Genel Bilgiler

  • Yazdır

 

Eğitim Bilimleri Bölümünde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında lisans eğitimi verilmektedir. Dört yıllık lisans eğitimi veren Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programının temel hedefi, bireylerin kendilerini tanımaları ve anlamaları, eğitsel, mesleki, kişisel-sosyal alandaki problemleriyle başa çıkabilmelerinde yardımcı olacak bilimsel ve profesyonel bir hizmet olan psikolojik danışma ve rehberlik yardımı verecek psikolojik danışmanları yetiştirmektir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda psikolojik danışman ve rehber öğretmen olarak görev yapan mezunlar, aynı zamanda Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde de görev almaktadır. Eğitim alanının yanı sıra sağlık, sosyal yardım ve endüstri kurumlarında da psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin benimsenmeye başlaması, mezunlarımızın bu kurumlarda da çalışmalarını olanaklı kılmaktadır.