Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

SINIF EĞİTİMİ ABD

Genel Bilgiler

Misyonumuz 

Milli değerler ışığında dünya standartları üzerine çıkabilen; teknoloji, bilim ve kültür birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmak.Vizyonumuz 

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sınıf Eğitimi Anabilimdalında okumanın ve eğitim görmenin ayrıcalık olduğu; ulusal ve uluslararası ortamlarda vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan bir bölüm olmak.

Sınıf Eğitimi Lisans Programı Tarihçesi

Kastamonu, Anadolu coğrafyasında öğretmen yetiştiren en eski vilayetlerden biridir.  Darülmuallimîn adı altında erkek öğretmen yetiştiren okul,  ilk olarak 1848 yılında İstanbul’da açılmıştır. Bu okulun Kastamonu’da açılış tarihi 1884’tür. Yine Darülmuallimat adı altında kız öğretmen yetiştiren okul 1870 yılında İstanbul’da açılmıştır. Bu okul Kastamonu’da ise 1915 yılında faaliyetine başlar fakat 1923 yılında kapanır. Halkın ısrarı üzerine 1956 yılında Kız İlköğretmen Okulu adında yeniden açılır. 1976 yılında bu okul kapanmadan önce, okul bünyesinde 1974 yılında Kız Öğretmen Lisesi açılmış ve bu okul da 1978 yılında kapanmıştır. 1975 yılında Eğitim Enstitüsü adını alan Kız İlköğretmen Okulu, 1982 yılında iki yıllık Eğitim Yüksekokulu’na dönüşmüştür. Bu yüksekokul 1992 yılında Fakülte haline getirilerek Gazi Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 2006 yılında Kastamonu Üniversitesi kurulunca da fakülte, Kastamonu Eğitim Fakültesi adını almıştır.

Okulun 1992 yılında fakülte olmasıyla beraber bölümler de oluşmaya başlamıştır. Buna göre fakültenin bölümleri şunlardır: Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü. 1998 yılında YÖK’ün yeniden yapılandırılmasıyla Eğitim Fakültelerinde bölüm adlarında değişiklik olmuştur. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı,  İlköğretim Bölümü’ne bağlanmıştır. İlköğretim Bölümü; Fen Bilgisi Eğitimi, İlköğretim Matematik Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkçe Eğitimi ve Sınıf Öğretmenliği ana bilim dallarından oluşmuştur.  2016 yılında yapılan değişiklik ile ise Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ile beraber Temel Eğitim Bölümü bünyesinde kendine yer bulmuştur.  Sonuç olarak, Sınıf Öğretmenliği anabilim dalı tarihini 1956 yılında açılan Kız İlköğretmen Okulu’na bağlayabiliriz. 

Sınıf öğretmenliği programı 1997 yılından 2007 yılına kadar ikinci öğretim öğrencilerini de bünyesine dahil etmiştir.
Anabilim dalımız 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar yarı yılından itibaren üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı bünyesinde Sınıf Eğitimi Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi, 2022 yılından itibaren de Sınıf Eğitimi Bilim Dalı doktora öğrencisi almaya başlamıştır.

1992’den önceki sınıf öğretmeni yetiştiren programlarda bölüm başkanı bulunmamakta, doğrudan müdür ve müdür yardımcıları yer almaktaydı. 1992’den günümüze Sınıf Öğretmenliği bölüm/ anabilim dalı başkanları şunlardır:

Öğr. Gör. Sayit Uysal               :(1992 - 1995- Tedviren)
Yrd. Doç. Dr. Sabri Çelik          :(10.01.1995-17.12.1996)
Yrd. Doç. Dr. Bekir Türkmen    :(1996-1996)
Yrd. Doç. Dr. Muharrem Avcı   :(1996-2007)
Yrd. Doç. Dr. Sayit Uysal         : (15.05.2007-2010)
Prof. Dr. Eyüp Akman             :(2010-Devam ediyor.)

Ders Programı


Haftalık Ders Programları İçin ==> TIKLAYINIZ

	
Prof. Dr. Eyüp AKMAN
Prof. Dr. Eyüp AKMANBölüm Başkanı / Anabilim Dalı Başkanıeakman@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK
Telefon: 0 366 280 33 64
	
Doç. Dr. Gökhan UYANIK
Doç. Dr. Gökhan UYANIKguyanik@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280 33 46
	
Doç. Dr. Mehmet Koray SERİN
Doç. Dr. Mehmet Koray SERİNmkserin@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK
Telefon: 0 366 280 33 78
Dr. Öğr. Üyesi Şafak KAMAN
Dr. Öğr. Üyesi Şafak KAMANsafakkaman@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280 33 82
	
Öğr. Gör. Ulviye ÖZÖNDER AYDIN
Öğr. Gör. Ulviye ÖZÖNDER AYDIN uaydin@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280 34 22
	
	
Arş. Gör. Berna YİĞİTKAYA
Arş. Gör. Berna YİĞİTKAYAbyigitkaya@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280 33 45
Prof. Dr. Kadir KARATEKİN
Prof. Dr. Kadir KARATEKİNkkaratekin@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280 33 70
Doç. Dr. Hafife BOZDEMİR YÜZBAŞIOĞLU
Doç. Dr. Hafife BOZDEMİR YÜZBAŞIOĞLU hbozdemir@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280 33 63
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÜNAL
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÜNALBölüm Başkan Yrd. aunal@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280 33 96
	
	
Öğr. Gör. Nevzat ŞENSİZOĞLU
Öğr. Gör. Nevzat ŞENSİZOĞLUnsensizoglu@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280 34 08
Arş. Gör. Dr. Aydın BULUT
Arş. Gör. Dr. Aydın BULUTaydinbulut@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280 XX XX

Arş. Gör. Deniz KILIÇ
Arş. Gör. Deniz KILIÇdkilic@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280 33 45

2022 Yılı ve Sonrası Girişliler İçin Uygulanacak
Lisans Programları

     2018 - 2021 Yılları Arası Girişliler 
İçin Uygulanacak Lisans Programları
2018 Yılı Öncesi Girişliler için 
Uygulanacak Lisans Programları
Yenilenen Sınıf Öğretmenliği
Lisans Programı için ==> TIKLAYINIZ
Sınıf Öğretmenliği 
Lisans Programı için ==> TIKLAYINIZ
Sınıf Öğretmenliği 
Lisans Programı için ==> TIKLAYINIZ