1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Haber ve İletişim Komisyonu

 

 

FAKÜLTE HABER VE İLETİŞİM KOMİSYONU

1. Prof. Dr. Eyüp AKMAN (Başkan)

2. Dr. Öğr. Üyesi Selman Tunay KAMER (Üye)

3. Doç. Dr. Murat PEKTAŞ (Üye)

4. Öğr. Gör. Nevzat ŞENSİZOĞLU (Üye)

5. Arş. Gör. Alkan BAYRAKTAR (Üye)

6. Arş. Gör. Murat KONUK (Üye)

7. Fakülte Sekreteri Ömer Volkan YAZ (Üye)