Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ABD

Genel Bilgiler

Misyonu Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında alan uzmanı ve akademik personel yetiştirmek olup temel amacı eğitim sistemimizce ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir. Diğer amaçları şunlardır:

·         Lisans düzeyinde açtığı ders ve diğer akademik faaliyetleriyle, öğrencilere eğitimde ve psikolojide kullanılan ölçme araçlarını geliştirmeye, bu araçların kullanılmasından elde edilen puanları yorumlamaya yönelik temel bilgi ve beceriler kazandırmak,

·         Kuramsal ve uygulama odaklı bilimsel çalışmalar yapmak ve çalışmaların sonuçlarını ilgili akademik ve sosyal çevre ile paylaşmak,

·         Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanıyla ilgili duyarlılık oluşturmaya ve bilgi paylaşımında bulunmaya odaklı bilimsel toplantılar düzenlemek,

·         Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası projeler üretmek, var olan projeleri desteklemek ve projelerin yürütülmesinde görev almak,

·         Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanıyla ilgili akademik birimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iletişimi ve işbirliğini geliştirici çalışmalar yapmak.


Ders Programı


Haftalık Ders Programları İçin ==> TIKLAYINIZ

Doç. Dr. Ezgi MOR
Doç. Dr. Ezgi MORAnabilim Dalı Başkanı emor@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK
Telefon: 0 366 280 33 75
	Arş. Gör. Dr. Sinem ŞENFERAH
Arş. Gör. Dr. Sinem ŞENFERAHssenferah@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK
Telefon: 0 366 280 34 29 
Dr. Öğr. Üyesi Rabia KARATOPRAK ERŞEN
Dr. Öğr. Üyesi Rabia KARATOPRAK ERŞEN rabiakersen@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK
Telefon: 0 366 280 33 57   

Ders İçerikleri


                                              Bütün Haberler

                                              Bütün Duyurular

                                              Bütün Etkinlikler

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi