1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

İdari Personel

..

Fakülte Sekreteri
Ömer Volkan YAZ
 
Mali İşler
Ercan ÇİLİNGİROĞLU
 
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Zülfiye AKBULUT KALMAZ (Şef)
 
Evrak Kayıt ve Yazı İşleri
Sevim ŞAPCI
 
Öğrenci İşleri
Seyfettin KÖMLEKSİZ
Sevgi BAYRAM
M.Süha ÖZÜDOĞRU
Esra YASEN
 
Personel İşleri
Naile Selcen ŞAHİN

 

Bölüm Sekreterliği

Mustafa ALİUSTAOĞLU
Necati KÖMLEKSİZ
 
Satın Alma
Hasan ÖZKENDİRCİ
 
Yemek Yürütme Hizmetleri
Hüseyin TÜFEKÇİ
 
Fotokopi ve Baskı İşleri Birimi
Ahmet DURMUŞ
 
Bilgi İşlem Birimi
Mahfuz MALKOF
 
Destek Hizmetleri Birimi
Hasan ERTÜRK