Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 4. Akademik Kariyer Günleri Etkinliği Gerçekleştirildi

Fakültemiz Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü tarafından öğrencilerimizin mezuniyet sonrası kariyer basamaklarında önemli bir seçeneği oluşturan akademisyenliği ve bu mesleğe geçişi tanıtmak için bölüm öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen "Akademik Kariyer Günleri" etkinliğinin dördüncüsü, 6 Aralık 2023 Çarşamba Günü saat 14.00’da AMFİ-4 dersliğinde yapıldı.

Lisansüstü Eğitim Süreci ve Bir Meslek Olarak Akademisyenlik” konulu kariyer günleri etkinliğinde moderatörlüğünü Arş. Gör. İbrahim Fatih Demirel, konuşmacılarını Arş. Gör. Mert Bilen, Arş. Gör. Veli Gök, Arş. Gör. Mehmet Yavaş ve Arş. Gör. Kadir Coşkun’un oluşturduğu panel gerçekleştirildi.

Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Ahmet KAÇAR, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nadir YURTOĞLU ve öğretim üyeleri ile bölüm öğrencilerinin dinleyici olarak katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin panelinde;

- Arş. Gör. Veli Gök, lisansüstü eğitim sürecine giden yolda ALES ve yabancı dil sınavlarının içeriğine yönelik bilgiler paylaşıp öğrencilerin bu sınavlara nasıl hazırlanabileceğine değindi.

- Arş. Gör. Kadir Coşkun, yüksek lisans ve doktora eğitiminden oluşan lisansüstü eğitim sürecini ele aldı.

- “Akademisyen Nasıl Olunur?” konu başlığı ile Arş. Gör. Mert Bilen, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olmak için öğrencilerin nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini anlattı.

- Arş. Gör. Mehmet Yavaş “Akademisyenlik Nedir?” konusunda bilgi paylaşımı yaptı.

Öğrencilerle soru-cevap yapılarak öğrenci katılımı da sağlandı. Etkinlik panelistlere katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

2023-2024 Güz Vize Mazeret Sınavları Duyurusu

 

 

Mazeret sınavına girecek öğrenci listesi için ==>TIKLAYINIZ  (08.12.2023 tarihli güncel liste)

 

 

Vize mazeret sınavları 11 Aralık 2023 - 15 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Mazeret sınavı için dersin öğretim üyeleri ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

Fakültemiz Akademisyenlerinin TÜBİTAK 3501 Proje Destek Başarısı

Fakültemiz akademisyenlerinin projesi "TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme" programı kapsamında desteklenmeye layık görüldü.

Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Seçil Tısoğlu KAYA'nın yürütücü olduğu, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yücel KAYA, Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Elif SÖNMEZ ve Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra Zeynep ET'in araştırmacı görevi üstlendiği 

“İklim Değişikliğine Yönelik Bilimsel Sorgulama ile Harmanlanan Sanal Gerçeklik Ortamı Tasarımı ve Uygulaması”

isimli projenin TUBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilmiştir.

Proje ekibini tebrik ediyor, başarılı bir çalışma süreci diliyoruz.

 

Üniversitemizin ilgili haberi için TIKLAYINIZ.

100.Yıl Matematik Eğitimi Günleri Etkinliği Gerçekleştirildi

Fakültemiz ile Fakültemizin dış paydaşı olan Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği içerisinde ''100. Yıl Matematik Eğitimi Günleri'' başlığı altında öğretim üyeleri ve matematik öğretmenleri etkileşimine yönelik yapılması planlanan etkinliklerden ilki 30.11.2023 Perşembe günü “Sayılar” ana teması ile gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışı ve birinci kısmını oluşturan panel Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Panele Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Fakültemiz Matematik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile Kastamonu Merkez ilçedeki ortaokullarda görev yapan matematik öğretmenleri katıldı.

Açılış konuşmalarında; Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ve Panel Moderatörü Prof. Dr. Lütfi İNCİKABI “Üniversitemiz ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışmaları açısından bu panelin önemli bir yere sahip olduğunu, matematik eğitimi alanında çalışan uzman öğretim üyeleri ile okullarda çalışan öğretmenlerin deneyim paylaşımlarının ilimizdeki matematik başarısının artmasında katkıları olacağına inandığını ve bugünden sonra da atölye, çalıştay vb. çalışmalar ile devam edeceğini” ifade etti.

