Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Fakültemiz Öğretim Üyeleri Yunanistan- Kavala'da Yapılan Avrupa Birliği Erasmus+ Small Scale Projesi Toplantısına Katıldı.

Fakültemiz Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Adem YILMAZ’ın koordinatör, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Funda BULUT’un araştırmacı olarak yer aldığı, Akademi Kültür ve Eğitim Derneği (AKED) Başkanı Suzan AVANOĞLU’nun genel koordinatör ve proje sorumlusu olduğu “WELL BEING 4 YOU: SPORT & MEDITERRANEAN DIET” başlıklı projenin Avrupa Birliği Erasmus+ Small Scale kapsamındaki proje toplantısı Yunanistan’ın Kavala şehrinde 08-12 Aralık 2023 tarihlerinde yapılarak başarıyla tamamlanmıştır. 

WELL BEING 4 YOU: SPORT & MEDITERRANEAN DIET Projesinin İçeriği: "Spor ve Akdeniz Diyeti" projesinin temel amacı, özellikle projeye dahil olan ülkelerde ve diğer Avrupa ülkelerinde çok yüksek olan gençler arasındaki yaygın obezite oranını azaltarak, Avrupa gençlik nüfusunun önemli sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olan araçlar olarak sporun ve doğru beslenmenin önemi konusunda genç Avrupalıların farkındalığını artıran bir prosedürü teşvik etmektir.

Projenin ortaklığını başvuru sahibi olarak Kavala (Yunanistan), Hırvatistan ve Akademi Kültür ve Eğitim Derneği (Türkiye) oluşturmaktadır. Proje 12 aylık bir süreye sahiptir ve proje döneminin başında ve sonunda uluslararası personel toplantılarını da içermektedir. Ayrıca, 3 kuruluş tarafından seçilen tüm katılımcıları içeren çalıştayları da içermektedir. İlki Mayıs 2024'te Hırvatistan'da düzenlenecek çalıştayda sporun sağlık için önemi, ikincisi aynı yılın Eylül ayında Yunanistan'da gerçekleşecek çalıştayda Akdeniz diyetinin faydalarını ve gıdaya bütünsel bir yaklaşımı keşfetmek için ilginç bir laboratuvarı temsil etme konuları işlenecektir.

Proje, dezavantajlı ve sosyal dışlanma riski altındaki insanların katılımını destekleyen faaliyetler yürütmektedir. Uluslararası laboratuvarlar, projedeki tüm katılımcıları içeren ve iki uluslararası faaliyeti birbirine bağlamak için oluşturulacak çevrimiçi laboratuvarların yaratılmasında süreklilik bulmaktadır. Proje 6 ila 15 yaş arasındaki gençleri kapsamaktadır, ancak daha büyük yetişkinler bu sonuçlardan faydalanabilecektir.

Fakültemizde Akademik Kariyer Günleri Etkinliği Gerçekleştirildi

Fakültemizde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarına lisansüstü eğitim süreçlerini ve akademisyenlik mesleğini tanıtmak amacıyla bölüm başkanlıklarımızca kariyer günleri etkinlikleri düzenlendi.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Akademik Kariyer Günleri Etkinliği:

Fakültemiz Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü tarafından bölüm öğrencilerine akademik kariyere giden yolculukta; lisansüstü eğitim, burs olanakları, Erasmus fırsatları ve akademisyenliğin anlatıldığı Akademik Kariyer Günleri Etkinliği 21 Aralık 2023 Perşembe Günü saat 15.00’da AMFİ-4 dersliğinde gerçekleştirildi. 

Akademik kariyer günleri etkinliğinde moderatörlüğünü Prof. Dr. Lütfi İNCİKABI, konuşmacılarını Doç. Dr. İbrahim KEPCEOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÇİTE, Arş. Gör. Beyza ADAK, Arş. Gör. Cansu KAYGISIZ ve Arş. Gör. Seda Çalık’ın oluşturduğu panel gerçekleştirildi. Dekanımız Prof. Dr. Ahmet KAÇAR, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat PEKTAŞ ve öğretim üyeleri ile bölüm öğrencilerinin dinleyici olarak katıldığı panelde;

- Arş. Gör. Cansu KAYGISIZ “Lisansüstü Eğitim ve Başvuru Süreçleri” başlıklı konuşmasında lisansüstü eğitimin ne olduğunu ve neden yapıldığını ele aldı.  Bunlara ek olarak, lisansüstü eğitimde başvuru için gerekli koşullara, belgelere, girilmesi gereken sınavlara ve değerlendirme süreçlerine değindi.

