Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ABD

Genel Bilgiler

Rehberlik ve  Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı ilk defa 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Program kapsamında yürütülen ders programına sol taraftaki Ders İçerikleri başlığından ulaşılabilir. Programla ilgili diğer bilgiler aşağıda verilmiştir. 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programına giriş koşulları ve adayların sahip olması gereken özellikler nelerdir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı, Eğitim Fakülteleri kapsamında eğitim veren 4 yıllık programlardır. Bu program için öğrenci adaylarının üniversite sınavında Türkçe-Matematik alanından sorular yanıtlamaları gerekmektedir.

Psikolojik yardım hizmetleri yürütülürken her bireyin kendine özgü özelliklerinin olduğu, her bireyin başarmak durumunda olduğu gelişim görevlerini ve yaşadığı duygusal problemleri çözmek konusunda yeterli güce sahip oldukları, güven ilişkisi kurma, gönüllülük ve gizlilik gibi ilkeler temel alınmaktadır. Dolayısıyla psikolojik danışman olmak isteyen bireylerin demokratik tutum ve anlayışa sahip olmaları gerekmektedir. Psikolojik danışmanlık mesleği açısından önemli bir noktada bireyin kendisini tanıma ve anlamaya açık olmasıdır. Nitekim psikolojik yardım hizmeti sunan meslek uzmanlarının başkalarını tanıma, anlama ve nihayetinde onlara yardımcı olmalarının yolu öncelikle kendini tanıma ve anlamadan geçmektedir. Başkalarını anlamanın bir diğer önemli koşulu ise iyi bir dinleyici olmaktır. Bu nedenle Psikolojik Danışmanların dinleme becerilerinin gelişmiş olması önemli bir mesleki koşuldur. Tüm bu mesleki özelliklerinin temel güdüsünün başkalarına yardımcı olma istediği olduğu düşünüldüğünde psikolojik danışmanların başkalarına yardımcı olmaktan keyif alan bireyler olduklarını söylemek doğru bir ifade olacaktır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı mezunlarının yaptığı iş nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans öğrenimi gören öğrenciler mezun olduklarında mesleki unvan olarak “Psikolojik Danışman” unvanını almaktadırlar. Çalışma alanı oldukça kapsamlı olan Psikolojik Danışmanların büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda istihdam edilmekte ve “Rehber Öğretmen” unvanı almaktadırlar. Rehberlik hizmetlerinin en yaygın olduğu alan EĞİTİMdir. Eğitim alanındaki rehberliğin temel amacı öğrencilerin bedensel, zihinsel, psikolojik ve sosyal yönlerden Türk milli eğitiminin amaçlarına uygun bir şekilde yetiştirilmesi ve kendilerini o yönde geliştirmeleridir. Bunun yanında;

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun bir öğrenim görebilmeleri, bir mesleğe yönlendirebilmeleri, kendi problemlerini çözebilmeleri gibi konularda destek verme amacını güder.

Çağdaş eğitim anlayışı, yönetim ve öğretim faaliyetlerine ek olarak öğrenci kişilik hizmetlerinden oluşur. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında ele alınır ve bu bağlamda alan mezunları okulöncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, Rehberlik Araştırma Merkezleri ve yükseköğretimde çalışabilirler.

Başka hangi kurumlarda çalışabiliyorlar?

Psikolojik Danışmanlar ayrıca sağlık, endüstri, adalet ve güvenlik ile spor alanlarında da çalışabilmektedirler.

Sağlık alanında Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Sağlık alanında rehberlik hizmetleri, koruyucu ruh sağlığı hizmeti olarak sunulmaktadır.

Bu hizmetler genellikle değişik psikolojik sorunları önleme amaçlı bilgilendirme hizmeti olarak yürütülmektedir.

Sağlık ocağı, sağlık evi ve ana çocuk sağlığı gibi sağlık kurumlarında, özellikle psikiyatri bölümlerinde ve ruh sağlığı merkezlerinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri benimsenmiştir.