Kastamonu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Vedat TERLEMEZ konuşmasında "Eğitim Fakültesi ile işbirliği altında gerçekleşen bu faaliyete ev sahipliği yapmaktan memnun olduklarını belirterek yeni etkinliklerle iş birlikli çalışmanın sürmesini istediklerini" ifade etti.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş konuşmalarında "Problem çözme yeteneğimizi geliştiren ve analitik düşünme becerilerimizi güçlendiren matematik, günlük yaşamımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Bu nedenle matematiğin temel prensiplerini anlamak çok değerlidir." ifadelerini kullandı.

Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Kaçar, “Fakültemizin tarihi, öğretmen yetiştirme ve öğretim programlarından bahsetti. Eğitim Fakültesinin eğitim öğretim faaliyeti ve akademik uğraşılarının yanında eğitimsel ve sosyal sorumluluk içeren projelere de önem verdiğini vurguladı. Bu anlamda öğretmenin görev yaparken bilgisinin güncellenmesi ve mezun kontrolü anlamında değer taşıyan bu ortak etkinliğin paydaşı olmaktan Fakülte olarak mutlu olduklarını” ifade etti.

Prof. Dr. Lütfi İNCİKABI’nın moderatörlüğünde başlayan panelde ilk önce Dr. Öğr. Üyesi Müjdat TAKICAK “Sayıların Tarihi” konusunda sunum gerçekleştirdi. TAKICAK sunumunda sayıların MÖ 35000 yılından günümüze dek gösterdiği değişimlerden, sayıların ifade edildiği sembollerin uygarlıklara göre farklılıklarından, sıfırın sayı olarak ilk kez kullanımından ve uygarlıkların birbirleriyle etkileşimi sonucunda günümüz sayı sistemlerinin oluşmasından bahsetti.

Kısa bir aradan sonra başlayan panelin ikinci oturumunda Dr. Öğr. Üyesi Feyza ALİUSTAOĞLU ve Doç. Dr. Mehmet Koray SERİN “Sayılar ve İşlemler Öğrenme Alanında Kavram Yanılgıları” konusunda sunum gerçekleştirdiler. ALİUSTAOĞLU matematiksel zorluk, hata ve kavram yanılgısı arasındaki benzerlik ve farklılıklardan söz ederek kavram yanılgısı türleri ve nedenleri üzerinde örnekler kullanarak durdu. Ayrıca bu kavram yanılgılarının giderilmesi için nasıl bir öğretim yapılması gerektiği ile ilgili fikirlerini beyan etti. SERİN ise sayılar ve işlemler konusunda ilkokuldan ortaokula geçişte yaşanabilecek olası kavram yanılgılarından örnekler verdi. Özellikle basamak değerinin anlaşılması ile ilgili kavram yanılgılarını görselleştirerek bunlara yönelik önleyici öğretim materyalleri sundu.

Panellerin sonuncu oturumunda Doç. Dr. İbrahim KEPCEOĞLU ve Dr. Öğr. Üyesi Musa SADAK “Ulusal ve Uluslararası Sınavlarda Sayılar ve İşlemler Öğrenme Alanının Yeri ve Önemi” konusunda sunum gerçekleştirdiler. SADAK ortaokul öğrencilerine yönelik uluslararası sınavlar olan TIMSS ve PISA sınavlarının içeriklerinden söz etti. TIMSS 2015 yılı sınavının verilerini kullanarak Türkiye’deki matematik öğretiminin durumu konusunda tespitler sundu. KEPCEOĞLU ise PISA ve TIMSS sınavlarında sayılar ve işlemler konulu örnek soruları gösterdi, bu soruların ülkemiz genelinde yapılan ortaöğretime geçiş sınavları ile farklılıklarına değindi.

Etkinliğin ikinci kısmında Fakültemiz ev sahipliğinde ortaokul matematik öğretmenlerine yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirildi. 30.11.2023 Perşembe günü saat 14:00 ile 17:00 arasında Fakültemiz binasında üç tanesi eş zamanlı olmak üzere dört adet atölye çalışması gerçekleştirildi. Atölyelerin başlıkları ve düzenleyen öğretim üyelerimiz şu şekildedir:

Atölye Adı

Atölye Sorumluları

Gerçek yaşam temelli sayı problemleri

Prof. Dr. Lütfi İNCİKABI

Dr. Öğr. Üyesi Feyza ALUSTAOĞLU

Matematikte Yaratıcı Etkinlikler

Prof. Dr. Abdulkadir TUNA

Arş. Gör. Beyza ADAK

Matematiksel Modelleme ile Farklılaştırma

Dr. Öğr. Üyesi Şeyma ŞENGİL AKAR

Matematik Tarihinden Örneklerle Sayı Kavramının İnşası

Dr. Öğr. Üyesi S. Betül Takıcak

Bu atölyelerin arasında “Gerçek yaşam temelli sayı problemleri” atölyesinde gerçek yaşam temelli öğrenme yaklaşımı tanıtıldı. Atölye çalışmasında öğretmenlerin çeşitli bağlamlarda gerçek yaşam problemleri kurmaları istenerek bu problemler tüm öğretmenler ile beraber tartışıldı.

