..

Fakülte Sekreteri
Ömer Volkan YAZ
Mali İşler
Ercan ÇİLİNGİROĞLU
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Zülfiye AKBULUT KALMAZ (Şef)
Evrak Kayıt ve Yazı İşleri
Sevim ŞAPCI
Öğrenci İşleri
Seyfettin KÖMLEKSİZ
Sevgi BAYRAM (VHKİ)
M.Süha ÖZÜDOĞRU
Esra YASEN
 
Personel İşleri
Naile Selcen ŞAHİN

 

Bölüm Sekreterliği

Candan TOĞLU
Ahmet DURMUŞ
Metehan BABAŞ
Nesrin YÜCE
Satın Alma
Hasan ÖZKENDİRCİ
 
Yemek Yürütme Hizmetleri
Hüseyin TÜFEKÇİ
Fotokopi Birimi
Necati KÖMLEKSİZ
 
Destek Hizmetleri Birimi
Hasan ERTÜRK