Güzel Sanatlar Eğitimi alanının odak noktası sanat yoluyla eğitim anlayışıdır. Bu eğitim anlayışında önemli olan bireyin uyumlu ve dengeli bir kişilik geliştirmesidir. Bireyin her tür yaratıcı anlatım biçimini ve öznelliğini özgürce geliştirilebilmesi bu eğitim anlayışında önemsenir. Ayrıca uygulamaya ağırlık verilerek ve duyulardan yola çıkılarak eğitsel amaçlara ulaşmaya çalışılır. Sanat yoluyla eğitim anlayışında, tam ve uyumlu kişilik gelişiminin sağlanabilmesi için sanat, eğitsel amaçlar için kullanılan bir araç olarak yer alır.

Bölümün temel amacı; güzel sanatlar eğitiminin kapsadığı bilim disiplinlerini; eğitimin kültürel temellerini oluşturan temel birer öğe olarak akademik inceleme konusu yapmak, bu alanlarda bilimsel nitelikli bilgi oluşturmak;  lisans programlarıyla, öncelikle müzik öğretmenliği alanında öğretmen yetiştirmektir. Bölüm lisans öğrencilerinin disiplinlerarası bir anlayışla uzmanlaşmasına olanak ve ortam sağlamaktadır.

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünün öncelikli ödevi öğretmen yetiştirme işlevini;  sanat, edebiyat, müzik, resim  gibi bilim disiplinlerinin akademik gelişimini ve bu alanlarda bilimsel nitelikli bilgi oluşturmayı geliştirerek sürdürmektir. Bu amaç odağında gelecek yıllarda, yeni bilimsel etkinliklere ve toplantılara öncülük etmek de Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünün öncelikli ödevlerindendir.