Matematikte Yaratıcı Etkinlikler” atölyesinde matematik öğretmenlerine öncelikle matematiksel yaratıcılığı ve desteklenmesine yönelik örnekleri içeren sunum yapıldı. Ardından katılımcı öğretmenler grup çalışması ile sınıflarında matematiksel yaratıcılığı desteklemek için etkinlik planı hazırladılar ve hazırlanan etkinlikler matematiksel yaratıcılık açısından tartışıldı.

Matematiksel Modelleme ile Farklılaştırma” atölyesinde ise matematiksel modelleme etkinliklerinin ne olduğu tanıtıldı. Matematiksel modelleme etkinliklerinin neden farklılaştırma stratejisi olarak kullanılabileceği tartışıldı. Ardından matematiksel modelleme etkinliklerinin uygulamasına ilişkin örnek bir etkinliğe yer verilerek katılımcıların etkinliğe yönelik farklı çözümler üretmesi sağlandı. Son olarak da katılımcıların çözümleri ve özel yetenekli öğrencilerin probleme yönelik verdikleri yanıtlar sunularak bu yanıtlar matematiksel yaratıcılık temelinde tartışıldı.

Son atölye çalışması olan “Matematik Tarihinden Örneklerle Sayı Kavramının İnşası” atölyesinde matematik tarihinin sınıf içi etkinliklere aktarımının önemi vurgulandı. Yurt dışı matematik eğitimi kaynaklarında, matematik tarihinin sınıfa taşınmasına dair örnekler ile “sayılar” öğrenme alanına ilişkin matematik tarihinden seçilen örneklerin sınıfa taşınmasına ilişkin örnekler paylaşıldı.

100.Yıl Matematik Eğitimi Günleri 12-13 Aralık 2023 tarihlerinde Kastamonu AİHL Ortaokulu Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda Dr. Öğr. Üyesi Feyza ALİUSTAOĞLU koordinesinde 5. ve 6. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilecek olan "Eğitsel Matematik Oyunları" etkinliği ile devam edecektir.

Gazete Kampüs haber linki için TIKLAYINIZ.


100.Yıl Matematik Eğitimi Günleri kapsamında Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Feyza ALİUSTAOĞLU yürütücülüğünde "Eğitsel oyunlarla matematik öğreniyorum" çalışması gerçekleştirildi.

Seçmeli-Oyunla matematik öğretimi dersi kapsamında ikinci sınıf matematik öğretmen adayları tarafından öğretim üyesi rehberliğinde eğitsel matematik oyunları tasarlandı. Çalışmanın uygulaması Kastamonu AİHL Ortaokulu-Fen ve Sosyal Bilimler Okulunda gerçekleştirildi. 12 Aralık Salı günü 5/A, 5/B ve 5/C sınıfı öğrencileri, 13 Aralık Çarşamba günü ise 6/A, 6/B ve 6/C sınıfı öğrencileri ile 08.30-15.30 saatleri arasında eğitsel matematik oyunları oynandı.

Çalışmaya katılan öğretmen adayları (5. Sınıf öğrencilerine yönelik oyunlar): Beyza Nur Akkuş, Kübra Koparan, İlayda Kadriye Bozkurt, Nisa Nur Yücel, Sümeyye Elif Özayhan, Türkan Sayarlar, Fatma Nisa Kurar, Serap Ceren Parıltı, İrem Bayrak, Ayşe Çelik, Sedanur Bozkurt, Ahsen Sultan Küpeli, Kader Çiftçi, Şükran Tiken, Mustafa Ceren, Özcan Göksal

Çalışmaya katılan öğretmen adayları (6. Sınıf öğrencilerine yönelik oyunlar): Zeynep Abdurrahmanoğlu, Şevval Toker, Sevil Gün, Zümre Nur Doğan, Elife Karadağ, Abide Şevval Uçar, Saliha Beyza Yıldız, Zeynep Helin Doğan, Yeliz Kılınç, Merve Şekerci, Derya Atasoy

Çalışmaya katılan ortaokul öğrencileri oyunlar oynayarak matematik öğrenmenin keyifli olduğunu ve güzel vakit geçirdiklerini söylediler. Öğretmen adayları ise öğretmenlik deneyimi yaşadıkları, ders kapsamında geliştirilen oyunları ortaokul öğrencileri ile oynama fırsatı buldukları için mutlu olduklarını belirttiler.