Misyonu Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında alan uzmanı ve akademik personel yetiştirmek olup temel amacı eğitim sistemimizce ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir. Diğer amaçları şunlardır:

·         Lisans düzeyinde açtığı ders ve diğer akademik faaliyetleriyle, öğrencilere eğitimde ve psikolojide kullanılan ölçme araçlarını geliştirmeye, bu araçların kullanılmasından elde edilen puanları yorumlamaya yönelik temel bilgi ve beceriler kazandırmak,

·         Kuramsal ve uygulama odaklı bilimsel çalışmalar yapmak ve çalışmaların sonuçlarını ilgili akademik ve sosyal çevre ile paylaşmak,

·         Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanıyla ilgili duyarlılık oluşturmaya ve bilgi paylaşımında bulunmaya odaklı bilimsel toplantılar düzenlemek,

·         Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası projeler üretmek, var olan projeleri desteklemek ve projelerin yürütülmesinde görev almak,

·         Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanıyla ilgili akademik birimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iletişimi ve işbirliğini geliştirici çalışmalar yapmak.