Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

2023-2024 Bahar Dönemi Öğretmenlik Uygulaması Hakkında

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi için Öğretmenlik Uygulaması 2 ve Okullarda RPD Uygulamaları 2 derslerinin öğrenci grupları, ilgili okullar ve çalışma takvimi yayınlanmıştır.

Bahar dönemi Öğretmenlik Uygulaması 2 ve Okullarda RPD Uygulamaları 2 dersleri listesine ulaşmak için tıklayınız.

Öğrencilerimizin üniversitedeki danışman öğretim üye/elemanları ile görüşerek onlarla birlikte 4 Mart 2024 Pazartesi - 8 Mart 2024 Cuma günleri arasında okullara ilk ziyareti yapmaları gerekmektedir.

 

Öğretmenlik Uygulaması 2 kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ'ın Fakültemize Ziyareti

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ 26.02.2024 Pazartesi günü fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ahmet KAÇAR'ı ziyaret etti.

Ziyarette fakültemizin Tıp Fakültesi binasına taşınması, mevcut eğitim imkanları ve iki fakülte arasındaki akademik ilişkiler değerlendirildi.

Ziyaret; Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ'ın fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ahmet KAÇAR'a "Kastamonu Tarihi Araştırmaları" ve "Geçmişten Geleceğe İnebolu" kitaplarını takdim etmesi ve her iki dekanımızın birlikte fakülte binası ve dersliklerini gezmesiyle sona erdi.

Akademik Personel Ataması (2024 Yılı)

Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalına "Doçent" olarak ataması yapılan Doç. Dr. Erol ÇİYDEM 21.02.2024 tarihi itibari ile görevine başlamıştır. Yeni unvanının kendisine, Fakültemize ve Üniversitemize hayırlı olmasını dileriz.

 

 

Fakültemiz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalına "Doçent" olarak ataması yapılan Doç. Dr. Ahmet Rıfat KAYİŞ 21.02.2024 tarihi itibari ile görevine başlamıştır. Yeni unvanının kendisine, Fakültemize ve Üniversitemize hayırlı olmasını dileriz.

 

Fakültemiz Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalına "Doktor Öğretim Üyesi" olarak ataması yapılan Dr. Öğr. Üyesi Sinem ŞENFERAH 21.02.2024 tarihi itibari ile görevine başlamıştır. Yeni unvanının kendisine, Fakültemize ve Üniversitemize hayırlı olmasını dileriz.

 

Fakültemiz Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalına "Profesör" olarak ataması yapılan Prof. Dr. Berat AHİ 21.02.2024 tarihi itibari ile görevine başlamıştır. Yeni unvanının kendisine, Fakültemize ve Üniversitemize hayırlı olmasını dileriz.

 

Fakültemiz Sınıf Eğitimi Anabilim Dalına "Doçent" olarak ataması yapılan Doç. Dr. Zehra Esra KETENOĞLU KAYABAŞI 21.02.2024 tarihi itibari ile görevine başlamıştır. Yeni unvanının kendisine, Fakültemize ve Üniversitemize hayırlı olmasını dileriz.

 

Fakültemiz Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalına "Profesör" olarak ataması yapılan Prof. Dr. Esra KABATAŞ MEMİŞ 21.02.2024 tarihi itibari ile görevine başlamıştır. Yeni unvanının kendisine, Fakültemize ve Üniversitemize hayırlı olmasını dileriz.

Fakültemiz Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalına "Profesör" olarak ataması yapılan Prof. Dr. İlhan ÖZGÜL 22.02.2024 tarihi itibari ile görevine başlamıştır. Yeni unvanının kendisine, Fakültemize ve Üniversitemize hayırlı olmasını dileriz.

Yeni Açılan Lisansüstü Programlar Hakkında

 

Öğretim Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı, Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi itibari ile öğrenci alımı yapmaya hak kazanmıştır.

Fakültemize Kalite Kurulu Ziyareti

23 Şubat 2024 Cuma günü üniversitemiz kalite kurulundan bir heyet fakültemize ziyarette bulunuldu. Bu ziyarette YÖKAK kriterlerinin Kalite Koordinatörlüğü ile birlikte değerlendirilmesi yapılmıştır.

Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali Vasfi AĞLARCI ve Öğr. Gör. Esra AVANOĞLU, fakültemiz Birim Kalite Üst Komisyonumuza YÖKAK kriterleri ile ilgili bilgilendirme yaptılar. Fakültemizin kurumsal akreditasyon süreçleri devam etmektedir.