Ahmet rıfat kayiş

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Rıfat KAYİŞ (Anabilim Dalı Başkan V.)

Telefon: 0 366 280 34 28

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çalışma Alanları: Psikolojik Danışma


NIHAL2

Doç. Dr. Emine Nihal LINDBERG

Telefon: 0 366 280 33 65

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çalışma Alanları:  Eğitim Psikolojisi, Ailelerin eğitime katılımı, Çocuk istismar ve İhmali, Çocuk ve Ergenlerde Cinsel Eğitim


 

KORAY SERİN

Doç. Dr. Mehmet Koray SERİN

Telefon: 0 366 280 33 82

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çalışma Alanları:  Matematik eğitimi, Problem çözme, Üstbiliş, Öğretmen yetiştirme


 

Shanay Kabaoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Shanay QULIYEVA KABAOĞLU

Telefon: 0 366 280 33 51

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çalışma Alanları:  Toplumsal cinsiyet, Kadınların çalışma hayatına katılımı, Kadınların siyasete katılımı, Tarihsel süreçte karma eğitim, Farklı kültürlerde kadınların eğitime katılımı


 

fatma arici sahin

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ARICI ŞAHİN

Telefon: 0 366 280 34 13 

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çalışma Alanları:  Çift ve aile danışmanlığı, Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları, Kültüre duyarlı psikolojik danışma, Grupla psikolojik danışma, Psikolojik danışman eğitimi ve süpervizyon, Sanatla terapi ve yaratıcılık


 

XXXX

Öğr. Gör. Dr. Esra DAŞCI

Telefon: 0 366 280 34 13

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çalışma Alanları:  Gruplararası İlişkiler, Grup Yanlılığı, Stigma, Sosyal Kimlik, Kalıpyargılar, Toplumsal Cinsiyet


 

Şaban Karacik

Öğr. Gör. Şaban KARACİK

Telefon: 0 366 280 33 91

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çalışma Alanları:  Psikolojik Danışma ve Rehberlik


murat konuk

Arş. Gör. Dr. Murat KONUK

Telefon: 0 366 280 33 92

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çalışma Alanları:  Kariyer Psikolojik Danışmanlığı, Psikolojik Danışman Eğitimi ve Süpervizyonu, Grupla Psikolojik Danışma, Kısa Süreli Psikolojik Danışma, Pozitif Psikoloji, Psikolojik Danışmada Etik


 

yesim.akin.yalcin

Arş. Gör. Yeşim AKIN YALÇIN

Telefon: 0 366 280 33 81

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çalışma Alanları:  Sosyal psikoloji, kolektif eylem, yönetim psikolojisi


 

ahmet abakay

Arş. Gör. Ahmet ABAKAY

Telefon: 0 366 280 33 80

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çalışma Alanları:  Yakın ilişkiler, aile terapisi, ilişki dinamikleri ve bağlamsal faktörler


 

Hande Güzel fotograf

Arş. Gör. Hande GÜZEL

Telefon: 0 366 280 33 80

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çalışma Alanları:  Kültürleşme, stres, madde bağımlılığı


 

Esma Daşcı

Arş. Gör. Esma DAŞCI (ÖYP ile görevlendirilmiştir.)

Telefon: 0 366 280 33 XX

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çalışma Alanları:  Sosyal Kimlik, Toplumsal Cinsiyet