---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eğitim Bilimleri Bölümü

Prof. Dr. Ergün RECEPOĞLU (Bölüm Başkanı)

  Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi ABD 

Dr. Öğr. Üyesi Serpil RECEPOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)

  Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sami KILIÇ
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HAYAT BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