Fakültemiz Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dekan vekili Prof. Dr. Ahmet KAÇAR, Fakültemize Dekanlık görevine asaleten atanmış ve 28.12.2020 tarihi itibariyle görevine başlamıştır. 

Hocamızı tebrik eder, görevinde başarılar dileriz.

dekan

PROF. DR. AHMET KAÇAR

1962 yılında Kastamonu-Küre’de doğdu. 1979 yılında Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesinden, 1984 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nden mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı Uygulamalı Matematik alanında 1986 yılında Yüksek Lisansını, 1990 yılında Doktorasını tamamladı. Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünde 1984-1990 yılları arasında Araştırma Görevlisi, 1990-1995 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak görev yaptı.

1995 yılı Ekim ayında Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesine naklen Yardımcı Doçent olarak atandı. Bu fakültede görev yaparken 1999 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör oldu. 1997-2005 yılları arasında Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2011 yılında bir süre Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü yaptı. 2015-2020 yılları Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde kurucu Dekan olarak Dekanlık yaptı. 1997-2020 tarihleri arasında Kastamonu Eğitim Dergisi Editörlüğü görevini yürüttü.

9 Ekim 2020 tarihinde Eğitim Fakültesi Dekanlığına atandı. Matematik ve matematik eğitiminde çok sayıda makale ve kitabın yazarıdır. Araştırma ilgi alanları matematikte uygulamalı matematik; matematik eğitiminde öğretmen yetiştirme ve ilköğretim matematik eğitimidir.