1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI

 

 I.YARIYIL                                                                                                                                                           II. YARIYIL

 

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

 

 

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

RPD 101

Psikolojiye Giriş

3

0

3

4

 

RPD 102

Nörolojik Psikoloji

3

0

3

2

RPD 103

Sosyal Antropoloji

3

0

3

4

 

TDL 104

Türkçe-II: Sözlü Anlatım

2

0

2

2

TDL 103

Türkçe-I: Yazılı Anlatım

2

0

2

2

 

AIITL 102

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

AIITL 101

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

 

YDL 106

Yabancı Dil-II

3

0

3

1

YDL 105

Yabancı Dil-I

3

0

3

1

 

GNK 108

Bilgisayar-II

2

2

3

5

GNK 107

Bilgisayar-I

2

2

3

5

 

GNK112

Bilim Tarihi

3

0

3

3

GNK 109

Sosyolojiye Giriş

2

0

2

4

 

EMB102

Eğitim Yönetimi

3

0

3

4

GNK 111

Felsefeye Giriş

3

0

3

4

 

GNK 110

Eğitim Felsefesi

2

0

2

5

EMB 101

Eğitim Bilimine Giriş

3

0

3

6

 

EMB 104

Türk Eğitim Tarihi

2

0

2

4

TOPLAM

23

2

24

32

 

TOPLAM

22

2

23

28

III. YARIYIL                                                                                                                                                       IV. YARIYIL

 

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

 

 

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

 RPD 201

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

3

0

3

6

 

RPD 202

Test Dışı Teknikler

3

0

3

5

RPD 203

İstatistik-I

3

0

3

3

 

RPD 204

İnsan İlişkileri ve İletişim

2

2

3

5

RPD 205

Gelişim Psikolojisi-I

3

0

3

4

 

RPD 206

İstatistik-II

3

0

3

4

EMB 201

Sosyal Psikoloji

3

0

3

5

 

RPD 208

 Özel Eğitim

3

0

3

4

EMB 203

Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3

4

 

RPD 210

Öğrenme Psikolojisi

3

0

3

3

EMB  205

Sınıf Yönetimi

2

0

2

3

 

EMB 202

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

4

RPD 207

Okullarda Gözlem

2

2

3

6

 

RPD 212

Gelişim Psikolojisi-II

3

0

3

4

TOPLAM

19

2

20

31

 

TOPLAM

20

2

21

29

  V. YARIYIL                                                                                                                                                 VI. YARIYIL

 

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

 

 

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

RPD 301

Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

3

0

3

6

 

RPD 302

Mesleki Rehberlik ve Danışma Uyg.

1

4

3

6

RPD 303

Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri

3

0

3

5

 

RPD 304

Rehberlikte Program Geliştirme

3

0

3

4

RPD 305

Kişilik Kuramları

3

0

3

4

  

RPD 306

Davranış Bozuklukları

3

0

3

6

RPD 307

Mesleki Rehberlik ve Danışma

3

0

3

5

 

RPD 308

Psikolojik Danışma Kuramları

3

0

3

4

RPD 309

Seçmeli-I

3

0

3

5

 

RPD 310

Grupla  Psikolojik Danışma

3

0

3

4

GNK 301

Seçmeli

2

2

 3

5

 

RPD 312

Seçmeli-II

1

2

3

3

 

 

 

 

 

 

 

GNK 302

Seçmeli

2

2

3

3

TOPLAM

17

2

18

30

 

TOPLAM

16

8

21

30

 VII. YARIYIL                                                                                                                                                      VIII. YARIYIL

 

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

 

 

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

RPD 401

Psikolojik Testler

2

4

4

5

 

RPD 402

Rehb. ve Psikolojik Danışma Semn.

2

2

3

6

RPD 403

Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması

1

4

3

6

 

RPD 404

Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması

1

4

3

7

RPD 405

Öğrenme Güçlükleri

3

0

3

3

  

RPD 406

Meslek Etiği ve Yasal Konular

2

0

2

4

RPD 407

Seçmeli-III

1

2

3

4

 

RPD 408

Kurum Deneyimi

1

4

3

6

GNK401

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

2

3

 

RPD 410

Seçmeli-IV

2

2

3

4

GNK403

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

2

4

 

RPD 412

Seçmeli-V

3

0

3

4

RPD 409

Kaynak Tarama ve Rapor Yazm.

1

2

2

3

 

 

 

 

 

 

 

GNK405

Girişimcilik

2

2

3

1

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

11

16

22

29

 

TOPLAM

11

12

17

31

 

 

GENEL TOPLAM

Teorik

Uygulama

Kredi

Saat

AKTS

148

36

165

184

240

  

 

A: Alan ve alan eğitimi dersleri; MB: Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri., GK: Genel kültür dersleri

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ABD