Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ABD

Genel Bilgiler


Misyonumuz 

Milli değerler ışığında dünya standartları üzerine çıkabilen; teknoloji, bilim ve kültür birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmak.Vizyonumuz 

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi Anabilimdalında okumanın ve eğitim görmenin ayrıcalık olduğu; ulusal ve uluslararası ortamlarda vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan bir bölüm olmak.

Okul Öncesi Eğitimi Lisans Programı Tarihçesi


Kastamonu, Anadolu coğrafyasında öğretmen yetiştiren en eski vilayetlerden biridir.  Darülmuallimîn adı altında erkek öğretmen yetiştiren okul,  ilk olarak 1848 yılında İstanbul’da açılmıştır. Bu okulun Kastamonu’da açılış tarihi 1884’tür. Yine Darülmuallimat adı altında kız öğretmen yetiştiren okul 1870 yılında İstanbul’da açılmıştır. Bu okul Kastamonu’da ise 1915 yılında faaliyetine başlar fakat 1923 yılında kapanır. Halkın ısrarı üzerine 1956 yılında Kız İlköğretmen Okulu adında yeniden açılır. 1976 yılında bu okul kapanmadan önce, okul bünyesinde 1974 yılında Kız Öğretmen Lisesi açılmış ve bu okul da 1978 yılında kapanmıştır. 1975 yılında Eğitim Enstitüsü adını alan Kız İlköğretmen Okulu, 1982 yılında iki yıllık Eğitim Yüksekokulu’na dönüşmüştür. Bu yüksekokul 1992 yılında Fakülte haline getirilerek Gazi Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 2006 yılında Kastamonu Üniversitesi kurulunca da fakülte, Kastamonu Eğitim Fakültesi adını almıştır.

Okulun 1992 yılında fakülte olmasıyla beraber bölümler de oluşmaya başlamıştır. Buna göre fakültenin bölümleri şunlardır: Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü. 1998 yılında YÖK’ün yeniden yapılandırılmasıyla Eğitim Fakültelerinde bölüm adlarında değişiklik olmuştur. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı,  İlköğretim Bölümü’ne bağlanmıştır. İlköğretim Bölümü; Fen Bilgisi Eğitimi, İlköğretim Matematik Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkçe Eğitimi ve Sınıf Öğretmenliği ana bilim dallarından oluşmuştur. 2004 yılında İlköğretim Bölümü bünyesine Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı da ilave edilmiştir. Okul Öncesi Öğretmenliği Programına 2004-2005 eğitim öğretim yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır. 2016 yılında yapılan değişiklik ile ise Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ile beraber Temel Eğitim Bölümü bünyesinde kendine yer bulmuştur. 

Okul Öncesi Öğretmenliği programı 2011 yılından 2023 yılına kadar ikinci öğretim öğrencilerini de bünyesine dahil etmiştir.
Anabilim dalımız 2015 yılında üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı bünyesinde Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı adıyla yüksek lisans öğrencisi almaya başlamıştır.

2004 yılından itibaren Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda başkanlık eden öğretim elemanları şunlardır:

Öğr. Gör. İbrahim TOZAN                           :(2004-2008)
Yrd. Doç. Dr. Münevver KAYKANACI        :(28.01.2008-19.01.2015)
Doç. Dr. Oğuzhan KILDAN                         :(20.01.2015-2016)
 Doç. Dr. Berat AHİ                                       : (2016-2018)
Prof. Dr. Atila ÇAĞLAR                                :(2018-Devam ediyor)

Ders Programı


Haftalık Ders Programları İçin ==> TIKLAYINIZ

	
Prof. Dr. Atila ÇAĞLAR
Prof. Dr. Atila ÇAĞLARAnabilim Dalı Başkanı acaglar@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Telefon: 0 366 280 33 60 
Prof. Dr. Berat AHİ
Prof. Dr. Berat AHİbahi@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Telefon: 0 366 280 33 71
	Doç. Dr. Elif SÖNMEZ
Doç. Dr. Elif SÖNMEZesonmez@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Telefon: 0 366 280 33 57

Doç. Dr. Bahattin Deniz ALTUNOĞLU
Doç. Dr. Bahattin Deniz ALTUNOĞLU bdaltunoglu@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Telefon: 0 366 280 33 49
Dr. Öğr. Üyesi Şeyma ŞENGİL AKAR
Dr. Öğr. Üyesi Şeyma ŞENGİL AKAR seymasengil@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Telefon: 0 366 280 33 67
		Arş. Gör. Nurcihan TUTAR
Arş. Gör. Nurcihan TUTARntutar@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Telefon: 0 366 280 33 43

Prof. Dr. Bahattin AYDINLI
Prof. Dr. Bahattin AYDINLIbaydinli@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Telefon: 0 366 280 33 47

	Doç. Dr. Muhammed SALMAN
Doç. Dr. Muhammed SALMANmsalman@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Telefon: 0 366 280 34 09

	Doç. Dr. Volkan ATASOY
Doç. Dr. Volkan ATASOYvatasoy@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Telefon: 0 366 280 33 55

Dr. Öğr. Üyesi Naim ÜNVER
Dr. Öğr. Üyesi Naim ÜNVERnunver@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Telefon: 0 366 280 34 17
	
Dr. Öğr. Üyesi Aysun ATA AKTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Aysun ATA AKTÜRKaata@kastamonu.edu.tr
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Telefon: 0 366 280 33 67
© 2024 Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tüm Hakları Saklıdır.
2022 Yılı ve Sonrası Girişliler İçin Uygulanacak
Lisans Programları

     2018 - 2021 Yılları Arası Girişliler 
İçin Uygulanacak Lisans Programları
2018 Yılı Öncesi Girişliler için 
Uygulanacak Lisans Programları
Yenilenen Okul Öncesi Öğretmenliği
Lisans Programı için ==> TIKLAYINIZ
Okul Öncesi Öğretmenliği 
Lisans Programı için ==> TIKLAYINIZ
Okul Öncesi Öğretmenliği 
Lisans Programı için ==> ONAYSIZ / ONAYLI