Sosyal yardım alanında Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Sosyal yardım alanında rehberlik hizmetleri, genellikle şu kurumlarda sunulur: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Kızılay Derneği, Huzurevleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu, Kadın sığınma evleri, Rehabilitasyon merkezleri.

Sosyal yardım gereksinimi olan bireylere yönelik verilen hizmetlerdir.

Endüstri alanında Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Endüstri alanında rehberlik hizmetleri genellikle sanayi kuruluşları, İş ve İşçi bulma Kurumu, işçi sendikaları gibi yerlerde sürdürülmektedir.

Bu kurumlarda yaşanan uyumsuzluklar ve bunların doğurduğu sorunlarda başa çıkmada, personel seçimi, işte verimlilik, motivasyon, işten kaynaklı stresin azaltılmasında, iş arayanların meslekler konusunda bilgilendirilmesi gibi konularla ilgilenir.

Maksimum verimliliği artırmak için sunulan hizmetlerdir.

Adalet ve güvenlik alanında Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Son yıllarda rehberlik hizmetleri adalet ve güvenlik alanlarında da yaygınlaşmıştır. Cezaevlerinde, ıslahevlerinde, orduda, emniyette, çocuk ve aile mahkemelerinde psikolojik danışmanlar görev almakta ve rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti sunmaktadırlar.

Bunun yanı sıra aile mahkemelerinde aile danışmanlığı hizmeti de rehberlik faaliyeti olarak sürdürülmektedir.

Spor alanında Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Sporcuların motivasyonlarını artırmaya yönelik ve olumsuz duyguları ve sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olma hizmetleridir.

Ders Programı


Haftalık Ders Programları İçin ==> TIKLAYINIZ

Prof. Dr. Emine Nihal LINDBERG
Prof. Dr. Emine Nihal LINDBERGAnabilim Dalı Başkanı ahioglu@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Telefon: 0 366 280 33 65
	
Dr. Öğr. Üyesi Fatma ARICI ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Fatma ARICI ŞAHİNfatmaarici@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Telefon: 0 366 280 34 13 
Öğr. Gör. Dr. Esra DAŞCI
Öğr. Gör. Dr. Esra DAŞCIesradasci@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Telefon: 0 366 280 34 13
		Arş. Gör. Dr. Yeşim AKIN YALÇIN
Arş. Gör. Dr. Yeşim AKIN YALÇINyakin@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Telefon: 0 366 280 33 81 
Arş. Gör. Hande GÜZEL ÖZKAN
Arş. Gör. Hande GÜZEL ÖZKANhguzel@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Telefon:0 366 280 33 80
Doç. Dr. Ahmet Rıfat KAYİŞ
Doç. Dr. Ahmet Rıfat KAYİŞarkayis@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Telefon: 0 366 280 33 51
Dr. Öğr. Üyesi Shanay GULİYEVA KABAOGHLU
Dr. Öğr. Üyesi Shanay GULİYEVA KABAOGHLUsquliyeva@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Telefon: 0 366 280 33 51
	
	
Öğr. Gör. Şaban KARACİK
Öğr. Gör. Şaban KARACİK skaracik@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Telefon: 0 366 280 33 91 
Arş. Gör. Dr. Murat KONUK
Arş. Gör. Dr. Murat KONUKmkonuk@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Telefon:0 366 280 33 92
2022 Yılı ve Sonrası Girişliler İçin Uygulanacak
Lisans Programları

     2018 - 2021 Yılları Arası Girişliler 
İçin Uygulanacak Lisans Programları
2018 Yılı Öncesi Girişliler için 
Uygulanacak Lisans Programları
Yenilenen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Lisans Programı için ==> TIKLAYINIZ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Lisans Programı için ==> TIKLAYINIZ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Lisans Programı için ==> TIKLAYINIZ