1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Türkçe Öğretmenliği AKTS Bilgileri

 

 

Türkçe Öğretmenliği AKTS ve ders içeriklerine Microsoft

Word Formatında buradan ulaşabilirsiniz.

            

 

 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi  Türkçe Öğretmenliği  [Lisans] DERS İÇERİKLERİ 

1. YARIYIL DERS PLANI

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

UK

AKTS

TRA101

Yazı Yazma Teknikleri

1+2

2

3

TRA103

Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi

2+0

2

3

TRA105

Edebiyat Bilgi ve Kuramları I

2+0

2

3

TRA107

Yazılı Anlatım I

2+0

2

3

TRA109

Sözlü Anlatım I

2+0

2

3

TRA111

Osmanlı Türkçesi I

2+0

2

3

GNK101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2+0

2

2

GNK105

Yabancı Dil I

3+0

3

5

EMB101

Eğitim Bilimine Giriş

3+0

3

5

 

Toplam Kredi

19+2

20

30

           

 

2. YARIYIL DERS PLANI

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

UK

AKTS

TRA102

Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi

2+0

2

4

TRA104

Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

2+0

2

3

TRA106

Yazılı Anlatım II

2+0

2

3

TRA108

Sözlü Anlatım II

2+0

2

4

TRA110

Osmanlı Türkçesi II

2+0

2

4

GNK102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2+0

2

2

GNK106

Yabancı Dil II

3+0

3

5

EMB102

Eğitim Psikolojisi

3+0

3

5

 

Toplam Kredi

18+0

18

30

 

3. YARIYIL DERS PLANI

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

UK

AKTS

TRA201

Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi

2+0

2

3

TRA203

Türk Halk Edebiyatı I

2+0

2

4

TRA205

Eski Türk Edebiyatı I

2+0

2

4

TRA207

Yeni Türk Edebiyatı I

2+0

2

4

GNK207

Bilgisayar I

2+2

3

5

GNK201

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2+0

2

3

EMB201

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3+0

3

4

TRA209

Seçmeli I

3+0

3

3

 

Toplam Kredi

18+2

19

30

           

 

4. YARIYIL DERS PLANI

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

UK

AKTS

TRA202

Türk Dil Bilgisi IV: Cümle Bilgisi

3+0

3

4

TRA204

Türk Halk Edebiyatı II

2+0

2

3

TRA206

Eski Türk Edebiyatı II

2+0

2

3

TRA208

Yeni Türk Edebiyatı II

2+0

2

3

TRA210

Genel Dil Bilimi

3+0

3

3

GNK208

Bilgisayar II

2+2

3

5

GNK204

Etkili İletişim

3+0

3

4

EMB202

Öğretim Tekn. ve Materyal Tasarımı

2+2

3

5

 

Toplam Kredi

19+4

21

30

           

 

 

 

5. YARIYIL DERS PLANI

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

UK

AKTS

TRA301

Anlama Teknikleri: Okuma Eğitimi

2+2

3

5

TRA303

Anlama Teknikleri: Dinleme Eğitimi

2+2

3

5

TRA305

Çocuk Edebiyatı

2+0

2

4

TRA307

Dünya Edebiyatı

3+0

3

4

GNK301

Topluma Hizmet Uygulamaları

1+2

2

3

EMB301

Sınıf Yönetimi

2+0

2

4

EMB303

Özel Öğretim Yöntemleri I

2+2

3

5

 

Toplam Kredi

14+8

18

30

           

 

6. YARIYIL DERS PLANI

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

UK

AKTS

TRA302

Anlatma Teknikleri: Konuşma Eğitimi

2+2

3

5

TRA304

Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi

2+2

3

5

TRA306

Yabancılara Türkçe Öğretimi*

2+0

2

5

TRA308

Özel Öğretim Yöntemleri II (Alan Öğretim)

2+2

3

5

GNK302

Uygarlık Tarihi*

2+0

2

3

GNK304

Türk Eğitim Tarihi*

2+0

2

3

EMB302

Ölçme ve Değerlendirme

3+0

3

4

 

Toplam Kredi

15+6

18

30

           

 

7. YARIYIL DERS PLANI

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

UK

AKTS

TRA401

Tiyatro ve Drama Uygulamaları*

2+2

3

5

TRA403

Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri

2+0

2

4

EMB401

Rehberlik

3+0

3

5

EMB403

Özel Eğitim*

2+0

2

4

EMB407

Okul Deneyimi

1+4

3

6

GNK401

Seçmeli I

2+0

2

6

 

Toplam Kredi

12+4

15

30

           

 

