Eğitim Yönetimi Ana bilim Dalının amacı, okullar Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlara yönetici, denetçi yetiştirmek; üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmek; akademik ve hizmet içi eğitim, seminer, kurs vb. aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışan öğretmen, yönetici ve denetçilerin mesleki yeterliklerini yükseltmek, okul yöneticiliği ve eğitim denetçiliği alanında uzman yetiştirmektir. 

Herhangi bir özel kuruluşta ya da bir kamu kuruluşunda görev yapıyorken aynı zamanda Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi yüksek lisans programından mezun olanlar kurumsal koşulların elverişli olması durumunda, çalışma alanlarıyla ilgili daha üst düzey pozisyonlara atanabilmektedirler ya da kendilerinden uzman olarak yararlanılmaktadır. Bunun yanı sıra ilgili yasal düzenlemeler gereği kamu görevlisi olarak çalışıyorken yüksek lisans programını bitiren kişilerin hizmet yıllarına bir kademe, iki yıldan az olmayan öğrenim için ise bir derece yükselmesi uygulanmaktadır. Herhangi bir kurum ya da kuruluşta çalışmayan ve Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi yüksek lisans programından mezun olan bireyler ise özel öğretim kurumları başta olmak üzere birçok kurumda çeşitli pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla istihdam edilmektedirler.