Prof. Dr. Duran AYDINÖZÜ   Başkan
Prof. Dr. Abdullah AYDIN   Üye
Prof. Dr. Eyüp AKMAN   Üye
Doç. Dr. Güler TULUK   Üye
Doç. Dr. Göksal BİLGİCİ   Üye
Dr.Öğr.Üyesi Bahattin Deniz ALTUNOĞLU   Üye
Ömer Volkan YAZ   Raportör