1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

İdari Personel

..

 Fakülte Sekreteri
 Ömer Volkan YAZ
 
 Mali İşler
 Ercan ÇİLİNGİROĞLU
 
 Taşınır Kayıt Yetkilisi
 Zülfiye AKBULUT KALMAZ (Şef)
 
 Evrak Kayıt ve Yazı İşleri
 Sevim ŞAPCI
 
 Öğrenci İşleri
 Seyfettin KÖMLEKSİZ
 Sevgi BAYRAM
 
Personel İşleri
Naile Selcen ŞAHİN
 
Kütüphane
M.Süha ÖZÜDOĞRU
 

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi / 

Güzel Sanatlar Eğitimi /

Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi /

Temel Eğitim / 

BÖTE Bölüm Sekreteri

 Mustafa ALİUSTAOĞLU
 
Satın Alma ve Yemek Yürütme Hizmetleri
Hasan ÖZKENDİRCİ
Hüseyin TÜFEKÇİ
 
Fotokopi ve Baskı İşleri Birimi
Necati KÖMLEKSİZ
 
Bilgi İşlem Birimi
Mahfuz MALKOF
 
Destek Hizmetleri Birimi
Hasan ERTÜRK