- Arş. Gör. Seda ÇALIK “Lisansüstü Burs Olanakları” başlıklı konuşmasında TÜBİTAK kurumu tarafından verilen bursların başvuru koşullarını, başvuruların nereye ve nasıl yapıldığını, değerlendirme süreçlerini detaylı bir şekilde anlattı.

- Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÇİTE “Erasmus Programları” başlıklı konuşmasında hem lisans hem lisansüstü eğitimde yararlanılabilen öğrenim hareketliliği ve staj hareketliliği gibi fırsatlara değinerek Erasmus programları hakkında bilgiler aktardı.

- Arş. Gör. Beyza ADAK “Akademik Kariyer Basamakları” başlıklı konuşmasında akademik kariyer yolculuğunu baştan sona ele aldı. Akademik kadro başvuru süreçlerine de değinerek öğrencilerin kafalarındaki sorulara cevap verdi. Bunlara ek olarak, Araştırma görevlisi ve Öğretim Görevlisi farklarından bahsederek bu süreçleri örneklerle öğrencilere anlattı.

- Doç. Dr. İbrahim Kepceoğlu “Akademisyenin Çalışma Uğraşları” başlıklı konuşmasında akademisyenliğin ne olduğunu, neler yaptıklarını, akademisyenliğin öğrenciler tarafından görünür yüzü olan derslere girmenin dışında neleri kapsadığını anlatarak öğrencilere bu konuda ışık tuttu.

Panelistlerimizin konuşmalarını tamamlamaları ardından öğrencilerin kafalarındaki soru işaretlerini gidermek amacıyla soru-cevap yapılarak öğrenci katılımı da sağlandı. Etkinlik panelistlere katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Bu etkinliğin haber linki için tıklayınız.

 

Temel Eğitim Bölümü Akademik Kariyer Günleri Etkinliği:

Fakültemiz Temel Eğitim Bölümü tarafından öğrencilerimizin mezuniyet sonrası kariyer basamaklarında önemli bir seçeneği oluşturan akademisyenliği ve bu mesleğe geçişi tanıtmak için bölüm öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen "Akademik Kariyer Günleri" etkinliği, 14 Aralık 2023 Perşembe Günü saat 15.00’da AMFİ-4 dersliğinde yapıldı.

Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÜNAL, konuşmacılıklarını Doç. Dr. Mehmet Koray SERİN, Doç. Dr. Berat AHİ ve Doç. Dr. Volkan ATASOY ’un oluşturduğu “Lisansüstü Eğitim Süreci ve Bir Meslek Olarak Akademisyenlik” konulu kariyer günleri etkinliğinin panel gerçekleştirildi. Dekanımız Prof. Dr. Ahmet KAÇAR, Temel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Eyüp AKMAN ve öğretim üyeleri ile bölüm öğrencilerinin dinleyici olarak katıldığı panelde;

- Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÜNAL, lisansüstü eğitim faaliyetleri kapsamında ALES ve yabancı dil sınavlarına ilişkin bilgiler vererek öğrencilerin bu sınavlara hazırlanmalarında gerekli hususlara değindi.

- Doç. Dr. Mehmet Koray SERİN, yüksek lisans ve doktora eğitiminden oluşan lisansüstü eğitimler hakkında bilgilendirmeler yaptı.

- “Akademisyen Nasıl Olunur?” konu başlığı ile Doç. Dr. Volkan ATASOY, öğrencilerin araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olabilmek için izlenmesi gereken kariyer basamaklarını anlattı.

