Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 4. Akademik Kariyer Günleri Etkinliği Gerçekleştirildi

Fakültemiz Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü tarafından öğrencilerimizin mezuniyet sonrası kariyer basamaklarında önemli bir seçeneği oluşturan akademisyenliği ve bu mesleğe geçişi tanıtmak için bölüm öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen "Akademik Kariyer Günleri" etkinliğinin dördüncüsü, 6 Aralık 2023 Çarşamba Günü saat 14.00’da AMFİ-4 dersliğinde yapıldı.

Lisansüstü Eğitim Süreci ve Bir Meslek Olarak Akademisyenlik” konulu kariyer günleri etkinliğinde moderatörlüğünü Arş. Gör. İbrahim Fatih Demirel, konuşmacılarını Arş. Gör. Mert Bilen, Arş. Gör. Veli Gök, Arş. Gör. Mehmet Yavaş ve Arş. Gör. Kadir Coşkun’un oluşturduğu panel gerçekleştirildi.

Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Ahmet KAÇAR, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nadir YURTOĞLU ve öğretim üyeleri ile bölüm öğrencilerinin dinleyici olarak katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin panelinde;

- Arş. Gör. Veli Gök, lisansüstü eğitim sürecine giden yolda ALES ve yabancı dil sınavlarının içeriğine yönelik bilgiler paylaşıp öğrencilerin bu sınavlara nasıl hazırlanabileceğine değindi.

- Arş. Gör. Kadir Coşkun, yüksek lisans ve doktora eğitiminden oluşan lisansüstü eğitim sürecini ele aldı.

- “Akademisyen Nasıl Olunur?” konu başlığı ile Arş. Gör. Mert Bilen, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olmak için öğrencilerin nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini anlattı.

- Arş. Gör. Mehmet Yavaş “Akademisyenlik Nedir?” konusunda bilgi paylaşımı yaptı.

Öğrencilerle soru-cevap yapılarak öğrenci katılımı da sağlandı. Etkinlik panelistlere katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.