Kastamonu Üniversitesi'nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Lisans programını tamamlayanlar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde lisans derecesi ve öğretmenlik sertifikası almaya hak kazanırlar. Mezunlar, ilk ve orta öğretimde öğretmen olarak görev alabilirler.

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri bölümünden mezun olan kişiler, üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen, T.C Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet ve özel statülü okullarda öğretmen, danışman, eğitim programı danımanı, sınav ve değerlendirme uzmanı olarak çalışabilirler.

Üstlenebilecekleri görevlerden bazıları:

  1. Eğitim Kurumlarında bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni,
  2. Eğitim-öğretim yazılım firmalarında proje yürütücüsü ve geliştiricisi,
  3. Web tabanlı eğitim tasarımcısı,
  4. Eğitim yazılımı geliştirme grup sorumlusu ve yetkilisi.

 

Vizyon 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü sıralanan maddelerin entegrasyonunda dünya öncülerinden biri olması amaçlanmaktadır.
(a) Hayat boyu süren öğrenme ve öğretim
(b) Burs ve araştırmalar çerçevesinde bilgi birikimi ve gelişimi
(c) Öğretim teknolojilerinde sosyal yardım ve hizmet vermede liderlik

Ayrıca, bölüm bireylerin yaşamlarını iyileştirmek için örnek eğitim ve öğretim hizmeti verecek uzmanlar ve öğretmenler yetiştirerek küreselleşen dünyada gelişmiş toplum olmayı hedeflemektedir.

Misyon 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü misyonu, seçkin öğretmenler, eğitimciler, akademisyenler ve araştırmacılar hazırlanmasına yardımcı olmaktır. Ayrıca, profesyonel öğretim tasarımını desteklemek ve geliştirmek için bilim, öğrenme ve öğretme sanatı birlikte kullanma, çeşitli paradigmaların yer aldığı araştırma metotlarını kullanma, teknolojinin etkili kullanılması, öğretim uygulamalarının analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirilmesi etkili şekilde gerçekleştirilir.

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