Ezgi Mor

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi MOR DİRLİK  (Anabilim Dalı Başkanı)

Telefon: 0 366 280 33 75

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çalışma Alanları:  Ölçek Geliştirme, Ölçek Uyarlama, Madde Tepki Kuramı, Nicel Veri Analizi


Adem Resmi

Dr. Öğr. Üyesi Adem YILMAZ

Telefon: 0 366 280 34 16

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çalışma Alanları:  Ölçme ve Değerlendirme, Öğretmen Yetiştirme, Fen Eğitimi, Kalite Standartları, SPSS/AMOS/Mplus/R Uygulamaları


 

Rabia Karatoprak Ersen

Öğr. Gör. Dr. Rabia KARATOPRAK ERŞEN

Telefon: 0 366 280 33 57

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çalışma Alanları:  Çok aşamalı uyarlanmış testler (MST), Bilgisayar tabanlı bireyselleştirilmiş testler (CAT), Eşitleme, Bağlama(Linking), Genellenebilirlik Teorisi, İstatistik eğitimi


 

Sinem Şenferah

Arş. Gör. Sinem ŞENFERAH

Telefon: 0 366 280 34 29

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çalışma Alanları:  Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Değişen Madde Fonksiyonu ve Madde Yanlılığı, Nicel ve Nitel Analiz Teknikleri, Eğitim İstatistiği, Ölçek Geliştirme ve Uyarlama, Soru Yazma, Test Eşitleme