Öğretim Elemanı Bilgi Formu  word pdf
2 Maddi Hata Not Bildirim Formu word pdf
3 Ek Ders Beyan Formu excel winrar

 

4

Dr. Unvalı Öğretim Elemanlarının 

Lisans Derslerinde Görev Alma Dilekçesi

word

pdf