Bahar Yarıyılı Bölüm ve Anabilim Dalı Akademik Toplantıları

• 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılının genel bir değerlendirmesi yapılarak uzaktan eğitim uygulaması gözden geçirildi. Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ahmet KAÇAR pandemi süresince yürütülen güz yarıyılında göstermiş oldukları özenli, özverili çalışmalarından dolayı öğretim elemanlarımıza teşekkür etti.

• 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarılıyı hazırlıklarına yönelik yapılan eğitim-öğretim planlamaları hakkında öğretim elemanlarına bilgi verildi. Çalışmalar hakkında bölüm başkanları ve anabilim dalı başkanlıkları değerlendirmeler yaptı.

• Alınan pandemi kararları doğrultusunda Öğretmenlik Uygulaması – Okul Deneyimi derslerinin işleyişi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

• Öğretim elemanlarının bahar yarıyılında uzaktan eğitim kapsamında çevrimiçi gerçekleştirecekleri derslerini Kastamonu’daki ikametlerinden veya fakültedeki odalarından yürütmeleri, kurum için personel görevlerinin (puantaj bilgi formu, ek ders beyanı, YÖKSİS bilgi güncellemesi vb.) aksamadan yerine getirilmesi açısından önemli olduğu vurgulanarak bu hususlarda bilgilendirme yapıldı.

• YÖKSİS bilgi güncellemelerinin (eserler, öğrenim bilgileri, akademik unvan bilgileri, akademik yöneticilik bilgileri vb.) zamanında işlenmesinin gerekliliği belirtildi. Bu hususta anabilim dalı başkanlarının güncellemeleri kontrol etmeleri, eksik görülen hususlarda ilgili öğretim elemanının uyarılması gerektiği ifade edildi.

• Pandemi nedeniyle uygulanmakta olan uzak eğitimin KUZEM tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yürütülmesine azami derecede dikkat edilmesi gerektiği söylendi.

• Dekanımız tarafından bölüm başkanlıklarına ÜBYS üzerinden havale edilen resmi yazıların bölüm akademik personeline vaktinde ulaştırılmasının, akademik personelin ÜBYS sistemini aktif kullanmasının önemi hususunda bilgilendirme yapıldı.

• Yeni öğretim programları düzenleme çalışmalarına ilişkin komisyonların çalışmaları hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.

• Toplantılar yeni başlayacak olan Bahar yarıyılında başarılı geçmesi dileğiyle son erdi.

 

BÖTE - Yabancı Diller Eğitimi - Özel Eğitim Bölümü Öğretim Elemanları Toplantısı

Tarih : 04.03.2021 - Saat : 15.00 


Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Toplantısı

Tarih : 04.03.2021 - Saat : 13.00 


 Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Toplantısı

Tarih : 03.03.2021 - Saat : 15.00 


Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Toplantısı

Tarih : 03.03.2021 - Saat : 13.00 


Temel Eğitim Bölümü Öğretim Elemanları Toplantısı 

Tarih : 02.03.2021 - Saat : 15.00 


Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Elemanları Toplantısı 

Tarih : 02.03.2021 - Saat : 13.00 


Bölüm / Anabilim Dalı Başkanları Toplantısı

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar başkanlığında, Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanları (öğrencisi bulunan)'nın, Dekan Yardımcılarımızın ve Fakülte Sekreterimizin katıldığı toplantı, çevrimiçi olarak 25.02.2021 günü saat 15.00'da gerçekleşmiştir.

Toplantıda, Fakültemizin 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında pandemi süreci nedeniyle uygulanmakta uzaktan eğitim uygulaması gözden geçirildi. Bahar yarıyılında uzaktan eğitimin sorunsuz ve verimli uygulanabilmesi için alınabilecek tedbirler ve öğretim stratejilerinin de ele alındığı toplantıda ayrıca eğitim-öğretimin ve akademik üretkenliğin genel işleyişi, yaşanan aksaklıklar ve yapılması gerekenler üzerinde de görüş alış verişinde bulunuldu.

ÜBYS'nin etkin kullanımı, havale gruplarının oluşturulması ve düzenli olarak ÜBYS'ye giriş yapılması hususu belirtildi.

YÖKSİS veri girişlerinin (özgeçmiş, yayın vb.) düzenlenmesi ve güncel tutulması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yeni program düzenleme çalışmalarına ilişkin komisyonların çalışmaları hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu. 

Bölüm sekreterliklerinin yeni görev dağılımları hakkında bilgi verildi. 

Toplantı genel değerlendirmeler ve bilgilendirmelerin ardından son buldu.