8. YARIYIL DERS PLANI

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

UK

AKTS

GNK402

Dil ve Kültür*

2+0

2

4

EMB402

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2+0

2

4

EMB406

Öğretmenlik Uygulaması

2+6

5

9

TRA402

Seçmeli II

3+0

3

5

TRA404

Seçmeli III

2+0

2

4

GNK404

Seçmeli II

2+0

2

4

 

Toplam Kredi

13+6

16

30

           

 

 

 

 

TR209

 

 

 

 

 

GNK401

 

 

 

 

 

 

 

 

TRA402

 

 

 

 

 

TRA404

 

 

 

 

 

GNK404

Seçmeli I

Halk Bilimi

Çağdaş Türk Edebiyatı

Yaşayan Türk Lehçeleri

Şiir Tahlilleri

Metin İnceleme

 

Seçmeli I

Diksiyon

Çocuk ve Ergen Psikolojisi

Aile Danışmanlığı

Eğitim Sosyolojisi

Medya Okur-Yazarlığı

Günümüz Edebi Gelişmeleri

 

Seçmeli II

Türkiye Türkçesi

Türk Dünyası Edebiyatları

Toplum Dil Bilim

Anlam Bilim

 

Seçmeli III

Bireysel ve Toplu Etkinlikler

Türkçe ve Edebiyat Öğretimi Tarihi

Metin Dil Bilim

İlköğretimde Dil Bilgisi Öğretimi

 

Seçmeli II

Resim-Müzik-Beden

Estetik

Mitoloji

Eğitim Felsefesi

Gıdalar ve Sağlıklı Beslenme

Doğal Afetler ve Korunma Yolları

3

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

3

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

DERSLERİN ALANLARA GÖRE DAĞILIMI

GENEL TOPLAM

T

U

UK

AKTS

S

124

34

145

240

174

KISALTMALAR: T: Teorik, U: Uygulama, UK: Ulusal Kredi, S:Saat, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 

DERS İÇERİKLERİ

  1. I.      Yarıyıl

Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2)

Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri, paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma, özet yapma, yorumlama ve paragraf düzeyinde sınav sorularını yanıtlama.

Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi (2-0-2)

Türkçenin tarihsel gelişimi ve yayılma alanı; Türk dilleri ailesi. Türkiye Türkçesinin sesbilgisi özellikleri; sesler (ünlü ve ünsüzler), ünlü ve ünsüzlerin özellikleri; ses uyumları (ünlü uyumu, ünsüz uyumu); ses (ünlü ve ünsüz) değişmeleri (darlaşması, yuvarlaklaşma, benzeşme, ayrışma, türeme, düşme, ötümlüleşme, ötümsüzleşme; kaynaşma, ünlü çatışması, ikileşme), kaynaştırma ünsüzleri, bağlantı ünlüsü; hece.

Yazım bilgileri: Tarih boyunca kullanılan Türk alfabeleri; yazımın önemi ve gerekliliği; ses değişmelerinin yazıda gösterilmesi; hecelerin yazılışı, satır sonlarında sözcüklerin hecelere bölünerek yazılışı; yazım uygulamaları

Edebiyat Bilgi ve Kuramları I (2-0-2)

Edebiyata ait kavramlar, bunların birbirleriyle ilişkileri, nazım ve nesir türlerini belirleyen öğelerin yöntem açısından karşılaştırılması, edebiyata konu olan olaylar ve sonuçları, edebi düşünce hareketleri; sistematik edebiyat teknikleri ve edebiyat kuramları.

Yazılı Anlatım I (2-0-2)

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Sözlü Anlatım I (2-0-2)

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri I: (karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Osmanlı Türkçesi I (2-0-2)

Arap harfli Türk abecesi, bitişik ve ayrı harfler, yazma çalışmaları.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2)

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

Yabancı Dil I (3-0-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımını gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

 

Eğitim Bilimine Giriş (3-0-3)

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler

II. Yarıyıl

Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi (2-0-2)

Türkçenin yapısal özellikleri; sözcük (kök, gövde, taban, ek), kökenlerine göre sözcük türleri [yerli sözcük, yabancı sözcük: kökenbilgisi(etimoloji)], yapılarına göre sözcük türleri (yalın sözcük, türemiş sözcük, bileşik sözcük), türlerine göre sözcükler [ad, sıfat, eylem(fiil), belirteç(zarf), adıl(zamir), bağlaç, ilgeç(edat), ünlem]; Türkçenin ekleri (a) yapım ekleri, b) çekim ekleri, c) fiilimsi ekleri, d) çatı ekleri, e) ekfiil ekleri); Türkçede sözcük türetme yolları. Sözcük vurgusu. Sözcüklerin kök/gövde ve eklerini çözümleme uygulamaları.

