1) Özel Öğrenci Başvuru Formu  (İlgili YÖNERGE için ==> Tıklayınız)

2) Not İtiraz ve İnceleme Formu 

3) Genel İstek Dilekçesi 

4) Öğretmenlik Uygulama Dersi Talep Dilekçesi

5) Not Yükseltme Dilekçesi

6) Tek Ders Sınavı Dilekçesi

7) Üst Yarıyıldan Ders Alma Dilekçesi

8) Mezun Durumunda (+) 1 Ders Alma Dilekçesi

 

 

NOT:  İlgili dilekçelerin, ıslak imzalı olarak şahsen veya kargo yoluyla Dekanlık Yazı İşlerine teslim edilmesi gereklidir.

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Aktekke Mh. Fakülte Sk. No:1/C 

37200        Merkez/Kastamonu