1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

İdari Personel

..

 Fakülte Sekreteri
 Ömer Volkan YAZ
 
 Mali İşler
 Ercan ÇİLİNGİROĞLU
 
 Taşınır Kayıt Yetkilisi /Satın Alma
 Zülfiye AKBULUT KALMAZ (Şef)
 
 Evrak Kayıt ve Yazı İşleri
 Sevim ŞAPCI
 
 Öğrenci İşleri
 Seyfettim KÖMLEKSİZ
 Sevgi BAYRAM
 
Personel İşleri
Naile Selcen ŞAHİN
 
Kütüphane
M.Süha ÖZÜDOĞRU
 
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölüm Sekreteri
Mustafa ALİUSTAOĞLU
 

Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi / BÖTE Bölüm Sekreteri

Mustafa DOĞANAY 
 
Temel Eğitim / Güzel San. Eğitimi Bölüm Sekreteri
Gülsen FAKI YUNUS
 
Satın Alma ve Yemek Yürütme Hizmetleri
Hasan ÖZKENDİRCİ
Hüseyin TÜFEKÇİ
 
Fotokopi ve Baskı İşleri Birimi
Necati KÖMLEKSİZ
 
Bilgi İşlem Birimi
Mahfuz MALKOF
 
Destek Hizmetleri Birimi
Hasan ERTÜRK