Yazım bilgileri: Kimi sözcüklerin ve eklerin yazımı (“ile” sözcüğünün yazılışı; “imek” ekfiilinin çekimli biçimlerde yazılışı; “ise” ve “iken” birimlerinin yazılışı; “-ki” ekiyle “ki” bağlacının yazılışı, “-de” ekiyle “de” bağlacının yazılışı, fiilimsilerin yazılışı); yabancı sözcüklerin yazılışı, büyük ve küçük harflerin kullanıldığı durumlar; gün ve ay adlarının yazılışı; sayıların yazılışı, Romen rakamlarının yazılışı; Güneş, Ay ve gezegen adlarının yazılışı; bileşik sözcüklerin yazılışı; terimlerin, deyimlerin ve atasözlerinin yazılışı; ikilemelerin yazılışı; pekiştirmeli sözcüklerin yazılışı; yazım uygulamaları

Edebiyat Bilgi ve Kuramları II (2-0-2)

Türk edebiyatının başlangıcından günümüze kadar geçirdiği aşamalar, edebi türler, nazım şekilleri, vezin ve kafiye çeşitleri, edebi sanat anlayışları.

Yazılı Anlatım II (2-0-2)

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Sözlü Anlatım II (2-0-2)

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Osmanlı Türkçesi II (2-0-2)

Osmanlı Türkçesinin dil ve yazım özellikleri, Arapça ve Farsça sözcükler, tamlama çeşitleri.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-2)

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

Yabancı Dil II (3-0-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

Eğitim Psikolojisi (3-0-3)

Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

III. Yarıyıl

Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi (2-0-2)

Sözcük ve sözcük bilgisi çalışmaları; adlar: ad, önad(sıfat), adıl(zamir), belirtgeç(zarf) ve bunlarla ilgili uygulamalar, eylemler(fiiller), bunlara ilişkin uygulamalar; ilgeçler(edatlar), bağlaçlar, ünlem.

Türk Halk Edebiyatı I (2-0-2)

Halk Edebiyatı kavramının saptanmasına yönelik çalışmalar. İslamiyet öncesi ve sonrası eski Türk destanları, masalları, efsaneleri, halk hikayeleri ve şiirleri. Halk edebiyatının kollarını tanıma. Metinler üzerinde çözümleme çalışmaları. Bu metinlerin ilköğretim için uygun olanlarını seçme çalışmalar

Eski Türk Edebiyatı I (2-0-2)

15.-16. yy. Türk Edebiyatından seçme metinler üzerinde inceleme çalışmaları. Dönemin dil anlayışı, toplumsal durumu ve dünya görüşünü ortaya koyacak çalışmalar. Divan edebiyatının temel özellikleri, belli başlı türleri ve önemli temsilcileri.

Yeni Türk Edebiyatı I (2-0-2)

Birinci ve İkinci Dönem Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı ürünlerini tanımaya yönelik çalışmalar. Dönemin önemli ürünlerinden seçilen metinler üzerinde çözümlemeler yapma ve böylece dönemin özellik ve etkilerini saptama çalışmaları. Dönem içinde önem kazanan sanatçıların toplumsal, kültürel etkilerinin yapıtlarından yola çıkarak belirlenmesi.

Servet-i Fünun ve Fecr-i Âti dönemi Türk edebiyatında belli başlı kişilikler ve döneme yön veren toplumsal olaylar. Bu dönemlere ait ve karakteristik özellikler gösteren bazı ürünlerin çözümlenmesi ve bunların Türkçe eğitiminde kullanılması.

Bilgisayar I (2-2-3)

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2-0-2)

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

Öğretim İlke ve Yöntemleri (3-0-3)

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

IV. Yarıyıl

Türk Dil Bilgisi IV: Cümle Bilgisi (3-0-3)

Sözdizimi, Türkiye Türkçesi söz diziminin genel özellikleri-ilkeleri; belirtme öbekleri; cümle, cümlenin öğeleri, türleri, cümle çözümü.

Türk Halk Edebiyatı II (2-0-2)

Halk şiirinin önemli temsilcilerini ve örneklerini tanıma, temel özelliklerini ve halk şiirinin dil özelliklerini, yöresel kullanımlarını saptama. Halk şiiri ve halk hikâyelerini ilköğretimin çeşitli düzeyleri için eğitsel bakış açısıyla değerlendirme.

Eski Türk Edebiyatı II (2-0-2)

17.-18. yy. Türk Edebiyatından seçme metinler üzerinde inceleme çalışmaları. Aruz ölçüsünün temel mantığı. Aruz öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Aruz ölçüsünün melodisini öğretmeye yönelik çözümleme çalışmaları. Aruz ölçüsünün Türkçe ve edebiyat öğretiminde kullanmaya yönelik modern çalışma biçimleri ve yöntem geliştirme.

