Prof. Dr. Ahmet KAÇAR Başkan
Prof. Dr. Ergün RECEPOĞLU Üye
Prof. Dr. Hüseyin YOLCU Üye
Prof. Dr. Mehmet Altan KURNAZ Üye
Doç. Dr. Selman Tunay KAMER
Üye
Doç. Dr. Gökhan UYANIK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Adem YILMAZ Üye