Kastamonu Eğitim Fakültesi “Kız İlköğretmen Okulu” adı altında 1956 yılında Eğitim ve Öğretime başlamıştır. Öğretim süresi üç yıl olan Kız İlköğretmen Okulu, ortaokul mezunlarından imtihanla öğrenci almıştır.

1970 yılında, şu an kullanılmakta olan binalarına taşınmıştır. 1975 yılına kadar aynı isim altında faaliyetlerini sürdürmüş, 1975 yılında iki yıllık Eğitim Enstitüsü olmuştur.

Eğitim Enstitüsü olduktan sonra lise ve dengi okullardan öğrenci almıştır. 1982 yılında Eğitim Yüksekokulu adını almış, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi'ne bağlanmış ve ilkokullara sınıf öğretmeni yetiştirmiştir. 1989-1990 Eğitim-Öğretim yılında, aynı isim altında, öğretim süreci dört yıla çıkartılmış olup, yine ilkokullara sınıf öğretmeni yetiştirmiştir.

Fakülte 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanununun ek 29. maddesi uyarınca 1992-1993 öğretim yılında Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Eğitim Fakültesine dönüştürülmüş ve fakültenin bölüm, anabilim dalı ve programları 1998 yılında Millî Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılmasına bağlı olarak oluşturulmuştur. 2006 Yılından itibaren Kastamonu Üniversitesi'nin kurulmasıyla birlikte astamonu Ünversitesi Eğitim Fakültesi olarak halen Eğitim Öğretim faliyetlerine devam etmektedir.