Yeni Türk Edebiyatı II (2-0-2)

Milli edebiyat dönemindeki düşünce hareketleri, bu hareketlerin ortaya çıkardığı edebiyat yönelimlerinin en az birer yapıt okunmasıyla ortaya konması. Bu dönemlere ait önemli edebiyatçıların belirgin özellikleriyle birlikte tanıtılması. Milli edebiyat döneminin 20. yüzyıl Türk edebiyatına etkileri.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında 50‟li yıllara kadar olan gelişmeler. Düzyazı, şiir ve tiyatro alanında ortaya çıkan önemli yapıtların incelenmesi.

Genel Dil Bilimi (3-0-3)

Dilbilim kavramı ve dilbilimin temel kavramları. Saussure ve yapısalcılık, Avrupa (Prag dilbilim okulu) ve Amerikan yapısalcılığı, sözcelem kuramları, göstergebilim gibi çeşitli alanların dil incelemeleriyle ilgili yaklaşımlarının tanıtılması. Dilbilim çalışmalarına yön veren önemli kişiliklerin (Martinet, Bloomfield, Harris, Hjelmslev, Chomsky vb.) çalışmalarıyla birlikte ele alınması. Betimsel boyutun yanı sıra dilin kullanımına yönelik edimbilimsel çözümlemelerin de yapılması.

Bilgisayar II (2-2-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

Etkili İletişim (3-0-3)

Kişilerarası iletişimin tanımı, iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2-2-3)

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

V. Yarıyıl

Anlama Teknikleri: Okuma Eğitimi (2-2-3)

Okuma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması. Toplumda okuma alışkanlığının yaygınlaşması için yapılması gerekenler ve okuma becerisine yönelik tekniklerin incelenmesi. Okuma çeşitleri ve amaca bağlı olarak okuma çeşidinin seçimi. Türkçe eğitiminde okuma becerisini geliştirme çalışmaları. „Eleştirel okuma‟ kavramını metinlerden yola çıkarak örnekleme, eleştirel okuma çalışmaları ve alıştırmaları yapma.

Anlama Teknikleri: Dinleme Eğitimi (2-2-3)

Dinleme becerisini geliştirici çalışmalar yapma. Ruhbilim araştırmalarından da yararlanarak dinleme etkinliğinin işleyişini ve verimlilik sürelerini belirginleştirme; dikkat sürelerinin belirlenmesi; bellekte tutma ve kavrama çalışmalarına dikkat çekme. Çeşitli ses ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, tümel dinleme-anlama, seçici dinleme-anlama çalışmalarını örnekleme. Öğretmen adaylarına, ilköğretimdeki Türkçe derslerinde kullanmak üzere çeşitli dinleme-anlama alıştırmaları gösterme, tanıtma ve bu alıştırmaları kendilerinin de geliştirebilmeleri için olanak sağlama. Sınıf içinde çeşitli dinleme alıştırmaları gerçekleştirme.

Çocuk Edebiyatı (2-0-2)

Dünya’da ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarını işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin(tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması. Öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar. Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin(destan, masal, şiir, öykü, roman, v.b.) ve dilsel gereçlerin (sayışmaca, tekerleme, bilmece v.b.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi.

Dünya Edebiyatı (3-0-3)

Dünya edebiyatından Türkçeye özenle çevrilmiş ve dünya edebiyatında tanınmış kitapların okunması ve çözümlenmesi. Dünya klasiklerinden yapılacak bir seçkinin, ezberci ve geleneksel özetleme, karakter tahlili ve betimleme anlayışına kaymadan, çağdaş edebiyat çözümleme anlayışları doğrultusunda incelenmesi. “Okuma Eğitimi” dersinde kazanılan ipuçlarını kullanarak eleştirel okuma uygulamaları.

Topluma Hizmet Uygulamaları (1-2-2)

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

Sınıf Yönetimi (2-0-2)

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

Özel Öğretim Yöntemleri I (2-2-3)

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

VI. Yarıyıl

Anlatma Teknikleri: Konuşma Eğitimi (2-2-3)

Konuşma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması. Düşüncenin betimlenmesi, açılımı, savunulması ve kanıtlanması, örneklenerek açık seçik biçimde üretim aşamasına sokuluşunun mercek altına alınması. Konuşma organları, diyafram kontrolü. Ses çalışmaları. Belli bir konuda akıcı ve güzel konuşma becerisinin geliştirilmesi. Öğretmen adaylarının, ilköğretim Türkçe dersleri için çeşitli konuşma alıştırmalarıyla tanıştırılmaları ve konuşma becerilerini geliştirebilmeleri için uygulama ortamlarının hazırlanması.

Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi (2-2-3)

Yazma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması. Yazılı metin türleri konusunda öğrencileri bilinçlendirme ve uygulama çalışmalarıyla öğretmen adaylarının hem öğrenen hem de öğretici kişi olacakları bilinciyle hareket etmeleri için yazma çalışmalarının yapılması.

Yabancılara Türkçe Öğretimi (2-0-2)

Türkçenin anadili olarak öğretilmesiyle yabancı dil olarak öğretilmesinin farklarını belirginleştirme. Türkçenin özellikle yabancı dil olarak öğretilmesinin kültür boyutuyla ilişkilendirilmesi. Diğer dünya dillerinin yabancı dil olarak öğretilmesi sırasındaki kuramsal tartışmalar ve bu alandaki yöntemsel yaklaşım biçimleri. Yabancı dil öğretiminde kuramsal çerçeve. Avrupa Dil Dosyasının tanıtımı. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin Türkiye‟nin tanıtımına katkısı. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan çeşitli ders kitaplarının tanıtımı ve eleştirisi.

Özel Öğretim Yöntemleri II (Alan Öğretim) (2-2-3)

Türkçe öğretiminin yöntem, teknik, kavram, ilke, ortam ve dayanakları, yönetmelikleri, öğrenme-öğretme süreçleri, ilköğretim okullarında uygulanmakta olan Türkçe dersi öğretim programlarının eleştirel bakış açısıyla incelenip değerlendirilmesi, etkinlikler yoluyla okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin dilin kurallarına uygun olarak geliştirilmesi, dilbilgisi öğretim alanındaki bilgilerin beceriye dönüştürülmesi, Türkçe öğretiminde kullanılacak metinlerin seçimi, metnin özellikleri, metinle ilgili soruların hazırlanması ve değerlendirilmesi, metnin çeşitli yönlerden incelenmesi, kazanılan bilgi ve becerilerin daha kalıcı olmasının sağlanması için uygulama çalışmaları, ölçme- değerlendirmenin araç, tür ve yöntemleri, Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme. Düzeye uygun metinlerle çağdaş bir öğretim ortamı hazırlama çalışmaları.

Uygarlık Tarihi (2-0-2)

Giriş, Mezopotamya uygarlıkları, Mısır uygarlığı, İran uygarlığı, Çin ve Hint uygarlıkları, Anadolu uygarlıkları, Orta Asya Bozkır uygarlığı, Yunan ve Helen uygarlığı, Roma ve Bizans uygarlığı, Orta Amerika uygarlıkları, İslam uygarlığı, Batı uygarlığı, keşifler ve bilimsel buluşlar.

Türk Eğitim Tarihi (2-0-2)

Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme.Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.

Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

VII. Yarıyıl

Tiyatro ve Drama Uygulamaları (2-2-3)

Geleneksel tiyatro kavramının Aritoteles‟ten beri gelişimi. Tiyatro alanına ilişkin temel kavramlar. Canlandırma ve canlandırma teknikleri. Doğaçlama çalışmaları. Tiyatro diline yönelik saptamalar. Dramaturji, yorumlama ve sahneleme. Yaratıcı drama kavramının ve çalışmalarının tanıtılması. Yaratıcı drama çalışmalarından Türkçe eğitiminde yararlanma yolları. Oyunlaştırma teknikleri ve Türkçe öğretimi. Oyun kavramı. Oyunun psikolojik temelleri ve oyun-eğitim ilişkisi.

Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri (2-0-2)

Ders kitabının bir dersin en önemli gereçlerinden biri olarak öğretimdeki yeri. Ders kitabını oluşturan dış koşullar (yasalar, yönetmelikler; okul türleri, piyasa koşulları vb.) ile iç koşulların (kullanılacak yöntemler, konu alanının özellikleri, fiziksel yapı koşulları vb.) tanıtılması ve bu konuda uygulamaların yapılması. Ders kitabı inceleme alanında dünyadaki birikimden yararlanma. Bir ders kitabında önemli olan dil, konusal bütünlük sınamayı ve sağlamlaştırmayı öngören alıştırma biçimleri ve zenginliği, Türkçe derslerinde metin seçimi ve çeşitliliği, sayfa düzeni ve grafik öğelerin kullanımı gibi öğelerin işlevi ve bunların farklı anlayışlara göre oluşturulmuş (eski-yeni) ders kitapları üzerinde uygulamalı olarak gösterilmesi. Her öğretmen adayının, kendi alanıyla ilgili bir ders kitabını çok açılı bir anlayışla kuşatabilmesi ve bir değerlendirme raporu yazması için gereken çalışmaların yapılması. Bu çalışma için Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar uygulanan farklı öğretim programları için hazırlanmış farklı anlayışlardaki ders kitapları uygulama örneği olarak kullanılmalı.

