Hakkımızda

 • Yazdır

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarihçesi

Kastamonu Eğitim Fakültesi “Kız İlköğretmen Okulu” adı altında 1956 yılında Eğitim ve Öğretime başlamıştır. Öğretim süresi üç yıl olan Kız İlköğretmen Okulu, ortaokul mezunlarından imtihanla öğrenci almıştır.

1970 yılında, şu an kullanılmakta olan binalarına taşınmıştır. 1975 yılına kadar aynı isim altında faaliyetlerini sürdürmüş, 1975 yılında iki yıllık Eğitim Enstitüsü olmuştur.

Eğitim Enstitüsü olduktan sonra lise ve dengi okullardan öğrenci almıştır. 1982 yılında Eğitim Yüksekokulu adını almış, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi'ne bağlanmış ve ilkokullara sınıf öğretmeni yetiştirmiştir. 1989-1990 Eğitim-Öğretim yılında, aynı isim altında, öğretim süreci dört yıla çıkartılmış olup, yine ilkokullara sınıf öğretmeni yetiştirmiştir.

Fakülte 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanununun ek 29. maddesi uyarınca 1992-1993 öğretim yılında Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Eğitim Fakültesine dönüştürülmüş ve fakültenin bölüm, anabilim dalı ve programları 1998 yılında Millî Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılmasına bağlı olarak aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
 • Eğitim Bilimleri Bölümü
  • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı
  • Eğitim Yönetimi Teftiş Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı
 • İlköğretim Bölümü
  • Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
   • Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı
  • İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
   • İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı
  • Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
   • Okul Öncesi Öğretmenliği Programı
  • Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
   • Sınıf Öğretmenliği Programı
  • Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
   • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı
 • Türkçe Eğitimi Bölümü
  • Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
   • Türkçe Öğretmenliği Programı
 • Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
  • Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
  • Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

Fakültenin İlköğretim ve Türkçe Eğitimi bölümlerinde, Yükseköğretim Kurumunun belirlemesine göre bölüm ya da anabilim dalı düzeyinde eğitim-öğretim yapılmaktadır. Lisans düzeyindeki eğitimin amacı 2547 sayılı yükseköğretim kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda,ülkemizin ihtiyaç duyduğu öğretmenler yetiştirmektir.

Kastamonu Eğitim Fakültesinde halen 98 öğretim elemanı ile eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Fakültemizde 2013 yılı itibarıyla 5 Profesör, 5 Doçent, 33 Yardımcı Doçent, 15 Öğretim Görevlisi, ve 40 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Fakültemizde 30 idari personel görev yapmaktadır.