Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

Öğrenci Alımı

 

Kastamonu Üniversitesi 2021-2022 Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına üniversitenin fiziki altyapısı ve öğretim üyesi sayısı ile Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların fiziki kapasitesi ve öğretmenlerin branşlara göre dağılımları dikkate alınarak ön kayıt ile toplam 500 öğrenci alınacaktır. 

 

Ön başvuru yapmak için tıklayınız.

 

 1. Başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20/02/2014 tarih ve 09 no’lu kararında belirtilen atamaya esas alanlardan ve Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda bulunan ilgili alanlardaki Uygulama Öğretmeni sayısı dikkate alınarak kabul edilecektir. Başvuru yapacak adaylar, başvuru koşullarını sağlayıp sağlamadıklarını aşağıdaki linkten kontrol etmelidir.

  https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_08/27201301_9_cizelgeveesaslar.pdf

 2. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına sadece mezun adaylar kabul edilecektir. Adayların kabulünde “Öğrencilerin lisans mezuniyeti akademik ortalaması (GANO)” esas alınacaktır.

 3. Programlara müracaat eden adaylara yönelik değerlendirme ve sıralamada 100’ lük not sistemi esas alınacaktır. 4’ lük not sistemiyle mezun öğrenciler için YÖK’ ün not dönüşüm tablosu esas alınacaktır. Notlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve her bir alan için kontenjan dahilinde asil listeden girmeye hak kazanacaktır. Diğer adaylar yedek olarak ilan edilecektir.

 4. Yukarıdaki ölçüt doğrultusunda kabul edilen öğrencilerin notlarında eşitlik olması halinde, öğrencilerin mezuniyet yıllarına (geçmiş yıllarda mezun olanlar öncelikli olacak şekilde) bakılarak sıralama yapılacaktır.

 5. Kontenjanlar il merkezinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullardaki ilgili branş öğretmen sayılarına göre belirlenecektir. İlgili bölüme/programa başvuru sayısının 6’nın altında olması halinde o bölüm/program için öğrenci alınmayacaktır. Herhangi bir bölümde/programda kontenjan dolmaması halinde, boş kalan kontenjan diğer bölüme/programa Kastamonu üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı ile aktarılabilecektir.

 6. Kesin kayıtlar için belirlenen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayan adayların yerine, yedek aday listesinden boş kalan kontenjan kadar kesin kayıt yapılacaktır.

 7. Başvuru sırasında verilen bilgilerin doğruluğu ile ilgili olarak, kesin kayıt hakkı kazandıktan sonra adayın getireceği belgeler ile beyan ettiği bilgiler arasında bir uyuşmazlık ya da farklılık olması durumunda kesin kaydı yapılmayacaktır.

 8. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ders muafiyetleri, eğitim-öğretimin başlayacağı ilk hafta içinde yapılıp, daha sonra kesinlikle yapılmayacaktır.

 9. Kesin kayıt hakkı kazanıp kayıtları yapılan adayların; yatırmış oldukları kayıt ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir. Kayıt ücreti iki eşit taksit (Güz Dönemi ve Bahar Dönemi başlarında) şeklinde ödenecektir (KDV dahil toplam 3670 TL).

 10. Öğrenciler, şahsen veya noter vekaleti ile kesin kayıt yapacaktır. Fax, posta ve kargo ile kesin kayıt yapılmayacaktır.

 11. Program kapsamında verilecek teorik dersler güz ve bahar dönemlerinde hafta sonu (Cumartesi/Pazar), Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yüz yüze olacaktır.

 12. Program kapsamındaki Öğretmenlik Uygulaması I ve Öğretmenlik Uygulaması II derslerinin uygulamaları Kastamonu il merkezindeki Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda yürütülecektir.

 

2021-2022 Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Başvuru Yapılabilecek Alanlar

Biyoloji

İngilizce

Matematik

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Muhasebe/Finansman

Sağlık

Beden Eğitimi

İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri

Din Kültürü

Felsefe

Coğrafya

Görsel Sanatlar

Grafik

Müzik

Arapça

Fizik
Kimya
Psikoloji
Sosyoloji

                       

AKADEMİK TAKVİM

Ön Başvuruların Alınması

11-15 Ekim 2021

Sonuçların Açıklanması

16 Ekim 2021

1.Taksitlerin ödenmesi (1835 TL) ve kesin kayıtların Yapılması

18-20 Ekim 2021

Yedekten Kayıtların Yapılması

21-22 Ekim 2021

Derslerin Başlaması

23 Ekim 2021

I. Dönem Dersleri İçin Muafiyet

23-28 Ekim 2021

Ara Sınav  

11 Aralık- 12 Aralık 2021

Derslerin Sona Ermesi

30 Ocak 2022

Final Sınavları

05-06 Şubat 2022

Bütünleme Sınavları

12-13 Şubat 2022

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ön kayıt başvuru sürecinin tamamı çevrim içi ortamda yürütüleceği için ön kayıt esnasında herhangi bir belge istenmeyecektir. Kesin kayıt aşamasında aşağıdaki belgeler gerekmektedir:

 1. Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fototokisi (E-Devletten alınabilir)
 2. Mezun olduğu üniversiteden onaylı not döküm belgesi (transkript)
 3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 4. Öğrenim ücretinin I. taksitinin (1835 TL) ödendiğine dair banka dekontu
 5. 2 adet vesikalık fotoğraf

 

 

İletişim Bilgileri:

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TEL: 0366 280 3306

TEL: 0366 280 3420

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.