Rehberlik (3-0-3)

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

Özel Eğitim (2-0-2)

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

 

Okul Deneyimi (1-4-3)

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

VIII. Yarıyıl

Dil ve Kültür (2-0-2)

Kültür kavramı, kültürün kaynakları, kültür öğeleri, uygarlık kavramı, kültürün ulusal benlik, ulusal kişilik, kültürel kimlik ve kültürel kişilik oluşturmadaki rolü, Türkçe öğretiminde kültür aktarımı, kültür aktarımının yasal dayanakları, kültürel kimliğin geliştirilmesi, bir kültür unsuru olarak dil, dil ve kültür ilişkisi, dilin kültür taşıyıcı özelliği, dilin kültürü koruması ve geliştirmesi, yazınsal metinler yoluyla ulusal ve evrensel değerlerin aktarılması, Türk kültürünü aktaracak metinler ve bunların eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi, Türk tarihi, Türk kültürü ve Türkçe ilişkisi, dil sosyolojisi bakımından dil, kültür ve medeniyet bağlantısı, medeniyet-kültür ilişkisi ve iki kavramın farklı yönleri.

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0-2)

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

Öğretmenlik Uygulaması (2-6-5)

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

Seçmeli Dersler

TRA209 Seçmeli I (3-0-3)

Halk Bilimi

Tanımı, tarihçesi, diğer ilimler ile olan ilişkisi. Klasik edebiyat içinde halk bilimine kaynaklık ve malzeme teşkil edebilecek eserler ve halk bilimi açısında seyahatnameler ve halk bilimi teorileri. Türk halk biliminin konuları, törenler, törenlerde uygulanan ritüeller yazılı kaynaklardaki konu ile ilgili malzemenin tespiti ve tahlili.

Çağdaş Türk edebiyatı

1946 sonrası Türk edebiyatı hakkında bilgi sahibi olur.

Romanı olay örgüsü, arka plan, kişiler ve kişiler arası ilişkiler bağlamında çözümler.

Şiiri yapısal çözümleme yoluyla inceler.

II. Dünya Savaşı'nın dünyadaki ve Türkiye'deki sosyal yansımalarının edebiyata yansımasını kavrar.

Holistik bakış açısının edebiyata yansımasını belirler.

Dönem eserleri arasında karşılaştırmalı inceleme yapar.

Edebiyatın diğer pozitif bilimlere etkisi belirler.

 

Yaşayan Türk Lehçeleri

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde ve diğer ülkelerde yaşayan Türk lehçeleri, tarihi perspektif içinde Türk lehçelerinin gelişimi,Türk lehçelerinin kullandığı alfabeler,lehçelere ait ses bilgisi, şekil bilgisi özellikleri ve örnek metin incelemeleri.

Şiir Tahlilleri

Şiirde ses, ritim, yapı ve dil. Şiir dilinin özellikleri, imge ve kaynakları, dil ve söz ayrımı çevresinde şiir dili, şiirde tema problemleri. Şiir düşünce ilişkisi ve şiirin insanı ifadesi ve şiirin anlam ve duygu değerleri. Kavmî dönem ve ümmet dönemi Türk şiirinde yapı ve bu şiirlerin dil göstergelerinden hareketle incelenmesi. Modern şiirin doğuşu, Ümmet dönemi şiiri ile modern şiirin ses, yapı, imge ve anlam bakımından mukayesesi. Tanzimat edebiyat-ı Cedide, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet sonrası şiirimizden metinlerin tema, yapı, ses ve dil göstergelerinin yüklendiği diğer değerlerin dikkate alınarak incelenmesi

Metin İnceleme

Metin şerhi, metin tahlili, metin incelenmesi, tanımları ve aralarında farklar; klasik metinlerni şerhine dair anlayış ve metodlar; bir metnin şerh edilebilmesi için gerekli alt yapı bilgilerinin ana hatlarıyla hatırlatılması ve takviyesi; seçilen dini, tasavvufi veya profane metinlerden beyit/gazel çerçevesinde uygulamalı metin şerhi örnekleri.

TRA402 Seçmeli II (3-0-3)

Türkiye Türkçesi

Türkiye Türkçesinin temel fonetik problemleri, yapım ve çekim eklerindeki tartışmalı konular, söz diziminin sorunları, gramer kitaplarımızda Türkiye Türkçesinin dil özellikleriyle ilgili çelişkili konular, ilköğretim Türkçe derslerinde işlenecek konulara temel örnekler ve uygulamalar.

