ABDULLAH AYDIN

Prof. Dr. Abdullah AYDIN  (Anabilim Dalı Başkanı)

Telefon: 0 366 280 33 10

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çalışma Alanları:  Fen Eğitimi, Fizik Eğitimi, Kavram Yanılgısı, Katıhal Fiziği


zekeriya yerlikaya foto

Prof. Dr. Zekeriya YERLİKAYA

Telefon: 0 366 280 33 61

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çalışma Alanları:  Kimya (Polimer Kimyası, Polimer Teknolojisi, Polimer Sentez Ve Karakterizasyonu); Fen Bilimleri Eğitimi; Kimya Eğitimi


 

Mehmet Altan Kurnaz

Prof. Dr. Mehmet Altan KURNAZ

Telefon: 0 366 280 33 48

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çalışma Alanları:  Fizik Eğitimi, Fen Eğitimi, Model ve Modelleme, Zihinsel Modelleme, Astronomi Eğimi, Çevre Eğitimi, Öğretmen Yetiştirme


 

Murat Pektaş Foto2

Prof. Dr. Murat PEKTAŞ

Telefon: 0 366 280 33 77

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çalışma Alanları:  Fen Bilgisi Eğitimi, Biyoloji Eğitimi, Öğretmen Yetiştirme, Kavram Öğrenimi, Oyunlaştırma (Gamification)


 

Esra Kabataş Memis

Doç. Dr. Esra KABATAŞ MEMİŞ

Telefon: 0 366 280 33 50

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çalışma Alanları: Fen Eğitimi, Öğretmen eğitimi, Argümantasyon, Araştırma-sorgulama


 

Sefa Pekol

Doç. Dr.  Sefa PEKOL

Telefon: 0 366 280 33 56

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çalışma Alanları:  Çevre Eğitimi, Çevre Kirliliği Eğitimi, Sitogenetik Çevre Kirliliği, Sitogenetik Test Yöntemi


 

Süleyman Sarıbıyık

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman SARIBIYIK

Telefon: 0 366 280 34 09

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çalışma Alanları:  Mikrobiyoloji, Çevre Eğitimi, Entomoloji


 

Nurdane Yılmaz

Dr. Öğr. Üyesi Nurdane YILMAZ

Telefon: 0 366 280 33 52

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çalışma Alanları:  Analitik Kimya, Kimya Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi


 

Mustafa Erdemir

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ERDEMİR

Telefon: 0 366 280 33 73

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çalışma Alanları:  Fizik Eğitimi, Zeki Öğretim Sistemleri, Uzaktan Eğitim


 

SEVCAN CANDAN

Dr. Öğr. Üyesi Sevcan CANDAN HELVACI (Bölüm Başkan Yrd.)

Telefon: 0 366 280 33 54

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çalışma Alanları:  Fen Eğitimi, Öğretmen Eğitimi, Çevre Eğitimi


 

Erkan Yanarateş

Dr. Öğr. Üyesi Erkan YANARATEŞ

Telefon: 0 366 280 34 06

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çalışma Alanları:  Fen Bilgisi Eğitimi, Kimya Eğitimi, Organik Kimya, Bilişim Teknolojileri Eğitimi, Öğretim Teknolojileri


 

süleyman çite

Öğr. Gör. Dr. Süleyman ÇİTE

Telefon: 0 366 280 33 24

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çalışma Alanları:  Fen Bilimleri Öğretimi, Fen Bilimleri Öğretmen Yetiştirme, Bilim Eğitimi, Fen Bilimleri Müfredat Araştırmaları