Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İÇ KONTROL

İç Kontrol Nedir?

İç Kontrol= İyi Yönetim

İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir. İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.

Neden İç Kontrol?

 • Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar.
 • Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur.
 • Varlıkların korunması konusunda güvence verir.
 • İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar.
 • Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.
 • İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.
 • Hesap verme mekanizmasını güçlendirir.
 • Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkanı sağlar.


(5018 SAYILI KANUN 55.MADDE)

İç Kontrolün Tanımı

MADDE 55.- Kamu malî yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin malî işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan malî yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir.

5018 SAYILI KANUN MADDESİNE  BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

İç Kontrol Standartları

İç Kontrolün Tanımı
Kamu malî yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin malî işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan malî yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir.

İç Kontrolün Amacı
 • Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
 • Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
 • Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini
 • Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
 • İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na buradan ulaşabilirsiniz.

Analizler


Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Organizasyon Şeması

 •  Teşkilat Şemaları

           Akademik Teşkilat

           - İdari Teşkilat

İç Dış Paydaşlar


İç-Dış Paydaş Beklenti Formuna Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız.  

İç ve Dış Paydaşlar için TIKLAYINIZ

PAYDAŞ ADI

İÇ VE DIŞ PAYDAŞLAR

Akademik Personel

İç Paydaş

İdari Personel

İç Paydaş

Öğrenciler

Dış Paydaş

Mezunlar

Dış Paydaş

Yükseköğretim Kurulu

Dış Paydaş

Milli Eğitim Bakanlığı

Dış Paydaş

ÖSYM

Dış Paydaş

Sosyal Güvenlik Kurumu

Dış Paydaş

TUBİTAK

Dış Paydaş

Kastamonu Valiliği

Dış Paydaş

Kastamonu Belediyesi

Dış Paydaş

Kastamonu İl Özel İdaresi

Dış Paydaş

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü

Dış Paydaş

Kamu Kurumu Niteliğindeki Kuruluşlar

Dış Paydaş

Ulusal ve Uluslararası Eğitim ve Araştırma Kurumları

Dış Paydaş

Özel Sektör Kuruluşları

Dış Paydaş

Sivil Toplum Kuruluşları

Dış Paydaş

(KYS-LS-009; Yayın Tarihi: 05.07.2021; Revizyon Tar:-; Revizyon No:00)

İç ve Dış Kaynaklı Dokümanlar

İç Kaynaklı Dokümanlar için TIKLAYINIZ

Dış Kaynaklı Dokümanlar için TIKLAYINIZ

Planlar


Hizmet Standartları için Tıklayınız

Kastamonu_Üniversitesi_Akademik_Personel_Memmuniyet_Anketi için TIKLAYINIZ

Kastamonu_Üniversitesi_Dış_Paydaş_Memmuniyet_Anketi için TIKLAYINIZ

Kastamonu_Üniversitesi_İdari_Personel_Memmuniyet_Anketi için TIKLAYINIZ

Kastamonu_Üniversitesi_Mezun_Öğrenci_Memmuniyet_Anketi için TIKLAYINIZ

Kastamonu_Üniversitesi_Öğrenci_Memmuniyet_Anketi için TIKLAYINIZ


2021 - 2022 Bahar Dönemi Memnuniyet Anket Sonuçları

Kalite Koordinatörlüğü Web Sayfası için TIKLAYINIZ.