Türk Dünyası Edebiyatları

Orta Asya ve diğer Türk Cumhuriyet ve toplulukları edebiyatlarının genel özellikleri ve temsilcileri. Azerbaycan Türk Edebiyatı: Mirza Elekber Sabir, Hüseyin Cavid, Bahtiyar Vahapzade, Hüseyin Şehriyar vd.; Kazak Türk Edebiyatı: Abay Kunanbayev, Mağcan Cumabayulı, Muhtar Avezov vd.; Kırgız Türk Edebiyatı: Cengiz Aytmatov vd.; Özbek Türk Edebiyatı: Abdülhamid Süleymanoğlu Çolpan, Muhammed Salih, Abdullah Kadiri, Aybek vd.; Türkmen Türk Edebiyatı: Ata Atacanov vd.; Kırım-Tatar Türk Edebiyatı: İsmail Gaspıralı, Bekir Sıtkı Çobanzade, Cengiz Dağcı vd.; Irak Türkmen Türk Edebiyatı: Ata Terzibaşı, Nesrin Erbil vd.; Uygur Türk Edebiyatı: Abdürrahim Ötkür vd.; Kıbrıs Türk Edebiyatı: Özker Yaşın, Havva Tekin vd.; Batı Trakya Türk Edebiyatı: Mehmet Hilmi, Reşit Salim vd.; Bulgaristan Türk Edebiyatı: Rıza Molla. Diğer Türk topluluklarının ve Cumhuriyetlerinin edebiyatları ve temsilcileri. Seçilen eserlerin şekil ve içerik yönünden incelenmesi; Türk Dünyası edebiyatlarının ortak ve farklı özelliklerinin belirlenmesi.

Toplum Dil Bilim

Toplum ve dil arasındaki ilişkiler, bu ilişkilerin ülkelere göre farklılıkları ve sosyo dil bilim kavramları. Dilin sosyal bir olgu olarak kavranması, bu bağlamda Toplum dil bilimin özellikle dil öğretimiyle ilgili katkıları ve temelleri hakkında bilgi verilecektir.

Anlam Bilim

Dil bilimin bir alt dalı olarak Anlam bilim; Anlam bilimin felsefesi, mantık ve ruh bilimle ilişkileri, kavramlar. Felsefi ya da mantıksal yaklaşım, göstergeler ya da sözcükler ile bunların göndergeleri arasındaki bağlantıya ağırlık verilerek adlandırma, düz anlam, yan anlam, doğruluk gibi özellikler incelenir. Zaman içinde anlam değişiklikleri ile dilin yapısı, düşünce ve anlam arasındaki karşılıklı bağlantı gibi konular üzerinde durulur.

TRA404 Seçmeli III (2-0-2)

Bireysel ve Toplu Etkinlikler

Bireysel ve toplu etkinlikler ile ilgili bireysel gelişim, özgüven çalışmaları, Toplu etkinliklerin planlanması ( anma ve kutlama günleri, gezi, yarışma, toplu yemekler, sergi, panel, âşık atışması ve yardımlaşma çalışmaları v.b.).

Türkçe ve Edebiyat Öğretimi Tarihi

Türklerde eğitim-öğretim, tarihi seyir içinde Türkçe, Tanzimat, Meşrutiyet Dönemi Türkçe Eğitimi, Atatürk devri Türkçe Eğitimi, yazı devrimi,1920 yılından itibaren uygulanan Türkçe öğretim programları, Millî Eğitim Şûralarında Türkçenin eğitimi ve öğretimi ilgili ele alınan konular, günümüzde Türkçe Eğitimi.

Metin Dil Bilim

Metin dil bilimsel kavramlar ve metin inceleme yöntemleri. Bir metni metin yapan özellikler, Metin dil bilim ve metin türleri hakkında kuramsal temeller, yazın ve yazın dışı metinler (bilgilendirici, işlevsel metinler), sınıflar için metin oluşturma biçimi.

İlköğretimde Dil Bilgisi Öğretimi

İlköğretim Türkçe dersi programı çerçevesinde dil bilgisi konularının tekrarı, öğretim yöntemleri, teknik ve materyal uygulamaları, ilköğretim dil bilgisi öğretimi ile ilgili yazılmış makalelerin incelenmesi.

GNK401 Seçmeli I (2-0-2)

Diksiyon

Güzel ve etkili konuşma, konuşmanın toplumsal iletişimdeki yeri ve önemi, seslerin oluşumu, sesi etkili kullanma, akıcı ve anlaşılır konuşma, tonlama, ezgi, vurgulama, kavşak, durak kuralları, beden dilini etkin kullanma.

