Misyon

Bölümümüz, İlköğretim kurumlarının 5, 6, 7 ve 8. sınıfları için  Sosyal Bilgiler Öğretmeni yetiştirmektedir. Bu doğrultuda, misyonumuz öğretmenlik olgularına dayanmaktadır. Anabilim Dalı olarak amacımızın öğretmenlik olgusuna dayanan kısmı ise, eskinin deneyimlere dayalı değerlerini devam ettirmekle birlikte yeniliğe açık bir öğretmen tipi yetiştirmektir. Bu öğretmen tipi, bilgiyi ezber olarak taşımak yerine onu ayrıştırabilen ve bütünleyebilen, depolamak yerine kullanabilen; kendine güvenli, tartışabilen, eleştirebilen, kendisini ve çevresini doğru algılayabilen, hak ve sorumluluklarının bilincinde, çevre ile doğru ilişkiler içinde, yapıcı ve üretici birey olup, öğrencilerini de bu bilinçle yetiştiren özelliklere sahip bireyleri tanımlamaktadır. Mezunlarımız, etkili iletişim kurabilen, toplumsal sorumluluk alabilen, milli değerleri özümsemiş, evrensel değerlere saygılı, vatandaşlık bilincine sahip öğretmenler olarak toplumsal sorunlara çözümler üretebilecek; sanatsal ve kültürel yeterlilikleriyle roman, hikâye, şiir, senaryo, makale, deneme gibi farklı yazınsal ve bilgilendirici türlerdeki ürünleri analiz edebilecek donanıma sahip olacaklardır.

 

Vizyon

Misyonumuz doğrultusunda çalışmalar yürüterek alanında söz sahibi bir bölüm olmak.