Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Genel Bilgiler

 

Fakültemiz; 1956 yılında “Kız İlköğretmen Okulu” adı altında şu andaki Abdurrahmanpaşa Lisesi tarihi binasında eğitim-öğretime başlamıştır. 1970 yılında Aktekke Mahallesindeki Çarşı Kampüsüne taşınmıştır. 1975 yılına kadar aynı isim altında faaliyetlerini sürdürmüş, 1975 yılında iki yıllık “Eğitim Enstitüsü” olmuştur. Eğitim Enstitüsü olduktan sonra lise ve dengi okullardan öğrenci almıştır. 1982 yılında “Eğitim Yüksekokulu” adını almış, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’ne bağlanmış ve ilkokullara sınıf öğretmeni yetiştirmiştir. 1989-1990 Eğitim Öğretim yılından, aynı isim altında, Öğretim süreci dört yıla çıkartılmış olup, yine ilkokullara sınıf öğretmeni yetiştirmiştir. 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunun ek 29. maddesi uyarınca 1992-1993 öğretim yılından Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Eğitim Fakültesine dönüştürülmüştür. 2007–2008 eğitim-öğretim yılından itibaren Kastamonu Üniversitesine bağlanmıştır. 68 yıldır kesintisiz sürdürdüğü eğitim-öğretim hizmetine devam etmektedir.

Fakültemizin amacı ulusal ve evrensel değerleri sahiplenen, kendini yenilemeyi ve geliştirmeyi yaşam boyu ilke edinen, öğretmenlik mesleğinin sorumluluğunu yaşam biçimi haline getiren, Atatürkçü düşünceye bağlı, ilkeli ve tutarlı öğretmen adayları yetiştirmektir. Fakültemiz ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına alanlarıyla ilgili öğretmen yetiştirmekle birlikte demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine yürekten bağlı, Atatürk devrim ve ilkelerini özümsemiş öğretim üyelerinden, idari çalışanlardan ve öğrencilerden oluşan, bilimin üstünlüğü ilkesinden ödün vermeyen, bilim, sanat ve kültür alanlarında evrensel boyutta hizmet üretebilen ve bunları insanlık yararına kullanabilen, toplumla daha güçlü bağlar kurarak bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunan bir eğitim kurumudur.

Fakültemizin idari yapısı Dekana bağlı iki Dekan Yardımcısı bir Fakülte Sekreteri ile ona bağlı idari personelden oluşmaktadır. Fakültemizin öğretim elemanı kadrosunu Eğitim Bilimleri Bölümü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm, Temel Eğitim Bölümü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Özel Eğitim Bölümü, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü ve bunlara bağlı toplam 21 Anabilim Dalında 90 öğretim üyesi, 7 öğretim görevlisi, 23 araştırma görevlisi oluşturmaktadır. Fakültemizde hizmet verdiğimiz 1796 öğrencimiz bulunmakta, bu öğrencilerin 1765'i I. öğretim; 31’i II. öğretimde öğrenim görmektedir.

Kastamonu Eğitim Fakültesi olarak, kaynaklarımızın arttırılması ve potansiyelin değerlendirilebilmesi yönünde karşılaşılan zorluklar azaldıkça, çağdaş düşünce tarzımızla belirttiğimiz misyon ve vizyonumuzu uygulamak adına geçmişte olduğu gibi bugün de özveri ve daha büyük bir şevkle Fakültemizi çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz.

Fakültemiz tüm bu hizmetleri yerine getirirken kurumsal yapının gereksinimleri doğrultusunda kendini sürekli yenileyerek faaliyetlerini sürdürmektedir.

                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                    Prof. Dr. Ahmet KAÇAR

                                                                                                                                                                                                                                                                     Dekan