Ramazan Alabas  

Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ramazan ALABAŞ, Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalına Doçent olarak atanmış ve 01.03.2021 tarihi itibariyle görevine başlamıştır. 

Kendisini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.


güler tuluk  

Fakültemiz Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Güler TULUK, aynı anabilim dalına Profesör olarak atanmış ve 05.02.2021 tarihi itibariyle görevine başlamıştır. 

Kendisini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.fundacataninan

Fakültemiz Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Funda ÇATAN İNAN, Üniversitemiz

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyoistatistik Anabilim Dalına Dr. Öğr. Üyesi olarak atanmış ve 27.01.2021 tarihi itibariyle 

görevine başlamıştır. 

Fakültemize vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz.


Hasan Yavaş  

Fakültemiz Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna, Arş. Gör. Mehmet YAVAŞ atanmış, 31.12.2020 tarihinde göreve başlamıştır. 

Kendisini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.


 

beyza adak

Fakültemiz Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna, Arş. Gör. Beyza ADAK atanmış, 28.12.2020 tarihinde göreve başlamıştır. 

Kendisini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

 


ismail Helvacı

Fakültemiz Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim İş Eğitimi Anabilimdalı Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna, Dr. İsmail HELVACI atanmış, 20.11.2020 itibariyle görevine başlamıştır.

Kendisini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.