Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’nda öğrenim gören öğrenciler rehber ve psikolojik danışman olarak yetiştirilmektedir.

Öğrenimleri süresince mesleki bilginin yanı sıra, öğretim konularına ve günlük yaşamda olup bitenlere çevresel ve evrensel yaklaşabilmeleri için analitik düşünme becerileri de kazandırılmaktadır. 

Böylece, öğrencilerimizin kuramsal bilgilerini gerçek okul ortamında uygulamaya koymaları sağlanmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı, öncelikle ülkemizdeki özel ve resmi okulların okul psikolojik danışmanı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak eğitim vermektedir. Lisans eğitiminin süresi 4 yılda tamamlanmaktadır. 

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra psikolojik danışmanlık bilim dalının lisansüstü eğitimine temel oluşturan bilgi, beceri ve deneyime sahip olurlar. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler; okul psikolojik danışmanı (rehber öğretmen) olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okulları ve özel okullarda çalışabilmektedir. Bunun dışında; psikolojik danışman olarak rehabilitasyon merkezlerinde, ruh sağlığı danışmanı olarak özel ruh sağlığı merkezleri ile ruh sağlığı hizmeti veren resmi psikolojik danışmanlık merkezlerinde, aile ve evlilik danışmanlığı hizmeti veren merkez ve/veya birimlerde, kariyer danışmanlığı hizmeti veren merkez ve/veya birimlerde ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak iş yaşamlarını sürdürebilmektedir.

Ayrıca Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı’nda Okul Danışmanlığı, Aile ve Evlilik Danışmanlığı, Kariyer (Meslek) Danışmanlığı, Rehabilitasyon Danışmanlığı gibi alanlarda lisansüstü düzeyde ihtisaslaşmak mümkündür.

Çağımızın ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında eğitim almış ve kendini bu alanda yetiştirmiş bireylerin çalışma alanlarının çeşitliliği dikkat çekmektedir. Özellikle kendisini tanımaya çalışan, insanlarla çalışmayı seven, insanlara faydalı olmaktan zevk alan bireylerin tercih ettiği bölümümüz LYS puan türü olan TM-3 puanına göre öğrenci kabul etmektedir.