Fakültemiz 2018 Yılı mzeunları diplomaları hazırlanmış olup Öğrenci İşlerinden aşağıdaki 

1) Resmi Başvuru : Çalıştığınız kuruma Geçici Mezuniyet Belgesi'nin aslını ve Görev Yeri Belgenizi ekleyerek dilekçe ile başvurmanız suretiyle kurumunuzun fakültemizden resmi yolla Diplomanızı istemesi.

(NOT: Geçici Mezuniyet Belgesi kaybolmuş ise gazete zayii ilanı ile gönderilmesi)


 2) Şahsen  Başvuru :  Geçici Mezuniyet Belgesi'nin aslını getirmek suretiyle Fakültemizden teslim alınması. 

(NOT: Geçici Mezuniyet Belgesi  kaybolmuş ise gazete zayii ilanı ile gelinmesi gereklidir.)


 3) Vekaleten Başvuru : Diplomayı alacak 2. şahsın Noter vekaleti ve Geçici Mezuniyet Belgesinin aslını getirmesi suretiyle diploma teslim edilebilmektedir. 

(NOT: Geçici Mezuniyet Belgesi kaybolmuş ise gazete zayii ilanı ile gelinmesi gereklidir.)