1956 yılında Kız İlköğretmen Okulu adı altında eğitim-öğretime başlayan fakültemiz, 2007–2008 eğitim-öğretim yılından itibaren Kastamonu Üniversitesine bağlanarak 60 yıllık kesintisiz sürdürdüğü eğitim-öğretim hayatına devam etmektedir. Fakültemizin amacı ulusal ve evrensel değerleri sahiplenen, kendini yenilemeyi ve geliştirmeyi yaşam boyu ilke edinen, öğretmenlik mesleğinin sorumluluğunu yaşam biçimi haline getiren, Atatürkçü düşünceye bağlı, ilkeli ve tutarlı öğretmen adayları yetiştirmektir. Fakültemiz ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına alanlarıyla ilgili öğretmen yetiştirmekle birlikte demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine yürekten bağlı, Atatürk devrim ve ilkelerini özümsemiş öğretim üyelerinden, idari çalışanlardan ve öğrencilerden oluşan, bilimin üstünlüğü ilkesinden ödün vermeyen, bilim, sanat ve kültür alanlarında evrensel boyutta hizmet üretebilen ve bunları insanlık yararına kullanabilen, toplumla daha güçlü bağlar kurarak bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunan bir eğitim kurumudur.

Fakültemizin idari yapısı Dekana bağlı iki Dekan Yardımcısı bir Fakülte Sekreteri ile ona bağlı idari personelden oluşmaktadır. Fakültemizin öğretim elemanı kadrosunu Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm, Temel Eğitim Bölümü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Özel Eğitim Bölümü, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü ve bunlara bağlı toplam 20 Anabilim Dalında 82 öğretim üyesi, 13 öğretim görevlisi, 25 araştırma görevlisi oluşturmaktadır. Fakültemizde hizmet verdiğimiz 2601 öğrencimiz bulunmakta, bu öğrencilerin 2366'sı I. öğretim; 35’i II. öğretimde öğrenim görmektedir.

 

Kastamonu Eğitim Fakültesi olarak, kaynaklarımızın arttırılması ve potansiyelin değerlendirilebilmesi yönünde karşılaşılan zorluklar azaldıkça, çağdaş düşünce tarzımızla belirttiğimiz misyon ve vizyonumuzu uygulamak adına geçmişte olduğu gibi bugün de özveri ve daha büyük bir şevkle Fakültemizi çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz.

Fakültemiz tüm bu hizmetleri yerine getirirken kurumsal yapının gereksinimleri doğrultusunda kendini sürekli yenileyerek faaliyetlerini sürdürmektedir.

                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                    Prof. Dr. Ahmet KAÇAR

                                                                                                                                                                                                                                                                 Dekan