Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL  Başkan (Rektör Uhdesinde)
Prof. Dr. Abdullah AYDIN  Üye
Prof. Dr. Bilgin Ünal İBRET  Üye
Prof. Dr. Eyüp AKMAN  Üye
Prof. Dr. Ergün RECEPOĞLU  Üye
Prof. Dr. Mehmet Altan KURNAZ  Üye
Doç. Dr. Göksal BİLGİCİ  Üye
Doç. Dr. Güler TULUK  Üye
Doç. Dr. İlhan ÖZGÜL  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Bahattin Deniz ALTUNOĞLU Üye