Prof. Dr. Selahattin KAYMAKCI   Başkan
Prof. Dr. Ergün RECEPOĞLU   Üye
Prof. Dr. Hüseyin YOLCU   Üye
Prof. Dr. Mehmet Altan KURNAZ   Üye
Doç. Dr. Göksal BİLGİCİ   Üye
Doç. Dr. Selman Tunay KAMER   Üye
Dr. Öğr. Üyesi Bahattin Deniz ALTUNOĞLU   Üye