1. Menüye atla
 2. İçeriği geç
 3. Alt bilgiyi geç

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI

 

 I.YARIYIL                                                                                                                                                           II. YARIYIL

 

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

 

 

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

RPD 101

Psikolojiye Giriş

3

0

3

4

 

RPD 102

Nörolojik Psikoloji

3

0

3

2

RPD 103

Sosyal Antropoloji

3

0

3

4

 

TDL 104

Türkçe-II: Sözlü Anlatım

2

0

2

2

TDL 103

Türkçe-I: Yazılı Anlatım

2

0

2

2

 

AIITL 102

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

AIITL 101

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

 

YDL 106

Yabancı Dil-II

3

0

3

1

YDL 105

Yabancı Dil-I

3

0

3

1

 

GNK 108

Bilgisayar-II

2

2

3

5

GNK 107

Bilgisayar-I

2

2

3

5

 

GNK112

Bilim Tarihi

3

0

3

3

GNK 109

Sosyolojiye Giriş

2

0

2

4

 

EMB102

Eğitim Yönetimi

3

0

3

4

GNK 111

Felsefeye Giriş

3

0

3

4

 

GNK 110

Eğitim Felsefesi

2

0

2

5

EMB 101

Eğitim Bilimine Giriş

3

0

3

6

 

EMB 104

Türk Eğitim Tarihi

2

0

2

4

TOPLAM

23

2

24

32

 

TOPLAM

22

2

23

28

III. YARIYIL                                                                                                                                                       IV. YARIYIL

 

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

 

 

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

 RPD 201

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

3

0

3

6

 

RPD 202

Test Dışı Teknikler

3

0

3

5

RPD 203

İstatistik-I

3

0

3

3

 

RPD 204

İnsan İlişkileri ve İletişim

2

2

3

5

RPD 205

Gelişim Psikolojisi-I

3

0

3

4

 

RPD 206

İstatistik-II

3

0

3

4

EMB 201

Sosyal Psikoloji

3

0

3

5

 

RPD 208

 Özel Eğitim

3

0

3

4

EMB 203

Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3

4

 

RPD 210

Öğrenme Psikolojisi

3

0

3

3

EMB  205

Sınıf Yönetimi

2

0

2

3

 

EMB 202

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

4

RPD 207

Okullarda Gözlem

2

2

3

6

 

RPD 212

Gelişim Psikolojisi-II

3

0

3

4

TOPLAM

19

2

20

31

 

TOPLAM

20

2

21

29

  V. YARIYIL                                                                                                                                                 VI. YARIYIL

 

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

 

 

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

RPD 301

Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

3

0

3

6

 

RPD 302

Mesleki Rehberlik ve Danışma Uyg.

1

4

3

6

RPD 303

Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri

3

0

3

5

 

RPD 304

Rehberlikte Program Geliştirme

3

0

3

4

RPD 305

Kişilik Kuramları

3

0

3

4

  

RPD 306

Davranış Bozuklukları

3

0

3

6

RPD 307

Mesleki Rehberlik ve Danışma

3

0

3

5

 

RPD 308

Psikolojik Danışma Kuramları

3

0

3

4

RPD 309

Seçmeli-I

3

0

3

5

 

RPD 310

Grupla  Psikolojik Danışma

3

0

3

4

GNK 301

Seçmeli

2

2

 3

5

 

RPD 312

Seçmeli-II

1

2

3

3

 

 

 

 

 

 

 

GNK 302

Seçmeli

2

2

3

3

TOPLAM

17

2

18

30

 

TOPLAM

16

8

21

30

 VII. YARIYIL                                                                                                                                                      VIII. YARIYIL

 

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

 

 

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

RPD 401

Psikolojik Testler

2

4

4

5

 

RPD 402

Rehb. ve Psikolojik Danışma Semn.

2

2

3

6

RPD 403

Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması

1

4

3

6

 

RPD 404

Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması

1

4

3

7

RPD 405

Öğrenme Güçlükleri

3

0

3

3

  

RPD 406

Meslek Etiği ve Yasal Konular

2

0

2

4

RPD 407

Seçmeli-III

1

2

3

4

 

RPD 408

Kurum Deneyimi

1

4

3

6

GNK401

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

2

3

 

RPD 410

Seçmeli-IV

2

2

3

4

GNK403

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

2

4

 

RPD 412

Seçmeli-V

3

0

3

4

RPD 409

Kaynak Tarama ve Rapor Yazm.

1

2

2

3

 

 

 

 

 

 

 

GNK405

Girişimcilik

2

2

3

1

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

11

16

22

29

 

TOPLAM

11

12

17

31

 

 

GENEL TOPLAM

Teorik

Uygulama

Kredi

Saat

AKTS

148

36

165

184

240

  

 

A: Alan ve alan eğitimi dersleri; MB: Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri., GK: Genel kültür dersleri

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI

 SEÇMELİ DERSLER

 

 

RPD 309

 

 

 

 

 

 

 

RPD 312

 

 

 

 

 

 

 

RPD 407

 

 

 

 

 

 

 

 

RPD 410

 

 

 

 

 

 

 

RPD 412

 

 

 

 

 

 

 

 

GNK301

 

 

 

 

 

 

GNK302

 

SEÇMELİ I

 1. Aile İçi İletişim
 2. Psikolojik Danışma Tarihi
 3. Verimli Ders Çalışma ve Öğrenme Yöntemleri
 4. Çocuk ve Gençlik Sosyolojisi

 

 

 

SEÇMELİ II   

 1. Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
 2. İlköğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
 3. Yaratıcı Drama
 4. İngilizce Konuşma Becerileri

             

 

 

SEÇMELİ III

 1. Sosyal Beceri Eğitimi
 2. Kısa Süreli Psikolojik Danışma
 3. Yüksek Öğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

 

 

 

 

 

SEÇMELİ IV                                                                            

 1. Aile Danışmanlığı
 2. Akran Danışmanlığı
 3. Çocuk ve Ergenler İçin Cinsel Eğitim
 4. Okul-Aile İşbirliği

 

 

 

SEÇMELİ V                                                                              

 1. Nitel Araştırmalar
 2. Çocuklarda Psikolojik Danışma
 3. Akademik İngilizce

 

 

 

 

 

SEÇMELİ                                                                                               

 1.  Müze Eğitimi ve Uygulamaları                 
 2. Web Tasarımı          
 3. Sağlık Bilgisi ve İlkyardım

 

 

 

SEÇMELİ

1.Egzersiz ve Beslenme

2.Kendini Koruma ve Savunma Sanatları           

         

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 2

 

0

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

3

 

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ABD