz kalan ülkelerin eğitim açısından değerlendirilmesi. Küreselleşmenin eğitim sistemine ekonomik etkileri, Küreselleşmenin eğitim sistemine sosyolojik etkileri, Küreselleşmenin eğitim sistemine kültürel etkileri, Küreselleşmenin eğitim sistemine siyasal etkileri, Kitle iletişim araçları ve eğitim.
 
Eğitimin Sosyal ve Kültürel Temelleri
Eğitimle ilgili kavramlar, ilkeler, değerler. Eğitimde uygulamalar. Eğitimin sosyal yönleri. Toplumun eğitimden beklentileri ve sivil toplum örgütleri. Kültür ve eğitim. Kültürel yapının ve değişmenin eğitim üzerindeki etkileri. Eğitim, sosyal yapı ve kültür ilişkisi. Değer yargıları ve eğitim. Aile ve eğitim.
 
Eğitim Hukuku
Eğitim hukuksal temelleri, Devlet ve eğitim. Uluslar arası anlaşmalarda eğitim, Anayasa ve yasalarda eğitim, Kalkınma planlarında ve eğitim şuralarında eğitim, İnsan hakları, Çocuk Hakları, AB sözleşmelerinde eğitim, AB eğitim programları.
 
İnsan Kaynakları Eğitimi ve Yönetimi
İnsan kaynakları eğitimi ve yönetiminin tanımı. Personel yönetimi ile insan kaynakları eğitimi ve yönetimi arasındaki farklılıklar. İnsan kaynakları eğitimi ve yönetiminin işlevleri. İnsan kaynakları eğitimi ve yönetiminin evrensel sorunları. İnsan kaynaklarının yetiştirilmesi (hizmet öncesi ve hizmet içi). İnsan kaynakları eğitimi ve yönetiminde dokümantasyon.
 
Türkiye’de Eğitim Politikaları ve Uygulamaları
Türk eğitim düzeninin eleştirel bir biçimde incelenmesi. Okul ve yetişkin eğitimiyle ilintili uygulamaları etkileyen toplumsal-iktisadi koşullar ve gereksinimler. Okul örgütlenmesi, yönetimi, öğretim programları ve öğrenci hizmetleri konuları ve yönelimleri.
 
Eğitim ve Kalkınma
Eğitimin tanımı, kalkınmanın tanımı, kalkınmayla eğitim ilişkisi, belli başlı kalkınma modelleri ve dengeli kalkınma, eğitim-ekonomi-kalkınma insan gücü ilişkisi, Türkiye'de kalkınma planları, belli başlı ülkelerdeki eğitim- plan-kalkınma modelleri, eğitim hizmetlerinin finansmanı, kaynak dağılımı, eğitim iktisadi kalkınma Türkiye'de eğitim ve iktisadi kalkınma ve eğitim hizmeti.
 

Eğitimde Yeni Okuryazarlıklar

Değişen dünyada okuryazarlık kavramı, bilgi çağında yeni okuryazarlıkların önemi, bilgi okur yazarlığı,  coğrafya okur yazarlığı, çevre okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, tarih okur yazarlığı, ekonomi okur yazarlığı, teknoloji okur yazarlığı, politik okuryazarlığı, harita ve grafik okur yazarlığı, hukuk okuryazarlığı, eleştirel okur yazarlık
 

Uzaktan Eğitim

Neden uzaktan eğitim? Uzaktan eğitim nedir? Uzaktan eğitimin tarihi, uzaktan eğitimin günümüzdeki durumu, uzaktan eğitimde kullanılan yöntemler, uzaktan eğitim tasarım modelleri.
 

Eğitim Felsefesi

Eğitimin doğası, süreci, amaçları, eğitimin dayandığı ilke ve kavramlar, felsefi akımlar ve eğitime yansımaları, Türk Eğitim sisteminin felsefi temelleri.

İlköğretim