Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

MÜZİK EĞİTİMİ ABD

Genel Bilgiler

Güzel Sanatlar Eğitimi alanının odak noktası sanat yoluyla eğitim anlayışıdır. Bu eğitim anlayışında önemli olan bireyin uyumlu ve dengeli bir kişilik geliştirmesidir. Bireyin her tür yaratıcı anlatım biçimini ve öznelliğini özgürce geliştirilebilmesi bu eğitim anlayışında önemsenir. Ayrıca uygulamaya ağırlık verilerek ve duyulardan yola çıkılarak eğitsel amaçlara ulaşmaya çalışılır. Sanat yoluyla eğitim anlayışında, tam ve uyumlu kişilik gelişiminin sağlanabilmesi için sanat, eğitsel amaçlar için kullanılan bir araç olarak yer alır.

Bölümün temel amacı; güzel sanatlar eğitiminin kapsadığı bilim disiplinlerini; eğitimin kültürel temellerini oluşturan temel birer öğe olarak akademik inceleme konusu yapmak, bu alanlarda bilimsel nitelikli bilgi oluşturmak;  lisans programlarıyla, öncelikle müzik öğretmenliği alanında öğretmen yetiştirmektir. Bölüm lisans öğrencilerinin disiplinlerarası bir anlayışla uzmanlaşmasına olanak ve ortam sağlamaktadır.


Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünün öncelikli ödevi öğretmen yetiştirme işlevini;  sanat, edebiyat, müzik, resim  gibi bilim disiplinlerinin akademik gelişimini ve bu alanlarda bilimsel nitelikli bilgi oluşturmayı geliştirerek sürdürmektir. Bu amaç odağında gelecek yıllarda, yeni bilimsel etkinliklere ve toplantılara öncülük etmek de Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünün öncelikli ödevlerindendir.

Ders Programı


Haftalık Ders Programları İçin ==> TIKLAYINIZ

Doç. Dr. İlhan ÖZGÜL
Doç. Dr. İlhan ÖZGÜLGüzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanıilhanozgul@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280 33 42
 
Dr. Öğr. Üyesi Metin BUZDUĞU
Dr. Öğr. Üyesi Metin BUZDUĞUmbuzdugu@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK

Telefon: 0 366 280

Arş. Gör. Ece TUNCER TÜFEKÇİ
Arş. Gör. Ece TUNCER TÜFEKÇİetuncer@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK
Telefon: 0 366 280 33 62
 
	
Dr. Öğr. Üyesi Okan YUNGUL
Dr. Öğr. Üyesi Okan YUNGULAnabilim Dalı Başkanıoyungul@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK
Telefon: 0 366 280 33 40
	
	
Arş. Gör. Şafak TURGUT
Arş. Gör. Şafak TURGUT sturgut@kastamonu.edu.tr
YÖK AKADEMİK
Telefon: 0 366 280 33 31

2022 Yılı ve Sonrası Girişliler İçin Uygulanacak
Lisans Programları

     2018 - 2021 Yılları Arası Girişliler 
İçin Uygulanacak Lisans Programları
2018 Yılı Öncesi Girişliler için 
Uygulanacak Lisans Programları
Yenilenen Müzik Öğretmenliği
Lisans Programı için ==> TIKLAYINIZ
Müzik Öğretmenliği 
Lisans Programı için ==> TIKLAYINIZ
Müzik Öğretmenliği 
Lisans Programı için ==> TIKLAYINIZ