Misyonu Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında alan uzmanı ve akademik personel yetiştirmek olup temel amacı eğitim sistemimizce ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir. Diğer amaçları şunlardır:

·         Lisans düzeyinde açtığı ders ve diğer akademik faaliyetleriyle, öğrencilere eğitimde ve psikolojide kullanılan ölçme araçlarını geliştirmeye, bu araçların kullanılmasından elde edilen puanları yorumlamaya yönelik temel bilgi ve beceriler kazandırmak,

·         Kuramsal ve uygulama odaklı bilimsel çalışmalar yapmak ve çalışmaların sonuçlarını ilgili akademik ve sosyal çevre ile paylaşmak,

·         Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanıyla ilgili duyarlılık oluşturmaya ve bilgi paylaşımında bulunmaya odaklı bilimsel toplantılar düzenlemek,

·         Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası projeler üretmek, var olan projeleri desteklemek ve projelerin yürütülmesinde görev almak,

·         Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanıyla ilgili akademik birimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iletişimi ve işbirliğini geliştirici çalışmalar yapmak.

Lisansüstü eğitim programımızdan mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı, özel ve devlet eğitim kurumları, Türkiye İstatistik Kurumu gibi kurum ve kuruluşlarda , üniversitelerde ölçme biriminde uzman veya gerekli kriterleri sağlayarak akademik personel unvanıyla görev alabilirler.