Programın temel amacı eğitim programlarının tasarlanması, yürütülmesi, ve değerlendirilmesi süreçlerinde nitelikli hizmet sunabilecek, mesleki etik ilkelerini benimsemiş ve programlara ilişkin olgulara bilimsel bakış açısıyla yaklaşabilecek, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerle donanmış talebeler yetiştirmektir.