Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Mezunların Diploma Teslim İşlemleri

Fakültemizin (Gazi Üniv. Kastamonu Eğitim Fakültesi ile Kastamonu Üniv. Eğitim Fakültesi) mezunu olup diplomasını almayanlar için Diploma Teslim Süreçleri aşağıdaki gibidir.


 1) Şahsen  Başvuru :  Geçici Mezuniyet Belgesi'nin aslını getirmek suretiyle Fakültemizden teslim alınması. 

(NOT: Geçici Mezuniyet Belgesi  kaybolmuş ise "yerel gazete zayii ilanı" ile gelinmesi gereklidir.)


2) Vekaleten Başvuru : Diplomayı alacak 2. şahsın Noter vekaleti ve Geçici Mezuniyet Belgesinin aslını getirmesi suretiyle diploma teslim edilebilmektedir. 

(NOT: Geçici Mezuniyet Belgesi kaybolmuş ise "yerel gazete zayii ilanı" ile gelinmesi gereklidir.)


 NOT: Diploma örnekleri e-posta ile gönderilmemektedir.