Eğitim Sosyolojisi

Bir kurum olarak eğitimin önemini tartışmak Eğitimdeki eşitsizlikleri kavramak ve yorumlamak Eğitim tabakalaşması ile ilgili bilgi sahibi olmak

Medya Okur- Yazarlığı

Medya metinlerinin analizi, izleyiciye etkileri, medya ile sunulan iletilerin eleştirel yorumu, medya tarafından üretilen toplumsal cinsiyet, ırkçılık, tüketim kültürü, şiddet gibi olumsuz değerlere karşı sorgulama ve farkında olma bilinci, medyadan yararlanma.

Günümüz Edebi Gelişmeleri

Yayımlanan edebî dergilerin son sayılarının incelenmesi. Öğretim yılı veya bir önceki yılda düzenlenen/ düzenlenecek olan panel, sempozyum, konferans vb. toplantılar üzerinde konuşmalar yapılması. Son yıllarda yayınlanan roman, hikâye, şiir kitabı, deneme, hatıra, antoloji vb. edebî eserlerin inceleme ve değerlendirilmesi.

Çocuk ve Ergen Psikolojisi

Çocuk, ergen, yetişkin ve yaşlılık psikolojisi; psikolojinin tarihçesi ve kuramlar.

Aile Danışmanlığı

Aile tipleri, aile içi iletişim, ailenin, çocuğun gelişimi ve eğitimindeki önemi, aile destek programları, çocuk yetiştirme tutumları, aile içi şiddet ve çocuk üzerine etkileri, istismara uğramış çocuk ve eğitimi, suçlu çocuklar ve aile, çalışan çocuklar.

GNK404 Seçmeli II (2-0-2)

Estetik

Bir kavram olarak estetik, estetik problemleri, modern estetiğin kuruluşu, sanat eserinin maddî yapısının ve kültürel dokusunun çözümü, günümüze kadar gelen temel estetik çalışmaları.

Mitoloji

Mitoloji kapsamında başta Yunan Mitolojisi Evrenin ve Tanrıların yaradılışı İnsanın yaradılışı Olymposlu Büyükler Zeusun çevresindeki Tanrılar ve Atmosfer Tanrıları Su Tanrıları Orman ve Kır Tanrıları, Toprak ve Cehennem Tanrıları, İnsan hayatı ve kaderiyle ilgili Tanrılar Kahramanların klasik mitoloji ve onun sanattaki yansımaları sanat eserlerinin doğal anlamlarının arka planındaki anlaşmalı anlam ve içerikleri ikonolojik çözümlemelerle irdelenmektedir. Türk Mitolojisinde ise başta doğu dünyasındaki mitolojiler ve bunların sanattaki yansımaları sanat eserlerinin doğal anlamlarının arka planındaki anlaşmalı anlam ve içeriklerinin ikonolojik çözümlemeleri yapılmaktadır.

Eğitim Felsefesi

Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, varoluşçuluk, oluşturmacılık), eğitim felsefesi akımlarının Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemine etkileri, eğitim felsefesi ve çağdaş eğitim sistemleri.

Gıdalar ve Sağlıklı Beslenme

Besin maddelerini anlamak. Besin piramidi ve dengeli beslenme-sağlık ilişkisi. Gıdalardaki gerekli maddeler: Enerji açısından gıdalar, inşa edici moleküller olarak gıdalar, gıdalardaki düzenleyici maddeler. Gıda katkı maddeleri. Gıdalarda ambalaj ve etiketler. Gıdaların korunması. Besin zehirlenmesi. Sağlıklı bir yaşam için hangi gıdalar tercih edilmeli?

Doğal Afetler ve Korunma Yolları

Âfet tanımı ve çeşitleri. Yer, atmosfer ve biyolojik kökenli doğal âfetler, beşerî kökenli âfetler. İnsan faktörünün doğal âfetler üzerinde olan etkisi. Âfetlerden korunma yolları. Türkiye’de etkili olan başlıca doğal âfetler ve korunma yolları üzerine yapılan çalışmalar.

Resim- Müzik – Beden

Eğitimde müzik, rolü ve içeriği, temel müzik bilgileri, toplu çalma ve söyleme, müziğe tarihî bakış, Türk ve dünya müziklerinden örnekler. Resim sanatının temel kavramları ve resim çizme teknikleri. Estetik duygu ve becerinin resim sanatı ile ifade edilmesi, sanatın elemanları ve ilkeleri, suluboya, pastel, yağlıboya, guvaş ve kolaj teknikleri. Bedensel gelişim.

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü