Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Fakültemize Kalite Kurulu Ziyareti

23 Şubat 2024 Cuma günü üniversitemiz kalite kurulundan bir heyet fakültemize ziyarette bulunuldu. Bu ziyarette YÖKAK kriterlerinin Kalite Koordinatörlüğü ile birlikte değerlendirilmesi yapılmıştır.

Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali Vasfi AĞLARCI ve Öğr. Gör. Esra AVANOĞLU, fakültemiz Birim Kalite Üst Komisyonumuza YÖKAK kriterleri ile ilgili bilgilendirme yaptılar. Fakültemizin kurumsal akreditasyon süreçleri devam etmektedir.