Programın temel amacı eğitim programlarının tasarlanması, yürütülmesi, ve değerlendirilmesi süreçlerinde nitelikli hizmet sunabilecek, mesleki etik ilkelerini benimsemiş ve programlara ilişkin olgulara bilimsel bakış açısıyla yaklaşabilecek, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerle donanmış uzmanlar yetiştirmektir. Başvuracak adayların herhangi bir öğretmen eğitim programından lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Diğer alanlardan başvuran adaylar ise öğretmenlik yeterliliğini (pedagojik formasyon belgesi) sağlamaları koşuluyla yüksek lisans programına başvurabilirler. 

Eğitim Bilimleri Bölümü, Program Geliştirme ve Öğretim alanında öğrencilerini uzmanlaştırmayı amaçlamakta ve ana müfredatın yanında öğrencilerin ilgi duydukları bu alanlardan biri veya bir kaçıyla ilgili seçmeli ders almalarına olanak tanımaktadır. Bölümün başka bir amacı da yüksek lisans programı öğrencilerini eğitim ve diğer ilgili alanlarda nitel ve nicel yöntemler kullanarak araştırmalar yapma konusunda uzmanlaştırmaktır. Bölüm mezunları kaliteli eğitimciler veya eğitim bilimcileri olarak müfredat, öğretim ve eğitimin gelişmesine katkıda bulunurlar.