Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

TÜRKÇE EĞİTİMİ ABD

Genel Bilgiler

Misyon

Bölümümüz, İlköğretim kurumlarının 5, 6, 7 ve 8. sınıfları için Türkçe Öğretmeni yetiştirmektedir. Bu doğrultuda, misyonumuz bir yanıyla ana dili Türkçe diğer yanıyla öğretmenlik olgularına dayanmaktadır. Bilindiği üzere ana dili her şey gibi düşüncenin de merkezidir. Öğretmenlik ise mevcut her türlü verimliliğin, saklanması ve artırılarak gelecek kuşaklara aktarılması için en önemli meslek durumundadır. Bu anlamda İlköğretim kurumlarında öğrenim gören gençlere ana dili bilincini ve sevgisini aşılayacak olan bölümümüz öğrencilerinin taşıdığı sorumluluk Anabilim Dalı misyonunun da temel eksenini belirlemektedir. Anabilim Dalımızın ilk ve en büyük amacı; ana dili olarak Türkçe'nin sorumluluk ve bilincine sahip çıkarak onun her türlü kirlenmesine karşı koyabilecek, Türkçe'yi tarihi ve kültürel arka zemini ile kavratabilecek, ulusal bir miras olarak Türkçe'nin eş zamanlı ve art zamanlı aktarımını sağlayabilecek, Türkçe'yi yazılı ve sözlü iletişimde doğru kullanma becerisini kazandırabilecek, Türkçe'yi öğrenme, öğretme ve yaşama biçimi olarak benimseyebilecek ve benimsetebilecek, ilköğretim kurumlarındaki gençleri dil bilincine ve sevgisine sahip bir şekilde eğitecek ve öğretecek Türkçe öğretmenlerini yetiştirmektir. Anabilim Dalı olarak amacımızın öğretmenlik olgusuna dayanan kısmı ise, eskinin deneyimlere dayalı değerlerini devam ettirmekle birlikte yeniliğe açık bir öğretmen tipi yetiştirmektir. Bu öğretmen tipi, bilgiyi ezber olarak taşımak yerine onu ayrıştırabilen ve bütünleyebilen, depolamak yerine kullanabilen; kendine güvenli, tartışabilen, eleştirebilen, kendisini ve çevresini doğru algılayabilen, hak ve sorumluluklarının bilincinde, çevre ile doğru ilişkiler içinde, yapıcı ve üretici birey olup, öğrencilerini de bu bilinçle yetiştiren özelliklere sahip bireyleri tanımlamaktadır. Mezunlarımız, etkili iletişim kurabilen, toplumsal sorumluluk alabilen, milli değerleri özümsemiş, evrensel değerlere saygılı, vatandaşlık bilincine sahip öğretmenler olarak toplumsal sorunlara çözümler üretebilecek; sanatsal ve kültürel yeterlilikleriyle roman, hikâye, şiir, senaryo, makale, deneme gibi farklı yazınsal ve bilgilendirici türlerdeki ürünleri analiz edebilecek donanıma sahip olacaklardır.


Vizyon

Misyonumuz doğrultusunda çalışmalar yürüterek alanında söz sahibi bir bölüm olmak.

Ders Programı


Haftalık Ders Programları İçin ==> TIKLAYINIZ

Doç. Dr. Erol TOPAL
Doç. Dr. Erol TOPALAnabilim Dalı Başkanıetopal@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280 34 00
Doç. Dr. Funda BULUT
Doç. Dr. Funda BULUT fbulut@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK
Telefon: 0 366 280 34 01

Dr. Öğr. Üyesi Erkan KÜLEKÇİ
Dr. Öğr. Üyesi Erkan KÜLEKÇİekulekci@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK
Telefon: 0 366 280 33 84

	
Arş. Gör. Kadir COŞKUN
Arş. Gör. Kadir COŞKUN kcoskun@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280 34 04

	
Arş. Gör. İbrahim Fatih DEMİREL
Arş. Gör. İbrahim Fatih DEMİRELifdemirel@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280 33 32  

Doç. Dr. Şahin ŞİMŞEK
Doç. Dr. Şahin ŞİMŞEKssimsek@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280 34 03

Doç. Dr. Burcu ÖZTÜRK
Doç. Dr. Burcu ÖZTÜRKbozturk@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK
Telefon: 0 366 280 34 02

Dr. Öğr. Üyesi Ferda Merve KARAMANOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Ferda Merve KARAMANOĞLUfmkaramanoglu@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK
Telefon: 0 366 280 34 04 

Arş. Gör. Veli GÖK
Arş. Gör. Veli GÖKfmkaramanoglu@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK
Telefon: 0 366 280 33 90  


2022 Yılı ve Sonrası Girişliler İçin Uygulanacak
Lisans Programları

     2018 - 2021 Yılları Arası Girişliler 
İçin Uygulanacak Lisans Programları
2018 Yılı Öncesi Girişliler için 
Uygulanacak Lisans Programları
Yenilenen Türkçe Öğretmenliği
Lisans Programı için ==> TIKLAYINIZ
Türkçe Öğretmenliği 
Lisans Programı için ==> TIKLAYINIZ
Türkçe Öğretmenliği 
Lisans Programı için ==> ONAYLI