- Doç. Dr. Berat AHİ “Akademisyenlik Nedir?” konusunda bilgi paylaşımı yaptı.

Öğrencilerle soru-cevap yapılarak öğrenci katılımı da sağlandı. Etkinlik panelistlere katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Bu etkinliğin haber linki için tıklayınız.

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 4. Akademik Kariyer Günleri Etkinliği:

Fakültemiz Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü tarafından öğrencilerimizin mezuniyet sonrası kariyer basamaklarında önemli bir seçeneği oluşturan akademisyenliği ve bu mesleğe geçişi tanıtmak için bölüm öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen "Akademik Kariyer Günleri" etkinliğinin dördüncüsü, 6 Aralık 2023 Çarşamba Günü saat 14.00’da AMFİ-4 dersliğinde yapıldı.

Lisansüstü Eğitim Süreci ve Bir Meslek Olarak Akademisyenlik” konulu kariyer günleri etkinliğinde moderatörlüğünü Arş. Gör. İbrahim Fatih Demirel, konuşmacılarını Arş. Gör. Mert Bilen, Arş. Gör. Veli Gök, Arş. Gör. Mehmet Yavaş ve Arş. Gör. Kadir Coşkun’un oluşturduğu panel gerçekleştirildi. Dekanımız Prof. Dr. Ahmet KAÇAR, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nadir YURTOĞLU ve öğretim üyeleri ile bölüm öğrencilerinin dinleyici olarak katıldığı panelde;

- Arş. Gör. Veli Gök, lisansüstü eğitim sürecine giden yolda ALES ve yabancı dil sınavlarının içeriğine yönelik bilgiler paylaşıp öğrencilerin bu sınavlara nasıl hazırlanabileceğine değindi.

- Arş. Gör. Kadir Coşkun, yüksek lisans ve doktora eğitiminden oluşan lisansüstü eğitim sürecini ele aldı.

- “Akademisyen Nasıl Olunur?” konu başlığı ile Arş. Gör. Mert Bilen, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olmak için öğrencilerin nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini anlattı.

- Arş. Gör. Mehmet Yavaş “Akademisyenlik Nedir?” konusunda bilgi paylaşımı yaptı.

Öğrencilerle soru-cevap yapılarak öğrenci katılımı da sağlandı. Etkinlik panelistlere katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Bu etkinliğin haber linki için tıklayınız.

 

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Akademik Kariyer Günleri Etkinliği Gerçekleştirildi

Fakültemiz Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü tarafından bölüm öğrencilerine akademik kariyere giden yolculukta; lisansüstü eğitim, burs olanakları, Erasmus fırsatları ve akademisyenliğin anlatıldığı Akademik Kariyer Günleri Etkinliği 21 Aralık 2023 Perşembe Günü saat 15.00’da AMFİ-4 dersliğinde gerçekleştirildi.

Akademik kariyer günleri etkinliğinde moderatörlüğünü Prof. Dr. Lütfi İNCİKABI, konuşmacılarını Doç. Dr. İbrahim KEPCEOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÇİTE, Arş. Gör. Beyza ADAK, Arş. Gör. Cansu KAYGISIZ ve Arş. Gör. Seda Çalık’ın oluşturduğu panel gerçekleştirildi.

Dekanımız Prof. Dr. Ahmet KAÇAR, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat PEKTAŞ ve öğretim üyeleri ile bölüm öğrencilerinin dinleyici olarak katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin panelinde;

- Arş. Gör. Cansu KAYGISIZ “Lisansüstü Eğitim ve Başvuru Süreçleri” başlıklı konuşmasında lisansüstü eğitimin ne olduğunu ve neden yapıldığını ele aldı.  Bunlara ek olarak, lisansüstü eğitimde başvuru için gerekli koşullara, belgelere, girilmesi gereken sınavlara ve değerlendirme süreçlerine değindi.

- Arş. Gör. Seda ÇALIK “Lisansüstü Burs Olanakları” başlıklı konuşmasında Tübitak kurumu tarafından verilen bursların başvuru koşullarını, başvuruların nereye ve nasıl yapıldığını, değerlendirme süreçlerini detaylı bir şekilde anlattı.

- Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÇİTE “Erasmus Programları” başlıklı konuşmasında hem lisans hem lisansüstü eğitimde yararlanılabilen öğrenim hareketliliği ve staj hareketliliği gibi fırsatlara değinerek Erasmus programları hakkında bilgiler aktardı.

- Arş. Gör. Beyza ADAK “Akademik Kariyer Basamakları” başlıklı konuşmasında akademik kariyer yolculuğunu baştan sona ele aldı. Akademik kadro başvuru süreçlerine de değinerek öğrencilerin kafalarındaki sorulara cevap verdi. Bunlara ek olarak, Araştırma görevlisi ve Öğretim Görevlisi farklarından bahsederek bu süreçleri örneklerle öğrencilere anlattı.

- Doç. Dr. İbrahim Kepceoğlu “Akademisyenin Çalışma Uğraşları” başlıklı konuşmasında akademisyenliğin ne olduğunu, neler yaptıklarını, akademisyenliğin öğrenciler tarafından görünür yüzü olan derslere girmenin dışında neleri kapsadığını anlatarak öğrencilere bu konuda ışık tuttu.

Panelistlerimizin konuşmalarını tamamlamaları ardından öğrencilerin kafalarındaki soru işaretlerini gidermek amacıyla soru-cevap yapılarak öğrenci katılımı da sağlandı. Etkinlik panelistlere katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Dile Emek Verenler (Nail TAN): Belgesel Film Gösterimi Gerçekleştirildi.

Türk Dil Kurumu tarafından 2023 yılında Türk Dili'ne hizmet ödülüne layık görülen Kastamonu'lu araştırmacı yazar Nail TAN adına Türk Dil Kurumu yapımı "Dile Emek Verenler (Nail TAN): Belgesel Filmi" gösterimi gerçekleştirildi. Bu gösterim Üniversitemiz web sayfasında haber olarak yayınlanmıştır. İlgili haber linki aşağıdadır. 

Türk Diline Emek Verenler: Nail Tan Belgesel Filmi Gösterimi Yapıldı


Türk Dil Kurumu tarafından 2023 yılında Türk Dili'ne hizmet ödülüne layık görülen Kastamonu'lu araştırmacı yazar Nail TAN adına Türk Dil Kurumu yapımı "Dile Emek Verenler (Nail TAN): Belgesel Filmi" gösterimi 18 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 14.30'da Üniversitemiz Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Salonunda yapılacaktır.

Özgeçmiş: NAİL TAN

Halk bilimci, şair, öğretmen, emekli genel müdür. 10 Aralık 1941, Araç- Kavacık köyü / Kastamonu doğumlu. Kastamonu Abdülhakhamit İlkokulu (1953), Göl İlköğretmen Okulu (1959), Abdurrahman Paşa Lisesi (1960), Bursa Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü (1962), TODAİE (1973), Millî Güvenlik Akademisi (1983), Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1990) mezunu. Van ve Kastamonu orta dereceli okullarında öğretmenlik ve yöneticilik (1959-70), MEB Millî Folklor Enstitüsünde müdür yardımcılığı (1970-73) yaptı. Kültür Bakanlığında Millî Folklor Dairesi Araştırma Başkanlığı (1973-78, 1979-84), Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığı (1984-88), Ankara Devlet Halk Müziği Korosu uzmanlığı (1988-97), Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (1997-98) gibi çeşitli görevlerde bulunarak, 1998’de kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra TDK’da uzman olarak çalıştı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim, Meslekî Eğitim, Meslekî Yaygın Eğitim fakültelerinde dört yıl halkbilimi dersi verdi.

Nail Tan’ın çoğunluğu Kastamonu üzerine olmak üzere yüze yakın kitabı ve üç yüzden fazla makalesi bulunmaktadır.

2021'de Kosova Balkan Türkoloji Merkezi (BAL-TAM) Balkan Türkolojisine Hizmet Ödülünü aldı. Türk Dil Kurumu tarafından 2023 yılında Türk Diline hizmet ödülüne layık görüldü.